Często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest lambda?

Lambda „ʎ” - to współczynnik przewodności cieplnej. Pokazuje on nam jaka ilość ciepła przechodzi w czasie jednej sekundy przez 1m² powierzchni materiału, przenikając przez jego warstwę o grubości 1 m, gdy po jej obu stronach różnica temperatur wynosi 1°. Im niższa wartość ʎ materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wew. lub zew. tym lepszy jego właściwości izolacyjne;  jednostka (W/mK). Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji.

Czym docinać skalną wełnę mineralną?

Do cięcia wyrobów z wełny skalnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. Nóż o długości 395 mm, z wyprofilowaną rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego i ząbkowanym, stalowym ostrzu o długości 255 mm jest dostępny w ofercie ROCKWOOL.

Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wykonana ze skały wulkanicznej i w Europejskiej Klasyfikacji Reakcji na Ogień oceniana jest na poziomie A1 - niepalne. Skalna wełna mineralna jest również trwałym wyborem. Jej właściwości nie zmieniają się w czasie, a produkt będzie skutecznie izolować  przez cały okres użytkowania budynku. 

Co to jest opór cieplny?

Opór cieplny R – określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. Jest wynikiem zsumowania oporów cieplnych poszczególnych warstw materiałów zastosowanych w przegrodzie. Jego wartość zależy od współczynników przewodności cieplnej poszczególnych materiałów tworzących przegrodę oraz ich grubości R = S (d/ʎ), czyli tym większy opór cieplny im mniejsza ʎ i im większa grubość materiału. Dlatego właśnie zastosowanie materiału izolacyjnego o grubości 25 zamiast 20 cm (20% więcej) będzie zdecydowanie skuteczniejsze niż zastosowanie materiału o tej samej grubości a ʎ mniejszej o kilka tysięcznych W/mK.

Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest używana przez specjalistów do wielu wymagających zastosowań akustycznych. Produkty z wełny skalnej mogą być stosowane do redukcji hałasu na dwa różne sposoby. Stosuje się je do pochłaniania dzwięków poprzez zaburzanie ich przenikania przez przegrodę (ścianę) albo do pochłaniania dźwięku na powierzchni przegrody.

Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wyborem na cały okres użytkowania budynku. Jej właściwości i płynące ze stosowania wełny skalnej ROCKWOOL nie ulegają zmianom z biegiem lat, dlatego dobrze zainstalowana izolacja z wełny skalnej nie będzie wymagała wymiany. 

Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?

Sposób ułożenia włókien w produktach z wełny ROCKWOOL powoduje zmianę właściwości izolacyjnych. Najlepsze właściwości termiczne mają produkty o równoległym ułożeniu włókien w stosunku do izolowanej powierzchni. Wówczas przenikające ciepło ma najdłuższą drogę do pokonania, co powoduje wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dlatego produkty z wełny ROCKWOOL są odpowiednio zaprojektowane, tak aby uzyskać optymalny poziom izolacyjności termicznej przy właściwej strukturze i sztywności dla konkretnego zastosowania. 

Fasady wentylowane

Jakie zalety ma fasada wentylowana?

Fasady wentylowane chronią ściany przed warunkami atmosferycznymi, ograniczają do minimum przenikanie wody deszczowej, zapewniają najlepszy bilans wilgotnościowy w ścianach. Dzięki nim przez ściany budynku szybko odprowadzana jest wilgoć, a to wpływa również korzystnie na izolację. W gorące dni ściany się nie przegrzewają, zimą zaś są chronione przed zawilgoceniem. Fasady wentylowane to również wiele możliwości wyglądu i estetyki elewacji. Bardzo dobra izolacyjność akustyczna na skutek pochłanianiu dźwięku przez wełnę w szczelinie powietrznej. W przypadku ścian kurtynowych użycie wełny o znaczniej gęstości zapenia wymaganą klasy odporności ogniowej w pasie międzykondygnacyjnym.  

Czym są fasady wentylowane?

To fasady, gdzie warstwa termiczna rozdzielona jest szczeliną powietrzną od warstwy zewnętrznej, która jest osłoną przed warunkami atmosferycznymi. Szczeliną jest odprowadzana skroplona wilgoć, dzięki czemu w ścianach nie gromadzi się kondensat. Ten rodzaj fasad można stosować zarówno w nowych budynkach, jak i termomodernizowanych.

Jaką wełnę wybrać do izolowania fasad wentylowanych?

Do izolowania fasad wentylowanych poleca się płyty VENTIROCK F SUPER, które są pokryte okładziną z włókniny szklanej nadającą czarny kolor izolacji termicznej w przypadku przeziernych okładzin szklanych lub szczelin, przez które byłby widoczny naturalny kolor wełny. VENTIROCK SUPER bez welonu stosowany jest gdy wymagana jest wełna o średniej gęstości powyżej 75 kg/m3 w celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej fasady.  Płyty o wierzchniej warstwie zagęszczonej VENTIROCK PLUS oraz VENTIROCK F PLUS, czyli płyty z wełny skalnej pokryte welonem szklanym służą do izolacji termicznej i akustycznej ścian trójwarstwowych pod klinkier, ścian elewacyjnych z blachy, sidingu czy desek, okładzin elewacyjnych z kamienia i szkła.

Podłogi i stropy

Czy produkty z wełny skalnej można stosować do izolacji ścian fundamentowych?

Produkty do izolacji z wełny skalnej są bardzo dobrym rozwiązaniem do ocieplenia ścian fundamentowych. Poza tym, że bardzo dobrze izolują termicznie, posiadają także ważną w przypadku cokołu właściwość jaką jest niepalność. Cokół jest bardzo często narażony na niebezpieczeństwo działania ognia – np. w przypadku zapalenia kosza na śmieci, stojącego obok budynku. Wybierając izolację z wełny skalnej mamy pewność, że od takiego źródła ognia nie zajmie się ściana fundamentowa a następnie cała elewacja.  

Jakim rodzajem wełny skalnej ocieplić fundamenty?

Ocieplenie fundamentów wykonuje się na ścianie zewnętrznej. Wykorzystuje się do tego ten sam rodzaj płyt ze skalnej wełny mineralnej i tę samą grubość izolacji, co w przypadku izolacji całej ściany. 

Jak zabezpieczyć wełnę skalną ocieplającą ścianę fundamentową?

Zabezpieczenie wełny na ścianie fundamentowej będzie zależne od poziomu wody gruntowej i przepuszczalności gruntu wokół budynku. Przy niskim poziomie wody gruntowej i gruncie dobrze przepuszczalnym dla wody opadowej wystarczy zabezpieczyć fundamenty preparatem bitumicznym lub dodatkowo papą bitumiczną. W przypadku trudnych warunków gruntowych należy wykonać izolację fundamentów typu ciężkiego

Jak wykończyć ocieplenie ściany fundamentowej?

Jeżeli od wewnątrz ściany cokołu są warstwy posadzkowe to nie następuje przenikanie pary wodnej z pomieszczeń i jako wykończenie można użyć tynków mozaikowych (akrylowych). Z tego samego względu można wykończyć ocieplenie z wełny skalnej płytkami elewacyjnymi na kleju. Jeżeli jest obawa, że ściana cokołu jest wilgotna to można użyć tynków silikonowych, które są paroprzepuszczalne i jednocześnie bardzo odporne na penetrację wody. Takie podłoża można również zmywać, bo ściana przy gruncie ulega największemu zabrudzeniu.

Na ścianach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych lub mieszkalnych należy na ociepleniu z wełny zastosować tynki paroprzepuszczalne np. mineralne, silikatowe lub silikonowe.

Jak zwiększyć izolacyjność akustyczną ściany murowanej?

W ścianach szczelinowych spód wentylowanej pustki powietrznej oddzielającej warstwę zewnętrzną np. z cegły klinkierowej od wewnętrznej powinien znajdować się nie niżej niż 300 mm nad terenem. Należy tutaj przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknęła przez warstwę zewnętrzną muru. W tym celu u spodu warstwy zewnętrznej, w miejscu jej podparcia, zaleca się wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodochronnego, a w warstwie zewnętrznej pozostawić otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może spływać z fartucha na zewnątrz. W ten sam sposób powinno się wykonywać zakończenie szczelin wentylacyjnych przy elewacjach wentylowanych. Użycie listew startowych jest niemożliwe, ponieważ produkuje się je z pełnej blachy i wówczas nastąpi zamknięcie wlotów powietrza do szczeliny wentylacyjnej. Ustawienie wełny bezpośrednio na gruncie nie jest dobrym rozwiązaniem i nie polecamy takiego montażu izolacji.

Ściany działowe

Jak wykonać ścianę działową?

Ścianę działową na profilach metalowych z obustronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych wykonujemy bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce podłogi gdyż znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Pod profile UW stosujemy akustyczne taśmy przekładkowe, a następnie przykręcamy je do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu. W profile wstawiamy pionowe profile UD wstępnie korygujemy rozmieszczenie profili pionowych do rozstawu co 60cm. Pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi rozpoczynamy od przykręcenia z jednej strony ściany do słupków metalowych. Następnie szczelnie i dokładnie układamy płyty z wełny skalnej ROCKTON pomiędzy słupki. Po zamocowaniu okładzin z drugiej strony ściany jest ona gotowa do szpachlowania spoin i ostatecznego wykończenia powierzchni ściennych.

O czym należy pamiętać budując ściankę działową?

Lekkie ściany działowe zawsze montujemy z obustronną dylatacją podłogi pływającej i ustawiamy bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce betonowej. W ten sposób znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku - nawet o kilka dB, w zależności od ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw ściany działowej i średniej masy powierzchniowej mb,śr przylegających przegród bocznych. Płyty z wełny ROCKWOOL układamy szczelnie, ich wymiary powinny być dopasowane do rozstawu profili pionowych rusztu. W ścianach o wysokości powyżej 4,0m wykonujemy poziome rygle w rozstawie maks. 3,0m. Znaczący wpływ na rzeczywistą izolacyjność akustyczną ścian działowych zamontowanych na budowie, mają szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, usytuowanie i staranność wykonania ściany.

Jak wykonać ściankę działową o izolacyjności akustycznej 48dB?

