Jeśli chodzi o długoterminową stabilność, odpowiedzią jest „gospodarka o obiegu zamkniętym”.

Liniowy model ekonomiczny „weź, wyprodukuj, zmarnuj” osiąga swoje granice. Środowisko po prostu nie jest już w stanie go utrzymać. Gdy przyjmiemy jednak podejście okrężne - tam, gdzie odpady są minimalizowane, a zasoby są ponownie wykorzystywane efektywnie - możemy stworzyć gospodarkę, która jest zarówno zrównoważona, jak i rentowna. 

Nigdzie nie ma pilniejszego przejścia na model obiegu zamkniętego niż w budownictwie. To ono zużywa rocznie trzy miliardy ton surowców, jest największym pojedynczym konsumentem zasobów i wytwarza około jednej trzeciej wszystkich odpadów, z których większość trafia na wysypiska śmieci. W rezultacie budynki są głównym przedmiotem polityki i wytycznych wydanych przez Unię Europejską, która promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Poddajemy recyklingowi odpady

Model biznesowy Grupy ROCKWOOL obejmuje już myślenie o gospodarce o obiegu zamkniętym. Poddajemy recyklingowi odpady, przetwarzamy własne odpady w zamkniętych procesach i projektujemy produkty zapewniające długą żywotność i nieograniczony recykling. Jedną z najcenniejszych cech wełny skalnej jest to, że może być wykonana z materiałów, które w przeciwnym razie byłyby składowane lub poddawane recyklingowi. Ogólnie rzecz biorąc, około jedna trzecia naszych surowców to odpady przeznaczone do ponownego wykorzystania z produkcji metali, elektrowni i oczyszczania ścieków. Możemy przerobić na przykład żużel z przemysłu metalowego i szlam z oczyszczalni ścieków, a nawet w niewielkich ilościach starą ceramikę, taką jak zepsute umywalki łazienkowe i toalety.

Projekt do demontażu

Innym kluczowym aspektem gospodarki o obiegu zamkniętym jest „projekt do demontażu”. Aby produkty mogły zostać poddane recyklingowi, muszą być łatwe do rozłożenia na części i podzielone na różne materiały. Wykorzystanie modułowych i łatwych do demontażu materiałów budowlanych pozwala również na ich ponowne użycie podczas wprowadzania zmian w przestrzeni, bez konieczności ich wyrzucania.    

Wełna skalna to produkty, które zachowują tę samą wydajność przez długi okres użytkowania i są łatwe do demontażu, ponownego użycia i recyklingu. Dzięki swoim właściwościom produkty ROCKWOOL są nieodzownym składnikiem w miarę przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

1/1
„Musimy nadal ciężko pracować, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty i pozostawiać mniejszy ślad w tym procesie - obejmuje to także myślenie o zrównoważonym rozwoju naszych produktów, działań oraz badań i rozwoju”.

Jens Birgersson

Grupa ROCKWOOL
CEO
photos, germany, schrägdach broschüre, family, happy, inside, pyjama

Więcej o obiegu