Płyty FRONTROCK L mogą być mocowane do podłoży betonowych, ceramicznych, silikatowych i keramzytobetonowych samą zaprawą klejącą, bez konieczności stosowania łączników do wysokości 20 m. Do innych podłoży lub powyżej 20 m ocieplenie powinno być mocowane do podłoża za pomocą łączników.

Ocieplanie ścian zewnętrznych należy przeprowadzać, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i materiału wbudowanego wynosi między +5°C a +25°C. Robót nie powinno się wykonywać przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu.

  • Przed wykonaniem ocieplenia powierzchnię ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. Natomiast stare, silnie chłonące podłoża po oczyszczeniu pokrywamy odpowiednim środkiem gruntującym.
  • Elementy elewacji (rolety zewnętrzne, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót ociepleniowych. Trzeba zadbać o zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić odprowadzanie wód opadowych.
  • Przed przystąpieniem do przyklejania płyt FRONTROCK L, na wysokości ok. 40 cm od poziomu terenu, montujemy listwę cokołową z kapinosem.
  • Płyty fasadowe z wełny skalnej przyklejamy mijankowo metodą „punktowo-obwodową”.
  1. Warstwa wykończeniowa ściany zewnętrznej
  2. Płyty fasadowe FRONTROCK L
  3. Pustaki ceramiczne, grubość 25 cm
  4. Tynk

 

external walls, schema

Produkty

wykorzystane do izolacji ocieplenia dwuwarstwowej ściany zewnętrznej

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

FRONTROCK L
Ocieplenie ściany płytą FRONTROCK L, Ściany zewnętrzne, Strop garażu i podłoga cementowa, Podłogi, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły