Choose a different country or region to see content relevant to your location.
Continue

Płyty VENTIROCK SUPER lub VENTIROCK PLUS firmy ROCKWOOL stosuje się do ocieplenia elewacji ze szkła, ale także z blachy i kamienia.

  • Pod przezierne szkło elewacyjne są przeznaczone płyty VENTIROCK F SUPER lub VENTIROCK F PLUS z okładziną z welonu z włókna szklanego
  • By ocieplenie było szczelne, płytę lub szereg płyt VENTIROCK SUPER lub VENTIROCK PLUS wkładamy w ruszt (z aluminiowych profili lub stalowych kształtowników), układając je na lekki wcisk. By wykonać to prawidłowo, płyty powinny być łącznie szersze o 3 mm od rozstawu rusztu w świetle.
  • Płyt z wełny skalnej montuje się sukcesywnie, zaczynając od najniższego poziomu rusztu, przesuwając się ku górze. Mocuje się je kołkami stalowymi z talerzykami Ø90 albo Ø60 w środku płyty i z ewentualnymi dodatkowymi nakładkami Ø140.
  • Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić: w betonie 5 cm, w cegle kratówce, pustakach lub betonie komórkowym 8-9 cm.
  • Między okładziną elewacyjną a izolacją cieplną należy pozostawić około 3-centymentową pionową szczelinę powietrzną.

Wierzchnia strona płyt (znajduje się na niej napis VENTIROCK SUPER lub VENTIROCK PLUS) jest utwardzona, natomiast spodnia warstwa jest miękka, lepiej dopasowuje się do nierówności ściany.

  1. Okładzina elewacyjna ze szkła
  2. Szczelina wentylacyjna 3-centymetrowa między okładziną elewacyjną a izolacją cieplną
  3. Płyty z wełny skalnej VENTIROCK SUPER, grubość 18 cm
  4. Wykończenie wewnętrzne ściany 
application, schema, fasade

Produkty

wykorzystane do ocieplenia ściany zewnętrznej pod okładziny ze szkła

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you