Rozwiązaniem jest tutaj wykonanie ściany działowej na pojedynczej stalowej konstrukcji z obustronną pojedynczą okładziną. Wypełnienie konstrukcji stalowej stanowi wełna ROCKTON 50 mm, profil nośny CW + UW wynosi 1x75 mm, obustronna okładzina z płyt gipsowo – kartonowych 1x12,5 mm. Ściana działowa w takiej konstrukcji spełnia wymóg ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw. Ważna informacja to taka, żeby najpierw wykonać ściankę działową, układając obwodowy profil poziomy na stropie, a nastepnie warstwy podłogowe (np. izolacja z wełny, wylewka betonowa i panele).

Jak wyciszyć ścianę od sąsiada?

Proponujemy wykonanie ścianki na odrębnym szkielecie z kształtowników zimnogiętych wypełniony wełną ROCKTON grubości 50 lub 100mm. Do rusztu należy zamocować od strony pomieszczenia płyty gipsowo - kartonowe. Ruszt powinien być odsunięty od ściany o około 1cm. Szkielet należy mocować do podłogi i sufitu poprzez podkładki tłumiące np. z paska wełny STEPROCK PLUS 2 cm lub podkładki, oryginalne taśmy (np. firmy Rigips: filcowa lub piankowa). Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się do szkieletu również poprzez ww. podkładki tłumiące (np. wskazane tutaj taśmy Rigips).

Jak zwiększyć izolacyjność akustyczną ściany murowanej?

Jednym ze sposobów jest dołożyć pojedynczą konstrukcję ustroju tłumiącego, który składa się z profili pionowych i poziomych, wypełnionych wełną ROCKTON. Rozwiązanie składa się w skrócie z: obwodowego profila poziomego położonego na taśmie uszczelniającej, słupkowego profila pionowego, uchwytu do profili pionowych, wełny ROCKTON (płyty 1000 x 600 mm) i okładziny ściennej z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm.

Jak wyciszyć ścianę w domu, bloku, mieszkaniu?

Wyciszenie ściany działowej wykonujemy z lekkiej konstrukcji na stalowym ruszcie z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych i wypełnieniem wełną mineralną ROCKTON gr. 5 cm. Profile metalowe mocujemy do podłogi i sufitu poprzez podkładki tłumiące np. z podkładek filcowych lub piankowych. Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się do szkieletu również poprzez podkładki tłumiące. Płyty z wełny układamy pomiędzy profile pionowe zamocowane przez uchwyty do ściany w rozstawie co 60 cm

Jakie korzyści daje izolacja akustyczna ścian działowych?

Przede wszystkim dba o komfort akustyczny mieszkańców, redukując przenoszenie dźwięków między pomieszczeniami, zarówno dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych. Wyciszenie ścian wełną skalną nie tylko poprawia komfort osób przebywających i wypoczywających w mieszkaniu, ale zapewnia też bezpieczeństwo pożarowe. Wełna skalna jest bowiem materiałem niepalnym i nierozprzestrzeniającym ognia.

O czym warto pamiętać podczas wygłuszania ścian?

Wyciszając ściany należy brać pod uwagę wymagania normowe, które określają minimalną dopuszczalną izolacyjność. Dla poprawy komfortu najlepiej budować ścianki o parametrach lepszych, niż wymagane przez normę.

Należy zwracać uwagę na klasę pochłaniania dźwięku, jaką posiadają wybrane płyty izolacyjne. Na przykład płyty ROCKTON mają najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A.

Wnętrza będą więc skutecznie wyciszone - współczynnik pochłaniania dźwięku AW dla płyt grubości 50-99 mm wynosi 0,80, natomiast dla płyt o grubości 100 mm wynosi 1,00 .

Jaki materiał wybrać do izolacji akustycznej?

Wysoką izolacyjność akustyczną zapewnia niepalna wełna skalna ROCKWOOL, która zapobiega przedostawaniu się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami, zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pożarowe całego budynku. Do wyciszania ścian działowych w systemie suchej zabudowy są przeznaczone płyty ROCKTON i ROCKSONIC SUPER.

Jak poprawnie wykonać izolację akustyczną ściany?

Lekkie ściany działowe należy montować bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce podłogi – dzięki temu zmniejszymy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Do postawionej ściany dokładamy płyty z wełny skalnej ROCKTON lub ROCKSONIC SUPER i osłaniamy płytami g-k, które należy przykręcić do metalowego rusztu. Taka ściana działowa posiada bardzo dobre właściwości akustyczne, bowiem wełna skalna znakomicie pochłania dźwięki uderzeniowe i powietrzne.

Ściany zewnętrzne

Chcę założyć sidding. Czy w związku z tym powinienem zbić stary tynk do gołej ściany?

Nie. W przypadku siddingu płyty z wełny mineralnej (polecamy SUPERROCK) nie są przyklejane do ściany, a więc nie potrzebne jest jakiekolwiek przygotowywanie podłoża. Płyty z wełny umieszczane są w tym przypadku pomiędzy metalowy lub drewniany ruszt. To właśnie ruszt mocowany jest do warstwy nośnej ściany (np. przez stary tynk). Pomiędzy warstwą elewacyjną a ociepleniem musi pozostać szczelina wentylacyjna o szerokości min 15 mm. Więcej na temat: ściany zewnętrzne.

