Dach skutecznie ogranicza straty ciepła i izoluje akustycznie jeżeli zostanie wykonany materiału dobej jakości i odpowiedniej grubości.

Jednak na izolacyjność dachu mają również wpływ pozostałe warstwy konstrukcji oraz ilości mostków cieplnych.

Jedna czy dwie warstwy izolacji?

Ocieplając poddasze jedynie pomiędzy krokwiami, możemy doprowadzić do powstawania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc, przez które tracimy najwięcej ciepła. Dlatego przy ocieplaniu poddasza najlepiej położyć dwie warstwy izolacji, by była trwała i szczelna. Testy pokazują, że dołożenie drugiej, zaledwie 10-centymetrowej warstwy  materiału, poprawia izolacyjność cieplną przegrody aż o 40%!

Grubość warstwy izolacyjnej wynika z Warunków Technicznych. W tej chwili minimalne wymagania izolacyjności cieplnej dla dachów to U<0,18 W/m2K.  Jednak warto zwiększyć grubość izolacji dachu, ponieważ od 2021 r. współczynnik U nie będzie mógł być wyższy niż 0,15 W/m2K.  Zatem ocieplając budynek wełną skalną, układajmy warstwę minimum 30 cm, a dla domów energooszczędnych 35 cm.

Dość często popełnianym błędem jest stosowanie tylko jednej warstwy materiału ocieplającego, by obniżyć koszty budowy. Jednak w przypadku ocieplenia wełną skalną, które jest niezwykle trwałe (ponad 55 lat!), nie warto oszczędzać na materiale. Jeżeli monter zastosuje mniejszą ilość materiału, nie osiągnie maksymalnej efektywności energetycznej.

Dach skośny nad poddaszem użytkowym

Do izolacji poddasza użytkowego polecana jest wełna skalna, która skutecznie izoluje termicznie dzięki niskim wartościom współczynnika przenikania ciepła (λ od 0,035 W/mK). Jest przy tym niepalna, sprężysta, więc  bardzo łatwa w montażu, klinuje się sama między krokwiami i nie wymaga dodatkowego mocowania. Jest trwała, nie odkształca się pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i nie osiada. Co ważne jest paroprzepuszczalna, czyli zapewnia zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach.
Ocieplenie dachu nad poddaszem użytkowym powinno być dwuwarstwowe. Według standardu ROCKWOOL optymalna grubość izolacji to 35 cm.  Do układania pierwszej warstwy ocieplenia polecane są maty TOPROCK SUPER lub TOPROCK PLUS, drugiej płyty SUPERROCK lub ROCKMIN PLUS, które osłonią izolację i zagwarantują jej szczelność i ciągłość.

 1. Dach pokryty dachówką lub blachą mocowaną na łatach.
 2. Kontrłaty o grubości 2 cm, zamontowane wzdłuż krokwi.
 3. Kontrłaty służą do zamocowania papy lub folii wysokoparoprzepuszczalnej (wymagana paroprzepuszczalność Sd > 0,03 m) na deskowaniu.
 4. Szczelina wentylacyjna (od 3 do 6 cm) powinna być pomiędzy pełnym deskowaniem a warstwą ocieplenia poddasza.
 5. Pomiędzy krokwiami układamy maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM oraz druga warstwę z płyt SUPERROCK PREMIUM  pod krokwiami. Układając wełnę pomiędzy krokwiami należy pamiętać o szczelinie wentylacyjnej 3-6 cm pomiędzy izolacją z wełny skalnej oraz pełnym deskowaniem. Standard ROCKWOOL przewiduje izolację o grubości 35 cm, która zapewnia wysoki komfort termiczny na poddaszu oraz spełnienie wymagań stawianych w warunkach technicznych budynkom na rok 2021. Zamiennie możemy stosować maty TOPROCK SUPERTOPROCK PLUS i płyty SUPERROCKROCKMIN PLUS oraz ROCKMIN.
 6. W zależności od panujących warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu  oraz typu wentylacji, może być konieczne zastosowanie folii paroizolacyjnej. ROCKWOOL zaleca stosowanie aktywnej folii ROCKTECT INTELLO PLUS, która reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniach dzięki zmiennemu operowi dyfuzyjnemu, zapobiega gromadzeniu wilgoci w konstrukcji dachu oraz zapewnia skuteczność działania izolacji termicznej, zapewniając szczelność i eliminując niekontrolowane przepływy powietrza.
 7. Ostatnim etapem jest wykończenie sufitu na poddaszu płytami gipsowo-kartonowymi czy boazerią.
applications, attic

Ocieplenie dachu skośnego od zewnątrz

Stosując izolację nakrokwiową można ocieplać dach od zewnątrz, bez prac remontowych w pomieszczeniach. Do tego rodzaju izolacji ROCKWOOL poleca płyty z wełny skalnej TOPROCK SUPER lub SUPERROCK. Układa się je w dwóch warstwach – 18 i 12 cm, by razem dały izolację o grubości 30 cm.

Grubość izolacji nakrokwiowej dachu skośnego dobiera się do konkretnego dachu. Prezentowane poniżej rozwiązanie pozwala na uzyskanie grubości ocieplenia do 30 cm. 

