Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania nieocieplonych domów jednorodzinnych. Program oferuje dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji, czyli docieplenia ścian i dachów oraz wymiany aktualnego kotła na nowoczesne źródła ciepła.

People, Humans, Home, Renovation, Indoor

Program Czyste Powietrze Rzeszów

ul. Zygmuntowska 9

35-025 Rzeszów

Tel.: <tel>+48 17 852 23 44</tel>

Email: biuro@wfosigw.rzeszow.pl

Rzeszów

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze Krosno (oddział)

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

Tel.: <tel>+48 13 436 14 35</tel>

Email: wfkrosno@wfosigw.rzeszow.pl

Krosno

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze Przemyśl (oddział)

ul. Kościuszki 2

37-700 Przemyśl

Tel.: <tel></tel>+48 16 676 01 17

Email: fprzem@wfosigw.rzeszow.pl

Przemyśl

Program Czyste Powietrze

Dowiedz się jak przeprowadzić termomodernizację i skorzystać z programu Czyste Powietrze?