Czy aby wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych muszę koniecznie zerwać stary tynk?

Wszystko zależy od kondycji istniejącego tynku. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy  sprawdzić czy stary tynk jest związany ze ścianą. Można to zrobić metodą opukiwania. W miejscach, w których natrafimy na głuchy odgłos tynk z pewnym bezpiecznym naddatkiem powinien być zbity. Do wyrównania powierzchni najlepiej jest użyć zwykłej zaprawy cementowo wapiennej. Wiecej na temat: jak ocieplić dom.

Czy mogę ocieplać lekko zawilgoconą ścianę w wyniku wadliwie działającego opierzenia?

Tak, ale pod warunkiem że zastosowana do ocieplenia zostanie wełna ROCKWOOL. Produkty z ROCKWOOL  posiadają jedną istotną cechę - paroprzepuszczalność, która pozwala na swobodny odpływ pary wodnej. Pamiętać jednak należy, że dla właściwego działania izolacji, wadliwe opierzenie musi być bezwzględnie naprawione, aby wilgoć nie napływała ciągle do ściany. Wiecej na temat: zewnętrzna izolacja 

Czy można wykorzystać wełnę dachową do izolacji ścian metodą ETICS?

Nie powinno się stosować materiałów zaprojektowanych do izolacji dachów na izolację ścian. Do ścian zewnętrznych ocieplanych systemami ETICS (metoda lekka mokra) zalecamy stosowanie płyt FRONTROCK PLUS i FRONTROCK S do wykończenia ościeży drzwi i okien, do metody lekkiej suchej płyty VENTIROCK PLUS lub PANELROCK. Zastosowanie innego materiału jest niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Inwestor decydując się na takie rozwiązanie robi to na własną odpowiedzialność.

Czym najlepiej ocieplić dom obłożony OSB?

Jeżeli chodzi o zastosowanie izolacji w konstrukcji nośnej szkieletowej to rekomendujemy zastosowanie płyty z wełny sklanej SUPERROCK lub PANELROCK. W przypadku ocieplenia na zewnętrznej płycie OSB mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to metoda lekka-mokra - system z tynkiem - wówczas możemy zastosować płyty FRONTROCK SUPER, gdzie stosuje się również folię paroiolacyjną od strony wewnętrznej, pomiędzy płytą g-k a wełną mineralną. Druga możliwość to metoda lekka sucha - izolacja w szkielecie na płycie OSB, przykryta sidingiem lub deskami. W tym wypadku polecamy płyty półtwarde o nazwie PANELROCK. Tu stosujemy dwie folie - paroizolacyjną pomiędzy płytą g-k a izolacją od wewnątrz i wiatroizolację pomiędzy izolacją a deskami lub sidingiem od strony zewnętrznej. W płycie OSB należy wykonać otwory umożliwiające swobodną wentylację ściany (przepływ pary wodnej). Więcej o izolacji ścian zewnętrznych

Czym ocieplić ścianę zewnętrzną z cegły pełnej gr. 25 od wewnątrz?

Zastosowanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz jest rozwiązaniem niepoprawnym ze względu na zachwianie równowagi cieplno-wilgotnościowej ściany. Można zastosować konstrukcję szkieletową z wykorzystaniem płyty gipsowo-kartonowej i wypełnienie z wełny mineralnej w postaci płyt SUPERROCK o grubości co najmniej 15 cm. Problem stanowić będzie paroprzepuszczalność takiej przegrody. Między ścianą zewnętrzną a wełną należy zostawić szczelinę wentylacyjną o grubości 2 cm, a następnie ją zwentylować poprzez pozostawienie w dolnej i górnej warstwie zewnętrznej ściany otworów o łącznej powierzchni 150 cm2 przypadających na każde 20 m2 ściany. Brak pustki i możliwości odparowania pary spowoduje zawilgocenie ściany i powstanie grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń jest to zjawisko występujące nagminnie, ponieważ przy wykonawstwie izolacji od wewnątrz zaniedbuje się konieczność wentylacji ściany. Podobna sytuacja dotyczy stropu. Nad sufitem podwieszonym do zimnego stropu również trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną oraz zapewnić wlot i wylot powietrza. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chcemy docieplić lub akustycznie wygłuszyć przegrodę ciepłą, np. ścianę oddzielającą nas od sąsiada lub sufit podwieszony na stropie międzykondygnacyjnym, nie ma wówczas problemu z wykraplaniem pary w takiej przegrodzie. Reasumując: ROCKWOOL Polska zaleca ocieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz.Ocieplenie od wewnątrz zimnych ścian może doprowadzić do zawilgocenia ścian już nawet po jednym sezonie grzewczym.Znacznie zmniejsza się powierzchnię użytkową pomieszczeń, a otwory wentylacyjne w ścianach pogarszają estetykę budynku. Najbardziej zasadne jest ocieplenie ścian od zewnątrz metodą:

  • lekką mokrą
  • lekką suchą - z zastosowaniem paneli drewnianych czy sidingu.

Wiecej informacji o: ocieplenie ścian zewnętrznych

Ile kołków należy użyć do mocowania płyt z wełny w systemie ETICS?

