Komfort akustyczny to ważna kwestia zarówno w miejscu pracy, jak i w domu – w tych miejscach spędzamy przecież najwięcej czasu.

Odgłosy z mieszkania sąsiada, hałas zewnętrzny z ulicy, hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku czy w końcu nasze dzieci, które krzyczą i uwielbiają słuchać głośnej muzyki – znamy te dźwięki bardzo dobrze. Z kolei uciążliwy hałas w miejscu pracy, nawet jeśli jest na niskim poziomie, może być przyczyną permanentnego uczucia zmęczenia, kłopotów z koncentracją czy zaburzeń snu.

To, jak bardzo właściwa izolacja akustyczna wpływa na naszą efektywność i poczucie szczęścia może być dla wielu zaskakujące – eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą, że hałas szkodzi nam tak samo, jak toksyczne związki chemiczne! Czy jest jakiś sposób, by uchronić się przed hałasem? Oczywiście! Izolacja akustyczna z wełny skalnej ROCKWOOL to doskonałe rozwiązanie, które sprawia, że Twój dom to miejsce prawdziwego relaksu, spokoju i ciszy.

Rodzaj hałasu w codziennym życiu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego budynków i efektywna izolacja akustyczna, która chroni przed hałasem powinny być uwzględniane już na etapach koncepcji i projektowania, a także podczas realizacji budynku.

W eliminowaniu negatywnego wpływu hałasu na użytkowników budynków bardzo ważne jest określenie, gdzie powstaje hałas, a także dlaczego powstaje. Mając wpływ na proces powstawania budynku juz od fazy projektu możemy określić przed jakiego rodzaju hałasem chcemy chronić użytkowników budynku.

Hałas zewnętrzny

Głównym źródłem hałasu zewnętrznego są środki transportu i komunikacji. Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako ten, który najsilniej obniża komfort akustyczny w zurbanizowanych obszarach kraju. Jego dokuczliwość zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości zaludnienia, przepustowości dróg. 

Drugim, równie silnym źródłem hałasu zewnętrznego jest hałas kolejowy. Jest to źródło liniowe o dużej długości, obejmujące szeroki obszar po obu stronach torów. Hałas kolejowy i miejskiej komunikacji szynowej jest szczególnie uciążliwy w dużych aglomeracjach miejskich.

RockWorld imagery, The big picture, cross section, city, urban, street

Hałas powietrzny wewnątrz budynków

W domach szeregowych i budynkach wielorodzinnych mamy do czynienia z przenoszeniem dźwięków między pomieszczeniami w sąsiadujących pomieszczeniach. Panują w nich głównie hałasy bytowe: rozmowy, dźwięki z urządzeń audio czy hałas pochodzenia technicznego (odkurzacz, mikser, pralka). Ostanio pojawił się jednak nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp..

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków.

RockWorld imagery, Modern living, father, child, family, indoor

Hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku

Głównym źródłem tego typu hałasu są: kotłownia, system wentylacyjny i grzewczy oraz windy. Hałas pochodzący z wyposażenia technicznego generowany jest przez urządzenia emitujące hałas w pomieszczeniach technicznych, stamtąd dźwięk przenoszony jest przez instalację lub konstrukcję i przegrody do pozostałych pomieszczeń. Przykładowo instalacja wentylacyjna to przewody transportujące powietrze i hałas z centrali wentylacyjnej do każdego pomieszczenia. System grzewczy może przenosić stuki z pompy i hałas palników metalowymi przewodami i grzejnikami. W skrajnych przypadkach poprzez metalowe kaloryfery panelowe można usłyszeć sąsiadów.

product header, hvac, construction, rockterm

Hałas pogłosowy

Hałas pogłosowy możemy najczęściej spotkać w pomieszczeniach bez adaptacji akustycznej. Można go opisać jako nadmierne i uciążliwe odbicia dźwięku od ścian, sufitu czy podłogi. Fala odbita powraca do ucha z opóźnieniem, powodując w ten sposób zniekształcenie przekazu. Hałas pogłosowy przyczynia się do utraty części przekazywanych informacji i zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos wpływa też na subiektywną ocenę komfortu wnętrza.

People, Humans, Family, Home, Indoor

Szkodliwe efekty ekspozycji na hałas

Hałas oddziałuje przede wszystkim na psychikę ludzką. Pomimo to badania dotyczące wpływu hałasu na zdrowie człowieka nie oceniają niestety zmian emocjonalnych o podłożu psychicznym.

Aspekt psychiczny wpływu hałasu na zdrowie i ogólne postrzeganie spadku komfortu życia, ciągle stoi w cieniu dużej liczby przypadków ubytku słuchu. Na pogorszenie komfortu życia i pracy w pomieszczeniach może wpłynąć nieskuteczna izolacja akustyczna, która "przepuszcza" głośne dźwięki, jeśli są one jednostajne, dokuczliwe i nie mamy na nie wpływu.

Wyniki badań wpływu hałasu na zdrowie

Szkodliwe efekty hałasu na zdrowie

60% osób mających z powodu hałasu kłopoty ze zdrowiem jako główny wpływ tego czynnika przytacza zaburzenia psychofizyczne: niższą zdolność koncentracji, zmęczenie, bóle głowy.

30% osób deklarujących świadomość wpływu hałasu na ich zdrowie przytacza jako główny czynnik szkodliwego oddziaływania zaburzenia z powodu mechanicznego uszkodzenia słuchu. Hałasy, na które jesteśmy narażeni w domu bardziej pogarszają nasze zdrowie psychiczne niż fizyczne. Jest to główny czynnik powodujący frustrację i obniżenie oceny własnej wartości. Nieodpowiednia izolacja akustyczna w domu czy mieszkaniu jest przyczyną złej oceny codziennych warunków życia. Niemożność wpływania na jakość własnego życia, nawet w enklawie spokoju, jaką powinien być dom, którego czujemy się właścicielami, może uczynić z człowieka przysłowiowego niewolnika.

Hałas w domu objawia się w ludziach:
  • poczuciem zagrożenia i bezsilności,
  • brakiem poczucia miejsca, w którym znaleźć można spokój,
  • apatią i niską samooceną,
  • niemocą dokonywania zmian i podejmowania decyzji nawet we własnym domu,
  • agresją wynikającą z frustracji,
  • brakiem swobody korzystania z mieszkania,
  • brakiem inicjatyw w poprawie warunków życia.

W mieszkaniu chcemy swobodnie korzystać z osobistej przestrzeni życiowej - może nam w tym pomóc izolacja akustyczna wełną skalną, która skutecznie uchroni nas przed hałasem.

Family moving into new house, move

Wełna skalna – sposób na hałas

Wełna skalna ROCKWOOL to materiał, który pochodzi z naturalnych surowców – jest niezwykle trwała, niepalna i ma doskonałe właściwości wyciszające. Izolacja akustyczna wełną skalną oznacza nie tylko energooszczędność i niskie koszty za ogrzewanie, ale i odpowiednie parametry akustyczne, dzięki którym Twój dom to azyl, gdzie możesz naprawdę poczuć, że żyjesz.

Przeczytaj podobne artykuły