Bezpieczeństwo pożarowe dachów hal

Ogień to jeden z najgroźniejszych żywiołów, który zagraża człowiekowi. Pożary hal produkcyjno-magazynowych są zazwyczaj duże i bardzo duże, co za tym idzie generują wysokie straty nie tylko bezpośrednie – powstałe w wyniku działania ognia, ale także pośrednie związane np. z przebiegiem akcji gaśniczej, przymusowym postojem produkcji, utratą rynku zbytu. Dlatego właśnie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego dachów hal produkcyjno – magazynowych jest bardzo istotne.   

flat roof, warehouse, roofrock product header

mgr inż. Monika Hyjek

Manager ds. bezpieczeństwa pożarowego

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, absolwent PWR i SGSP, aktywny członek organizacji PKN, SITP, DAFA, NIzO, uczestnik wielu konferencji i panelista debat w tematyce ppoż.

Monika Hyjek, PA, public affairs, webinar, spoke person, speaker