product, floor, impact sound, footfall sound insulation, floorrock te, germany, job 4528

Izolujesz – oszczędzasz

Podłoga najczęściej kojarzy nam się z estetyczną widoczną warstwą wykończeniową, na którą zwracamy uwagę podczas codziennego użytkowania mieszkania czy domu. To ona stanowi o estetycznym dopełnieniu wyglądu wnętrza.

Należy jednak pamiętać, że podłoga składa się z wielu warstw, które oprócz roli estetycznej pełnią również szereg istotnych funkcji, które wpływają bezpośrednio na komfort użytkowania. Jedną z tych warstw jest izolacja podłogi.

Zastosowanie wełny skalnej jako materiału do izolacji podłogi zapewnia zarówno odpowiedni komfort termiczny, jak i komfort akustyczny izolowanych pomieszczeń, przyczyniając się jednocześnie do zmniejszenia kosztów ogrzewania dzięki ograniczeniu strat ciepła. Dzięki wełnie, zyskujemy więc poprawę warunków bytowych i finansowych.

Jak ocieplić strop wełną skalną?

Szczególnie istotne jest solidne docieplenie podłóg na gruncie, gdyż to właśnie tamtędy ciepło ucieka najszybciej. Warto o to zadbać, szczególnie, że ocieplanie podłogi możemy wykonać dość szybko i niewielkim kosztem.

Zastosowanie wełny skalnej pozwala na wykonanie podłogi zarówno metodą suchą, jak i metodą mokrą. Możemy wybierać, czy chcemy dokonać izolacji podłogi pływającej stosując twarde płyty z wełny skalnej przenoszące duże obciążenia i następnie wylać na nie wylewkę betonową czy położyć płyty OSB-3 lub płyty Fermacell. A może zastosujemy miękkie produkty w płytach bądź rolce umieszczone między drewnianymi legarami nośnymi, na które następnie układana jest warstwa wykończeniowa podłogi.

Niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonamy, możemy mieć pewność, że oba rozwiązania łączy jeden uniwersalny materiał, jakim jest skalna wełna mineralna.

Bezpieczeństwo i komfort

Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL sprawdzają się znakomicie jako ocieplenie podłogi, zarówno tej na gruncie jak i na stropie.

Dzięki klasie reakcji na ogień A1 płyty z wełny skalnej zwiększają bezpieczeństwo pożarowe budynku. Nie stanowią pożywki dla ognia i nie przyczyniają się do rozwoju pożaru. Dzięki temu, że są niepalne, stanowią bierną ochronę przeciwpożarową izolowanej przegrody, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo mieszkańcom.

Nie sposób pominąć faktu, że wełna skalna zapewnia odpowiedni komfort termiczny izolowanej przegrody. W starszych domach, z nieocieplonymi piwnicami lub brakiem izolacji podłogi na gruncie, mieszkańcy często skarżą się na wiejące chłodem zimne podłogi i wysokie koszty ogrzewania. Z pomocą przychodzi wełna skalna, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie ograniczyć straty ciepła przez przegrodę jednocześnie zapewniając odpowiedni komfort mieszkania.

Warto również pamiętać, że płyty z wełny skalnej mają bardzo dobre parametry pochłaniające dźwięki, dzięki czemu przenoszenie się dźwięków powietrznych i uderzeniowych zostaje w znaczny sposób ograniczone a w domu zapanuje przyjemna cisza.

Typowe rozwiązania dla ocieplenia stropu, podłogi i fundamentów

ceiling, floor, header

Dlaczego poprawna izolacja podłogi jest istotna?

Izolacja podłóg pływających płytami STEPROCK SUPER czy STEPROCK PLUS, a także izolacja podłóg na legarach płytami SUPERROCK przede wszystkim zapewnia nam odpowiedni komfort termiczny i akustyczny. Dzięki połączeniu dobrej izolacyjności termicznej z silnymi właściwościami pochłaniającymi dźwięk płyty te ograniczają zarówno straty ciepła przynosząc realne zyski mieszkańcom, jak i pozwalają na skuteczne zredukowanie poziomu hałasów dobiegających z sąsiednich pomieszczeń.

Aby izolacja termiczna i izolacja akustyczna była skuteczna, należy ją zaprojektować i wykonać z odpowiednią starannością. Informacje o tym, jak odpowiednio zaprojektować i wykonać izolację podłogi odnajdziesz w zeszycie katalogowym poświęconemu tej tematyce.

Pobierz zeszyt katalogowy

ceiling, floor, header

Jak poprawnie ocielić podłogę wełną skalną?

Dobór oraz grubość odpowiedniego materiału do izolacji podłogi zależy od jej umiejscowienia oraz typu konstrukcji.

W zależności od tego, czy będzie to podłoga na gruncie czy stropie międzykondygnacyjnym grubość izolacji będzie większa lub mniejsza. W przypadku podłóg na gruncie oraz podłóg na stropach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanego, izolacja podłogi będzie pełniła funkcje nie tylko izolacji akustycznej, ale przede wszystkim termicznej zapewniając użytkownikom odpowiedni komfort cieplny i niskie koszty ogrzewania. W tym przypadku grubość izolacji takiej podłogi będzie znacznie wyższa (ok. 10-15 cm) niż w przypadku izolacji podłogi stropu międzykondygnacyjnego (ok. 3-5 cm).

W przypadku podłóg na stropach międzykondygnacyjnych oddzielających dwa pomieszczenia ogrzewane, izolacja pełni głównie rolę izolacji akustycznej zapewniającej odpowiednią akustykę wnętrz, tak by użytkownicy mogli cieszyć się błogą ciszą.

Jak powinna wyglądać prawidłowo wykonana izolacja podłogi?

Wymagania prawne dot. izolacyjności termicznej:

Zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, stropom międzykondygnacyjnym, które rozdzielają pomieszczenia o różnicy temperatur mniejszej niż 8º C, nie stawia się wymagań.

Dla stropów nad ostatnia kondygnacją oraz  międzykondygnacyjnych które rozdzielają pomieszczenia o różnicy temperatur powyżej 8 stopni a także dla stropów oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych wartości współczynników przenikania ciepła określają w/w warunki techniczne.

Books, desk, interior, work

Wymagania prawne dot. izolacyjności akustycznej:

Stropom pomieszczeń stawia się różne wymagania, w zależności od ich usytuowania względem pozostałych pomieszczeń przyległych, np.: inne dla stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne, a inne dla stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne z garażem czy pomieszczeniem technicznym. Wymagane wartości izolacyjności akustycznej w zależności od usytuowania stropu względem pozostałych pomieszczeń określa polska noma
PN-B-02151-3:2015 do której odnoszą się Warunki Techniczne.   

acoustic insulation, silence, soundproof

Wymagania prawne dot. odporności ogniowej

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku mieszkalnego „B”-„D” wymagana jest odporność ogniowa stropów do REI 120 minut. Należy mieć na uwadze, iż – zgodnie z §232.1 Warunków Technicznych – jeżeli strop jest elementem oddzielenia przeciwpożarowego, powinien być wykonany z materiałów niepalnych.

W przypadku podłóg pływających na tych stropach również powinno się stosować niepalne materiały np. STEPROCK PLUS lub STEPROCK SUPER wraz z pasem dylatacyjnym RST.

Matches, burned,