W 2018 r. ROCKWOOL sprzedał produkty do izolacji budynków, które w całym okresie swojego życia zaoszczędzą na całym świecie równowartość rocznej emisji dwutlenku węgla w Danii, Norwegii i Szwecji łącznie. Nasze produkty do izolacji technicznej pozwalają zaoszczędzić jeszcze więcej w ciągu ich życia – ilość zaoszczędzonej emisji dwutlenku wela odpowiada rocznej w Niemczech.

Właściwe proporcje 

Dzięki naszym produktom izolacyjnym mamy naprawdę znaczący pozytywny wpływ na zmianę klimatu:  

  • Nasza izolacja budynku sprzedana w 2018 r. pozwoli zaoszczędzić 900 terawatogodzin energii grzewczej w ciągu jej życia, a w rezultacie zaoszczędzić 200 milionów ton dwutlenku węgla. Jest to równoważne 100-krotności emisji dwutlenku węgla powstającej podczas produkcji izolacji.
  • Nasza izolacja budynku pozwala zaoszczędzić prawie 70-krotność emisji cząsteczek stałych związanych z produkcją izolacji ROCKWOOL podczas średniego okresu użytkowania budynku wynoszącego 50 lat.
  • Nasza izolacja techniczna sprzedana w 2018 r. pozwoli zaoszczędzić 5400 terawatogodzin energii grzewczej w ciągu jej życia, a w rezultacie zaoszczędzić 1,2 miliarda ton emisji dwutlenku węgla. Odpowiada to około 5800-krotności emisji dwutlenku węgla powstającej podczas produkcji izolacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować własną emisję dwutlenku węgla podczas produkcji i zmaksymalizować oszczędność energii i dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu naszych produktów. 

Jak oblicza się oszczędności?

Aby ocenić oszczędności energii, emisji dwutlenku węgla wynikające ze stosowania produktów izolacyjnych ROCKWOOL, potrzebna jest solidna i przejrzysta metodologia obliczeń. Dlatego ROCKWOOL poprosił Navigant o opracowanie metodologii obliczania oszczędności energii i emisji dwutlenku węgla w budynkach z uwzględnieniem izolacji, a także oszczędności SO2, NOx i cząstek stałych (PM). Navigant opracował metodologię niezależnie od obliczeń ROCKWOOL i potwierdza, że ​​roczne oszczędności obliczone przez ROCKWOOL są zgodne z ich wyliczeniami.

Emisje dwutlenku węgla i inne emisje do powietrza emitowane podczas produkcji produktów ROCKWOOL zostały obliczone przez ROCKWOOL.