Jeśli chodzi o mocowanie płyt FRONTROCK PLUS i FRONTROCK SUPER kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana).  Natomiast zastosowanie płyt z wełny skalnej FRONTROCK L o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany zwanym lamelowym pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie za pomocą zaprawy klejącej może być wykonywane w przypadku płyt lamelowych, pod warunkiem że wysokość budynku jest nie większa niż 20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Na podłożach niepewnych, nienośnych np. tynki, gazobeton, oprócz klejenia należy dodatkowo stosować łączniki mechaniczne.  Mocowanie łącznikami płyt FRONTROCK PLUSFRONTROCK SUPER lub FRONTROCK L (w miarę potrzeb) wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia. 

Jak mocować wełnę mineralną do ściany gdy później będzie obmurowana klinkierem?

W ścianie trójwarstowej montaż wełny wykonuje sie na sucho bez użycia zapraw, wykorzystując jedynie kotwy elewacyjne. Wełnę dociska się krążkiem dociskowym wyposażonym w kapinos założonym na kotwę drutową łączącą ścianę elewacyjną z konstrukcyjną.

Jak się izoluje ścianę trójwarstwową?

Pomiędzy ścianę nośną a ścianę osłonową można zastosować płyty z wełny skalnej ROCKTON. Ponieważ ściana osłonowa wykonana jest z pustaka, który jest paroprzepuszczalny i nie będzie blokował przenikania pary, nie ma potrzeby pozostawiania pustki powietrznej (chyba, że dom usytuowany jest w pasie nadmorskim lub górskim). Pustkę powietrzną należy zastosować w przypadku, gdy jako warstwę zewnętrzną planujemy zastosować materiały nieprzepuszczające pary - o dużym oporze dyfuzyjnym.

Jak wykończyć ościeża przy izolacji elewacji w systemie ETICS?

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną skalną FRONTROCK S o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Czy metodą ETICS można efektywnie docieplić ścianę zbudowaną z pustaków ceramicznych?

Metod docieplania ścian zewnętrznych jest kilka. W przypadku podłoża nośnego i czystego, jakim jest ściana nieotynkowana wykonana z ceramiki, silikatów, keramzytu, betonu zwykłego nie ma potrzeby stosowania łączników mechamicznych tzw. "kołków" do 20m wys. obiektu. Unika się więc niszczenia pustaków poprzez kołkowanie, dodatkowych kosztów związanych z zakupem łączników i ich mocowaniem, nie ma potrzeby doliczania poprawek związanych z punktowymi mostkami termicznymi przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U dla przegrody.

Jaki produkt będzie najlepszy pod elewacje z sidingu?

Pod elewację z sidingu stosuje się najczęściej płyty z wełny skalnej SUPERROCK. Są to miękkie sprężyste płyty stanowiące wypełnienie przestrzeni między konstrukcją wsporczą dla paneli elewacyjnych. Dzięki swej sprężystości szczelnie wypełniają izolowaną przestrzeń.

Po jakim czasie można przystąpić do kołkowania wełny FRONTROCK PLUS i FRONTROCK SUPER w izolacji ETICS?

Mocowanie płyt łącznikami wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia , za pomocą łączników wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość (minimalna głębokość zakotwienia) łączników oraz schemat ich rozmieszczenia powinien być określony przez projektanta w dokumentacji technicznej ocieplenia. W przypadku materiałów poryzowanych (beton komórkowy, pustaki ceramiczne, etc.) stosuje się łączniki wkręcane, natomiast w przypadku materiałów pełnych (beton, silikat, etc.) stosuje się łączniki wbijane.

W jaki sposób wykonać izolacje ścian zewnętrznych w domu budowanym technologią szkieletową?

Ocieplenie należy wykonać z zastosowaniem płyt SUPERROCK stanowiących wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładzinami ściany szkieletowej. Warto również ocieplić ścianę szkieletową drugą warstwą izolacji stosując metodę lekką-suchą lub lekką-mokrą. Metoda polega na zbudowaniu rusztu o lekkiej konstrukcji drewnianej lub z kształtowników z blachy stalowej. Pomiędzy elementy rusztu należy zastosować jako wypełnienie płyty PANELROCK. Całość zabezpiecza się folią wiatroizolacyjną, nadbija pionowe elementy rusztu w celu pozostawienia szczeliny wentylacyjnej ok. 1,5 cm i przykrywa okładziną typu siding lub deskami. Uzyskuje się w ten sposób ciągłą warstwę izolacji cieplnej na zewnętrznej stronie ściany eliminującą mostki termiczne. Docieplenie ściany zewnętrznej o konstrukcji szkieletowej za pomocą metody lekkiej mokrej - polega na zastosowaniu płyt FRONTROCK SUPER wraz z łącznikami do drewna.

Wykonuję elewację na wełnie - jak mam wykończyć ościeża?

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną FRONTROCK S o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Co warto wiedzieć o ocieplaniu ścian zewnętrznych wełną skalną?

