Akustyka w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej

Istnieje wiele badań podkreślających znaczenie akustyki jako ważnej cechy fizycznej wpływającej na nasz komfort w pomieszczeniach oraz tego w jaki sposób oddziałuje na naszą psychikę, fizjologię oraz ogólne samopoczucie. Krótkotrwała ekspozycja na złą akustykę prowadzi do osłabienia koncentracji, może wpływać na trudności w przetwarzaniu informacji czy wykonywaniu zadań. Natomiast już długotrwałe narażenie na hałas może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i prowadzić do uszkodzeń słuchu, zwiększonego tętna i wysokiego ciśnienia krwi. 

NA, Manor New Tech Middle School (MNTMS), education, auditorium, Island, 4x4, 4x8, acoustics

mgr inż. Daniel Drozdowicz 

Product Manager ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Product Manager ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., specjalista w zakresie budownictwa lądowego i konstrukcji inżynierskich. Od ponad 20 lat związany z branżą izolacji budowanych, na co dzień zajmujący się tworzeniem nowych rozwiązań z wełny skalnej ROCKWOOL w zakresie budownictwa przemysłowego 

Daniel Drozdowicz, PM, product manager  RW CEE