cellar, basement, cellar ceiling, basement ceiling, pipes, pipe insulation, installation, planarock top, germany

Izolacja stropów i podłóg kluczem do oszczędności

Skuteczne ocieplenie podłogi i izolacja stropu w znaczący sposób wpływają na  energooszczędność budynku. Zastosowanie do tego celu wełny skalnej daje nie tylko oszczędności, ale również podnosi poziom bezpieczeństwa budynku i wpływa pozytywnie na komfort akustyczny wewnątrz domu, wyciszając jego poszczególne kondygnacje.

Jak ocieplić strop wełną skalną?

Szczególnie istotne jest solidne docieplenie stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, takimi jak garaże czy piwnice, bo to przez nie ciepło ucieka najszybciej. Warto o to zadbać, szczególnie, że ocieplanie stropu można wykonać szybko i niewielkim kosztem. Temu wyzwaniu na pewno podoła wełna skalna w postaci płyt, które można przykleić do stropów betonowych i innych nieotynkowanych podłoży za pomocą zaprawy klejącej, bez użycia łączników mechanicznych.

Płyty z wełny skalnej możemy wykończyć zarówno zaprawą tynkarską, jak i farbą strukturalną, nanoszoną metodą natryskową. A jeśli zależy nam na bardziej wytrzymałym wykończeniu izolacji stropu, możemy zastosować produkty pokryte warstwą zaprawy zbrojącej z wtopioną siatką zbrojącą. Na tak przygotowaną powierzchnię można również nanieść tynk lub farbę strukturalną.

Bezpieczeństwo i komfort

Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL sprawdzą się znakomicie jako ocieplenie stropu drewnianego. Dzięki klasie reakcji na ogień A1 zwiększają bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Są niepalne, niekapiące, nieodpadające pod wpływem ognia i dzięki swoim właściwościom chronią drewnianą konstrukcję stropu przed spaleniem. Również silnie pochłaniają dźwięki, dzięki czemu w domu panuje przyjemna cisza i nie słyszymy choćby "tupania nad głową".

Typowe rozwiązania dla ocieplenia stropu, podłogi i fundamentów

1/1

Strop jest poziomym układem konstrukcyjnym oddzielającym poszczególne kondygnacje (piętra) budynku. W zależności od pełnionej funkcji oraz rodzaju konstrukcji wyróżniamy kilka rodzajów stropów. I tak ze względu na rodzaj konstrukcji wyróżniamy:

  • stropy gęstożebrowe składające się z belek np. żelbetowych stanowią żebra stropu oraz pustaków którymi wypełnia się przestrzeń między belkami.
  • stropy żelbetowe (monolityczne) wylewane na budowie
  • stropy prefabrykowane (np. płyta kanałowa)
  • stropy drewniane

Ze względu na funkcję jaką pełnią wyróżniamy stropy:

  • stropy międzykondygnacyjne (oddzielające piętra budynku)
  • stropodachy (będące stropem ostatniej kondygnacji np. dach płaski)
  • stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (garażami, przejazdami, piwnicą, etc.) 
ceiling, floor, header

Wymagania prawne dot. izolacyjności termicznej:

Zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, stropom międzykondygnacyjnym, które rozdzielają pomieszczenia o różnicy temperatur mniejszej niż 8º C, nie stawia się wymagań.

Dla stropów nad ostatnia kondygnacją oraz  międzykondygnacyjnych które rozdzielają pomieszczenia o różnicy temperatur powyżej 8 stopni a także dla stropów oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych wartości współczynników przenikania ciepła określają w/w warunki techniczne.

Books, desk, interior, work

Wymagania prawne dot. izolacyjności akustycznej:

Stropom pomieszczeń stawia się różne wymagania, w zależności od ich usytuowania względem pozostałych pomieszczeń przyległych, np.: inne dla stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne, a inne dla stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne z garażem czy pomieszczeniem technicznym. Wymagane wartości izolacyjności akustycznej w zależności od usytuowania stropu względem pozostałych pomieszczeń określa polska noma
PN-B-02151-3:2015 do której odnoszą się Warunki Techniczne.   

acoustic insulation, silence, soundproof

Wymagania prawne dot. odporności ogniowej

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku mieszkalnego „B”-„D” wymagana jest odporność ogniowa stropów do REI 120 minut. Należy mieć na uwadze, iż – zgodnie z §232.1 Warunków Technicznych – jeżeli strop jest elementem oddzielenia przeciwpożarowego, powinien być wykonany z materiałów niepalnych.

W przypadku podłóg pływających na tych stropach również powinno się stosować niepalne materiały np. STEPROCK PLUS lub STEPROCK SUPER wraz z pasem dylatacyjnym RST.

Matches, burned,