Wełna skalna to materiał doskonale poprawiający efektywność energetyczną całego budynku, a jako izolacja ścian zewnętrznych gwarantuje nie tylko skuteczną izolację termiczną, ale i akustyczną oraz przeciwpożarową. Warto więc wybrać płyty fasadowe z wełny skalnej FRONTROCK SUPER, które można stosować na ścianach z betonowych elementów prefabrykowanych, z betonu monolitycznego, z cegły, gazobetonu, pustaków betonowych i ceramicznych.

Jaką grubość ocieplenia ścian zewnętrznych warto zastosować?

Grubość izolacji zależy od typu ściany. Biorąc pod uwagę dwuwarstwowe ściany zewnętrzne pokryte cienkowarstwowym tynkiem elewacyjnym. Na przykład na bloczki z betonu komórkowego układa się płyty z wełny skalnej FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER o grubości 20 cm.

Jeżeli ocieplany szkieletową ścianę, to kładziemy płyty FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER o grubość do 5 do 15 cm, jako drugą warstwę konstrukcję która jest już ocieloną płytami SUPERROCK o grubość 14 cm.

Dlaczego warto zdecydować się na ocieplanie ścian zewnętrznych wełną skalną?

Przede wszystkim to izolacja niepalna – ma najwyższą klasę reakcji na ogień A1, a to oznacza  najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Ocieplenie z wełny skalnej to inwestycja na lata – izolując nią dom możemy mieć pewność, że współczynnik przenika ciepła U spełni najwyższe wymagania, które będą obowiązywały od 2021 roku, a mianowicie współczynnik U będzie wynosił maksymalnie 0,20 W/m²·K.

Kiedy najlepiej wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych domu?

Ocieplanie ścian zewnętrznych budynku należy wykonywać, gdy temperatura powietrza jest dodatnia i wynosi od 5 do 25°C. Prace można przeprowadzać przy dużym nasłonecznieniu. Jeżeli ocieplamy nowe ściany, to izolujemy je płytami z wełny skalnej nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od wymurowania.

Od czego zacząć ocieplanie domu?

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych, trzeba sprawdzić stan elewacji. Podłoże musi być nośne, równe i stabilne. Ściany otynkowane lub bez tynku należy oczyścić mechanicznie za pomocą szczotek lub wody pod dużym ciśnieniem. Jeżeli są miejsca, gdzie tynk jest popękany lub wręcz odpada, trzeba go skuć, a ubytki wypełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Należy też usunąć wszelkie glony i wykwity.

E-Shop

Nie mam dostępu do sklepu. Jak założyć konto?

Sklep jest przeznaczony wyłącznie dla firm, które mają zawartą umowę dystrybucyjną z ROCKWOOL Polska.

Inna osoba z mojej firmy ma już dostęp do sklepu. Jak mogę uzyskać dostęp?

Jeżeli jesteś naszym dystrybutorem upewnij się, że w Twojej firmie jest osoba zarządzająca kontami użytkowników. Następnie poproś ją o dodanie uprawnień dla Ciebie. Jak to zrobić? Zobacz nasz film instruktażowy „Użytkownicy”.

Nikt z mojej firmy nie ma dostępu do sklepu. Co wtedy?

Jeżeli jesteś naszym dystrybutorem, lecz Twoja firma nie posiada aktywnego użytkownika E-Shop, prosimy o uzupełnienie formularza znajdującego się poniżej.

Posiadam konto, nie mogę zalogować się do sklepu. Co dalej?

Możesz uruchomić sklep, korzystając z aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, IE, Edge, Firefox. Wprowadź adres:  https://rockshop.rockwool.pl/shop/, podaj login i hasło, a potem korzystaj z udostępnionych dla Ciebie funkcji.

Jeżeli w dalszym ciągu masz problemy z dostępem do sklepu, napisz do nas na adres: eshop@rockwool.pl

Posiadam konto, nie pamiętam hasła. Co wtedy?

Po uruchomieniu strony https://rockshop.rockwool.pl/shop/ wprowadź swój login, którym jest Twój adres e-mail, a następnie wybierz opcję „Nie pamiętam hasła”. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość, która umożliwi zmianę hasła. Jeśli wiadomość nie dotrze do Ciebie w ciągu kilku minut, sprawdź folder „Spam” Jeśli tam również nie masz informacji od nas, napisz na eshop@rockwool.pl, a pomożemy Ci ustawić nowe hasło.

Możesz uruchomić sklep, korzystając z aktualnych wersji przeglądarek: Chrome, IE, Edge, Firefox. Wprowadź adres:  https://rockshop.rockwool.pl/shop/, podaj login i hasło, a potem korzystaj z udostępnionych dla Ciebie funkcji.

Jeżeli w dalszym ciągu masz problemy z dostępem do sklepu, napisz do nas na adres: eshop@rockwool.pl

Monitoring zamówień

Nie otrzymałem linka do śledzenia samochodu? Czy moje zamówienie jest realizowane?

Ze względów technicznych niestety nie wszystkie dostawy są śledzone. Zachęcamy do sprawdzania statusu zamówienia w sklepie internetowym E-Shop, gdzie możesz prześledzić stan realizacji zamówienia. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Realizacji Zamówień pod numerem +48 68 385 05 25 

Otrzymałem link mailem ale po wejściu w link nie widać pozycji auta bądź pozycja auta na mapie nie jest aktualizowana?

