Skuteczna izolacja cieplna rur grzewczych powinna się składać z dwóch warstw: właściwa izolacja cieplna o niskim współczynniku przenikania ciepła (otulina) oraz płaszcz ochronny zabezpieczający tę izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziaływaniem środowiska.

Sprawdzonym materiałem do termoizolacji rurociągów grzewczych, ciepłowniczych (w tym centralnego ogrzewania), ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych jest otulina z wełny skalnej.

ROCKWOOL proponuje produkt ROCKWOOL 800, czyli otulinę z wełny skalnej, która jest oferowana od razu z okładziną z folii aluminiowej, wzmocnionej zbrojeniem. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd. Chroni także przed kondensacją pary wodnej. Ma zakładkę samoprzylepną ułatwiającą montaż. 

Poza skutecznym izolowaniem termicznym, otulina musi zabezpieczać przewody grzewcze przed rozprzestrzenianiem ognia. Oznacza to, że klasa reakcji na ogień materiału izolującego, określona zgodnie z normą PN-EN 13501-1, nie może być niższa niż BL-s3, d0.

Otulina ROCKWOOL 800 ma klasę reakcji na ogień A2-s1,d0. Jest niepalna i nie rozprzestrzenia ognia na instalacjach liniowych. Może być także stosowana jako nierozprzestrzeniające ognia pokrycie palnych rur i przewodów, umieszczonych np. na drogach ewakuacyjnych. Stosuje się ją również w systemach przejść instalacyjnych lub innych systemach o odporności ogniowej (np. EI 30, EI 120), które wymagają użycia izolacji z wełny skalnej o gęstości nominalnej 100 kg/m3.

Dobierz odpowiednią izolację rur