System Conlit 150  jest przeznaczony do wykonywania izolacji wewnątrz budynków. Stosuje się go do elementów konstrukcji  stalowych o profilach otwartych i zamkniętych oraz wskaźniku masywności przekroju U/A≤350 m-1.

Zalety stosowania systemu Conlit 150

 • umożliwia zabezpieczenie cztero-, trój- i dwustronne elementów konstrukcji;
 • można uzyskać klasę odporności ogniowej zabezpieczeń konstrukcji stalowych do R 240; system CONLIT 150 zabezpiecza konstrukcje stalowe przed działaniem ognia przez czas od 30 do 240 minut;
 • dzięki systemowi CONLIT 150 podczas pożaru stalowe elementy nie tracą swoich cech wytrzymałościowych, nośności i stateczności;
 • materiał izolacyjny jest łatwy w obróbce, wystarczą proste narzędzia, jak nóż czy piła ręczna.

System CONLIT 150 to

 • płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny,
 • płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL z okładziną z folii aluminiowej,
 • klej CONLIT GLUE do uszczelniania połączeń między płytami lub kształtkami.
  1. Strop betonowy
  2. Belka stalowa
  3. Klocki klinowe wycinane z płyt CONLIT 150 P do montażu jednowarstwowego płyt izolacyjnych na konstrukcji stalowej, przy zabudowie trój- i czterostronnej.
  4. Gwoździe montażowe stosuje się na połączeniach narożnikowych płyt jako wzmocnienie klejonego styku.
  5. Płyty CONLIT 150 P  mocowane do klocków klinowych
  6. Klej CONLIT GLUE należy stosować przy temperaturze powyżej 5°C. Spoina powinna mieć grubość 1-2 mm i pokrywać całą powierzchnię styku płyty z płytą.
  7. Słup stalowy pionowy
  8. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
  9. Szpilka zgrzana lub zespawana z elementem konstrukcji stalowej, z nakładką samozaciskową. Mocuje się do niej płyty CONLIT 150 P , przy zabudowie dwustronnej i profilach zamkniętych.
construction, application, visual

Produkty

wykorzystywane do zabezpieczenia ogniochronnego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły