CONLIT MAT przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o godzinnej odporności ogniowej. 

CONLIT MAT to maty z wełny skalnej o nominalnej gęstości 85 kg/m3 z jednostronną okładziną ze stalowej siatki galwanizowanej, prze­szytej drutem galwanizowanym przez warstwę maty ściegiem łańcuszkowym, w odstępach co 10 cm oraz z warstwą folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym, pomiędzy siatką a matą.

Produkt służy do zabezpieczeń poziomych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju kołowym, w tym przewodów typu SPIRO, wykonywanych z blachy stalowej, o średnicy nie większej niż 1000 mm. 

Montaż CONLIT MAT należy wykonać po wcześniejszym podwieszeniu kanałów stalowych do stropu, tak by podpory podwieszające były schowane w izolacji.

Przewód wentylacyjny należy owinąć dookoła warstwą maty CONLIT MAT. Połączenie stykających się ze sobą krawędzi maty, czyli tzw. szwy wzdłużne, należy zszyć ze sobą, przewlekając drut stalowy przez oczka w siatce stalowej pokrywającej matę. Połączenia poprzeczne sąsiadujących odcinków mat wykonywane są w sposób analogiczny. Jako elementy pomocnicze przy wykonywaniu połączeń maty, zarówno wzdłużnych, jak i poprzecznych, mogą być stosowane stalowe haki montażowe, używane standardowo do montażu mat na siatce, rozmieszczone od siebie w odległości nie większej niż 200 mm.

  1. Kanał wentylacyjny
  2. Zawiesie kanału
  3. CONLIT MAT
  4. Szew z drutu stalowego galwanizowanego i haki montażowe
  5. Opaska z CONLIT MAT
  6. Samoprzylepna taśma aluminiowa
Conlit mat application image, hvac

Produkty

zastosowane w izolacji ogniochronnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
Porównaj
System CONLIT MAT - do zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych
Zabezpiecznie ogniochronne, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , HVAC, Produkty
Pokaż produkt
Porównaj

Przydatne narzędzia