Produkty a ich použitie

City, Building, Urban
Musíme aj naďalej usilovne pracovať na výrobe ešte kvalitnejších produktov popri zachovaní minimálnych dopadov na životné prostredie - inými slovami musíme zahrnúť udržateľnosť do našich výrobkov, výroby, prevádzky, ale aj do výskumu a vývoja.

Jens Birgersson

Skupina ROCKWOOL
CEO
Kameň je našou hlavnou surovinou a pevným základom, na ktorom stojí náš podnik. Kameň je prirodzene odolný a prakticky nevyčerpateľný, keďže zem každý rok vytvorí 38 000 razy viac hornín (vďaka sopečnej a oceánskej činnosti), ako koľko používame na výrobu kamennej vlny.