Jeżeli po kliknięciu w link do śledzenia zamówienia nie widać pozycji auta może to być spowodowane brakiem dostępu do sieci komórkowej i system chwilowo nie może zlokalizować położenia ciężarówki.

Zachęcamy do sprawdzania statusu zamówienia w sklepie internetowym E-Shop, gdzie możesz prześledzić stan realizacji zamówienia i uzyskać numer telefonu do kierowcy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Realizacji Zamówień kontakt

Co mam zrobić jeśli nie chcę otrzymywać powiadomień bądź chcę by powiadomienia były wysyłane na inny adres mailowy / nr telefonu?

W systemie Track & Trace możemy elastycznie zarządzać wysyłką powiadomień i na Twoją prośbę możemy wyłączyć tę usługę bądź dowolnie zmienić adresatów. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie monitoringu zamówienia.

Co oznacza status „Opóźnione”?

Status „Opóźnione” oznacza, że istnieje ryzyko, że Twoje zamówienie nie zostanie dostarczone w podanym przedziale czasowym. Prosimy o kontakt z Działem Realizacji Zamówień. W oparciu o numer potwierdzenia zweryfikujemy dla Cienie ostateczny termin dostawy. Dane kontaktowe do Działu Realizacji Zamówień znajdziesz na stronie kontakt.

W powiadomieniu, które otrzymałem jest numer telefonu do spedycji. Jak mogę skontaktować się z kierowcą?

Zachęcamy do sprawdzania statusu zamówienia w sklepie internetowym E-shop. Na tej platformie można m.in. sprawdzić numer telefonu do kierowcy. 
Jeśli jeszcze nie masz loginu i hasła prosimy o wypełnienie formularza na stronie monitorowania zamówień. 

Narzędzia

Czy mogę kupić wełnę do ocieplenia przez stronę internetową ROCKWOOL?

Czy mogę kupić wełnę do ocieplenia przez stronę internetową ROCKWOOL?

ROCKWOOL nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej, ale można uzyskać ofertę na kupno izolacji ROCKWOOL przez wysyłkę zapytania do hurtowni budowlanych w aplikacji ze strony: www.rockwool.pl/wsparcie/narzedzia/zapytaj-o-cene-welny-skalnej

Należy podać powierzchnie oraz grubość izolacji i lokalizację budowy. Równocześnie można rozszerzyć zapytanie o ofertę na wykonanie ocieplenia, które trafi do Certyfikowanych Wykonawców ROCKWOOL.

Narzędzia online

Jak wyeksportować plik projektu *.bdec do narzędzie do obliczania danych do projektowania charakterystyki energetycznej budynków?

Aby wyeksportować projekty obliczone za pomocą programu BuildDesk Energy Certificate PRO – należy:

  • Zalogować się do swojego konta na stronie bdec.builddesk.pl
  • Odnaleźć wybrany projekt i kliknąć w link „Pokaż szczegóły”
  • Na dole strony kliknąć w link „Kopiowanie projektu do RDC”, w efekcie czego system poinformuje o skopiowaniu wybranego projektu
  • Projektu będzie dostępny po zalogowaniu na stronie Programu do projektowania charakterystyki energetycznej budynku.
Jak zalogować się do PCHE po skopiowaniu pliku z BDEC?

System bdec.builddesk.pl automatycznie tworzy użytkownika programu PCHE ROCKWOOL podczas kopiowania danych projektów bdec do systemu PCHE na stronie programu do projektowania charakterystyki energetycznej budynku.

Jakie są dane logowania do PCHE po wykonaniu eksportu projektu z BDEC?

Jeśli nigdy wcześniej nie logowałeś się w aplikacji do projektowania charakterystyki energetycznej bdunku, to po poprawnym skopiowaniu projektu automatycznie utworzone zostanie Twoje konto. Dane logowania są identyczne jak w systemie bdec.builddesk.pl tzn. login – to adres email użytkownika, a hasło – to hasło stosowane do logowania się w systemie bdec.builddesk.pl

Jak mogę sprawdzić czy dane się skopiowały z systemu bdec.builddesk.pl do PCHE?

Aby sprawdzić czy projekt *.bdec zapisał się do koncie użytkownika należy zalogować się do swojego konta w aplikacji do projektowania charakterystyki energetycznej budynku. Po uruchomieniu aplikacji, zaimportowany projekt, będzie dostępny w zakładce [Moje projekty] Założyłem konto ale nie mogę się zalogować.

Nie mogę zalogować się do wersji online narzędzi BuildDesk.

Ze względu na zakończenie funkcjonowania aplikacji Flash oprogramowanie BDEC, BDEE, BDEA nie są już dostępne w wersji online. Aby móc dalej korzystać z w pełni funkcjonalnej aplikacji należy ją pobrać ze strony builddesk.pl/oprogramowanie i zainstalować na swoim komputerze. Jednocześnie wszelkie projekty i Państwa dotychczasowe raporty są dostępne na Państwa koncie na stronie bdec.builddesk.pl

Czyste Powietrze

Co powoduje smog?

Głównym źródłem smogu według Ministerstwa Środowiska są nasze domy – to emisja związana ze spalaniem węgla, drewna, paliw niskiej jakości oraz odpadów komunalnych w domowych piecach, kotłach i kominkach.

