CONLIT MAT przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o godzinnej odporności ogniowej. 

CONLIT MAT to maty z wełny skalnej o nominalnej gęstości 85 kg/m3
z jednostronną okładziną ze stalowej siatki galwanizowanej, prze­szytej drutem galwanizowanym przez warstwę maty ściegiem łańcuszkowym,
w odstępach co 10 cm oraz z warstwą folii aluminiowej wzmocnionej włóknem szklanym, pomiędzy siatką a matą.

Produkt służy do zabezpieczeń poziomych kanałów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
o przekroju kołowym, w tym przewodów typu SPIRO, wykonywanych z blachy stalowej, o średnicy nie większej niż 1000 mm. 

Montaż CONLIT MAT należy wykonać po wcześniejszym podwieszeniu kanałów stalowych do stropu, tak by podpory podwieszające były schowane w izolacji.

CONLIT FIRE MAT EI120 przeznaczony jest do wykonywania wewnątrz budynków jednowarstwowych zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym ( w tym przewodów typu SPIRO)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej zabezpieczone matą
CONLIT FIRE MAT EI120 spełniają wymaganie odporności ogniowej
w klasie EI 120 (ve ho i↔o)S. Oznaczenie w nawiasie określa klasyfikację produktu do kanałów pionowych i poziomych, przy narażeniu zarówno na ogień wewnętrzny jak i zewnętrzny.

CONLIT FIRE MAT EI120 to maty z wełny skalnej o gęstości nominalnej
80 kg/m3 i grubości 100 mm, pokryte jednostronnie siatką stalową przeszytą przez warstwę wełny drutem stalowym oraz czarnym poliestrowym welonem pomiędzy siatką a matą.

Produkt służy do zabezpieczeń poziomych i pionowych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju kołowym z blachy stalowej
o średnicy nie większej niż 1000 mm.

Montaż mat odbywa się po uprzednim podwieszeniu do stropu lub zamocowaniu do ściany przewodów stalowych.

  1. Kanał wentylacyjny
  2. Zawiesie kanału
  3. CONLIT MAT
  4. Szew z drutu stalowego galwanizowanego i haki montażowe
  5. Opaska z CONLIT MAT
  6. Samoprzylepna taśma aluminiowa
Conlit mat application image, hvac

Produkty

zastosowane w izolacji ogniochronnej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT MAT - do zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych
Zabezpiecznie ogniochronne, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , HVAC, Produkty
Pokaż produkt
CONLIT FIRE MAT EI 120
Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , HVAC, Produkty
Pokaż produkt

Przydatne narzędzia