 1. Izolację nakrokwiową można układać tylko na pełnym deskowaniu.
 2. Pierwszy etap to położenie membrany, czyli folii wysokoparoprzepuszczalnej lub papy termozgrzewalnej.
 3. Do membrany są mocowane wsporniki stalowe.
 4. Następnie montuje się krokwie pomocnicze o wysokości od 6 do 12 cm.
 5. Do wykonywania izolacji nakrokwiowej polecane są dwa produkty ROCKWOOL – wełna skalna TOPROCK PREMIUM (grubość 30 cm) oraz SUPERROCK PREMIUM (w dwóch warstwach 18 + 12 cm).
 6. Jeżeli izolacja ma mieć grubość 30 cm, najlepiej wybrać wełnę TOPROCK PREMIUM i położyć ją w dwóch warstwach - 18 i 12 cm. Gdy stosujemy układy o mniejszych grubościach, można zastosować płyty SUPERROCK, np. 18 cm i 6 cm.
 7. Na izolacji z wełny musi być położona membrana wysokoparoprzepuszczalna.
 8. Nad membraną montuje się łaty i kontrłaty.
 9. Ostatnim etapem jest położenie pokrycia dachowego, np. dachówki.
applications, attic

Dach skośny nad poddaszem nieużytkowym

Do izolacji drewnianego stropu belkowego lub masywnego betonowego polecane są maty z wełny skalnej TOPROCK SUPER, TOPROCK PLUS lub płyty SUPERROCKROCKMIN PLUS. Standard ROCKWOOL przewiduje dwuwarstwową izolację z tych płyt o łącznej grubości 35 cm.

Innym rozwiązaniem, stosowanym do miejsc, gdzie jest utrudniony lub niemożliwy montaż płyt, stosuje się wełnę skalną w technologii nadmuchu - GRANROCK SUPER. Grubość ocieplenia GRANROCK SUPER należy tak dobrać, aby spełnić wymagania oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w zakresie współczynników przenikania ciepła Uc(max). Nad pomieszczeniami ogrzewanymi o temperaturze > 160C grubość granulatu wynosi 30 cm (spełnia wymagania obowiązujące od 2021 r.).

 1. Pokrycie dachowe z dachówki lub blachy.
 2. Kontrłata zamontowana wzdłuż krokwi.
 3. Membrana wysokoparoprzepuszczalna na krokwiach.
 4. Krokiew.
 5. Wentylowana pustka powietrzna.
 6. Izolacje na stropie wykonujemy z maty z wełny skalnej TOPROCK PEEMIUM, TOPROCK PLUS lub z płyt SUPERROCK PREMIUM, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN. Standard ROCKWOOL przewiduje izolację o grubości 35 cm, układaną mijankowo w dwóch warstwach, co zapewnia wysoki komfort termiczny na poddaszu oraz spełnienie wymagań stawianych w warunkach technicznych budynkom na rok 2021.
 7. W miejscach, gdzie jest utrudniony lub niemożliwy montaż mat lub płyt, stosuje się granulat GRANROCK SUPER. Wdmuchuje się go specjalną maszyną do nadmuchu granulatów izolacyjnych.
 8. Strop masywny betonowy.
 9. Wykończenie sufitu gładzią gipsową.
 10.  
applications, attic

Izolacja stropodachu

Dachy płaskie o konstrukcji wentylowanej (nad stropem jest możliwa cyrkulacja powietrza) izoluje się najczęściej techniką wdmuchiwania materiału izolującego przez otwory wentylacyjne. Poleca się do tego wełnę skalną GRANROCK SUPER firmy ROCKWOOL, stosowaną w technice nadmuchu. Wykonuje się z niej niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych (gęstości 30 i 45 kg/m3). Używa się go także do izolacji skośnych przestrzeni poddaszy użytkowych (gęstość 60 kg/m3).

Przy izolacji stropodachu niewentylowanego (poszczególne warstwy stropodachu przylegają do siebie), materiały izolacyjne układa się bezpośrednio na warstwie nośnej. Przeznaczone do tego produkty z wełny skalnej to płyty HARDROCK MAX i MONROCK MAX E. Jeśli to stropodach betonowy lub na perforowanej blasze trapezowej, to układamy dwie warstwy - płyt MONROCK MAX E o grubość 20 cm i HARDROCK MAX o grubość 5 cm. Na dachu na blasze trapezowej z warstwami mocowanymi łącznikami, kładzie się płyty MONROCK MAX E o grubość 13 cm i HARDROCK MAX o grubość 13 cm. Dach zielony wymaga natomiast dwóch 13-centymetrowych warstw płyt HARDROCK MAX.

 1. Pokrycie dachu – hydroizolacji
 2. Płytki korytkowe na ściankach ażurowych; pod ścianki ażurowe używamy pasków z płyt STEPROCK PLUS.
 3. Wentylowana przestrzeń  powietrzna
 4. Płyty MULTIROCK ROLL i ROCKMIN o grubości 30 cm lub TOPROCK PLUS i ROCKMIN PLUS o grubości 25 cm lub TOPROCK SUPER i SUPERROCK o grubości 23 cm; granulat GRANROCK SUPER o grubości 33 cm
 5. Strop masywny
 6. Gładź gipsowa
ceiling, floor, application

Przeczytaj podobne artykuły