Programy wsparcia termomodernizacji budynków w Polsce - systemy i sposoby finansowania

Podczas szkolenia zostaną omówione programy wsparcia termomodernizacji budynków, takie jak Czyste Powietrze, Ulga termomodernizacyjna i Premia termomodernizacyjna. Szczególny nacisk położony zostanie na otrzymanie dotacji na docieplenie budynków. 

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jednorodzinnych

Podczas prezentacji omówione zostaną dobre praktyki inżynierskie przy projektowaniu i wykonywaniu dachów, poddaszy oraz ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Zostaną przedstawione przepisy i zasady, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Sprawdzona wełna skalna czy nowoczesne pianki natryskowe? Czy zawsze nowsze jest lepsze? 

Pianki natryskowe są stosowane na wielu poddaszach użytkowych. Reklamowane jako nowoczesne i idealne do tego zastosowania. Czy faktycznie ich wybór jest tak oczywisty, jak przekonują reklamy i wykonawcy proponujący tę technologię? Prowadzący sprawdzi przedstawiane argumenty i przedstawi rzetelne porównanie tych materiałów.

dr inż. Konrad Witczak 

Manager ds. zrównoważonego rozwoju

Ekspert ds. fizyki budowli i efektywności energetycznej budynków. Wykładowca Politechniki Łódzkiej. Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budownictwo, komitetów technicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. 

Konrad Witczak

mgr inż. Monika Hyjek

Manager ds. bezpieczeństwa pożarowego

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, absolwent PWR i SGSP, aktywny członek organizacji PKN, SITP, DAFA, NIzO, uczestnik wielu konferencji i panelista debat w tematyce ppoż.

Monika Hyjek, PA, public affairs, webinar, spoke person, speaker

mgr inż. Piotr Pawlak 

Kierownik działu zarządzania produktowego ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego i efektywności energetycznej. Od ponad 20 lat związany z branżą izolacji w budownictwie, obecnie na co dzień zajmujący się tworzeniem nowych rozwiązań produktowych z wełny skalnej ROCKWOOL 

PIOTR PAWLAK