Istotnym czynnikiem smogu jest również niska efektywność energetyczna domów jednorodzinnych, powodująca dużo większe zużycie paliwa. Zły stan techniczny budynków wpływa na większe emisje, a więc drastycznie pogarsza zjawisko smogu.

Jak oczyścić powietrze w mieszkaniu?

Aby oczyścić powietrze w swoim domu, należy skupić się na ociepleniu dachu i ścian zewnętrznych, co pozwoli nam zatrzymać więcej ciepła i oszczędzić na kosztach ogrzewania. Wraz z kompleksową termomodernizacją, powinna mieć miejsce wymiana okien, która stanowić będzie uzupełnienie docieplenia ścian, wpływając na ograniczenie strat ciepła.

W celu doraźnego przeciwdziałania smogowi, możemy zainstalować w domach oczyszczacze powietrza i posadzić rośliny doniczkowe. Oba te rozwiązania przyczynią się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w naszych pomieszczeniach.

Jakie choroby powoduje smog?

Nawet krótki czas ekspozycji na smog może mieć istotny wpływ na nasze zdrowie, a nawet życie.  W Polsce sytuacja jest poważna: z raportu „Strategia walki ze smogiem” dr Krzysztofa M. Księżopolskiego wynika, że z powodu smogu rocznie umiera ok. 48 tys. osób. Przedostające się do oskrzeli  i krwi cząstki pyłu PM2.5 zwiększają ryzyko zachorowania na raka i chorób układu oddechowego, układu nerwowego oraz krwionośnego. Pył PM10 działa niekorzystnie na układ oddechowy, zwiększając ryzyko chorób takich jak ostre zapalenie oskrzeli i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Smog jest także bardzo niebezpieczny dla dzieci i kobiet w ciąży. Dzieci kobiet, które w okresie ciąży narażone były na zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza benzo(a)piren, cechują się obniżoną wartością całkowitej objętości wydechowej płuc, są także o wiele bardziej podatne na infekcje dróg oddechowych.

Jak wygląda smog?

Smog swoją nazwę wziął od złożenia w jedno dwóch angielskich słów – „smoke”, oznaczającego dym i „fog”, oznaczającego mgłę. Można więc wyobrazić go sobie jako „dymną mgłę”. Smog to pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w piecach, spalin i zakładów przemysłowych.  Po wymieszaniu tych elementów tworzy się charakterystyczna, nieprzyjemna mgła, która “spowija” miasta i znacząco ogranicza widoczność.

Jak smog wpływa na zdrowie?

Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie został potwierdzony już na początku XX wieku podczas tzw. Wielkiego Smogu Londyńskiego z 1952 roku, w wyniku którego odnotowano ok. 12 tys. przedwczesnych zgonów. Prowadzone od tego momentu badania wykazały, że zarówno krótkoterminowa jak i długoterminowa ekspozycja na smog ma istotny wpływ na długość i jakość życia oraz na zapadalność na choroby układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, nowotwory, przebieg ciąży i prawidłowy rozwój dzieci .

Jak smog wpływa na zdrowie człowieka?

Głównymi skutkami zdrowotnymi smogu są skrócenie długości i jakości życia, zwiększone ryzyko zapadalności na choroby układu oddechowego, układu krążenia, i układu nerwowego, zwiększone ryzyko takich chorób jak nowotwór, czy zwiększone ryzyko patologii ciąży.

ile można dostać dofinansowania w programie czyste powietrze?

Wysokość przyznanego dofinansowania zależy od zakresu prac, które chcesz wykonać oraz Twoich dochodów. Jeśli nie przekraczają one 100 000 zł rocznie - możesz wnioskować o 25 000 zł, 20 000 zł lub 10 000 zł.

Kto może dostać dofinansowanie w programie czyste powietrze?

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program skierowany jest do osób, które chcą ocieplić budynek i wymienić źródło ciepła. Jeśli wymieniłeś kocioł w ramach innego programu antysmogowego, możesz otrzymać dofinansowanie na samo ocieplenie.

Ile zaoszczędzę dzięki programowi Czyste Powietrze?

Przeprowadzone symulacje pokazują, że bez względu na to, jakim paliwem ocieplamy budynek, możemy na termomodernizacji znacząco oszczędzić: rocznie od 3200 zł w przypadku ciepła sieciowego do nawet 4500 w przypadku gazu ziemnego. Jednak bardzo ważne jest to, aby pamiętać o właściwej kolejności przeprowadzania termomodernizacji – dopiero  wtedy będzie można zobaczyć jej najlepsze efekty i tak duże oszczędności energii i pieniędzy.

Skorzystaj z bezpłatnego narzędzia dostępnego na stronie ROCKWOOL do analizy Twojego domu, aby dowiedzieć się ile kosztuje Cię ogrzewanie i jak możesz zaoszczędzić na nim, dokonując termomodernizacji.

Co to jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to rządowy program dofinansowania ocieplenia i wymiany systemu grzewczego w starych domach jednorodzinnych. Jego celem jest redukcja smogu i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program przewidziany jest na 10 lat (do 2028 r.), a łączna pula przeznaczonych na ten cel funduszy wynosi 103 mld złotych.