System Conlit 150  jest przeznaczony do wykonywania izolacji wewnątrz budynków. Stosuje się go do elementów konstrukcji  stalowych o profilach otwartych i zamkniętych oraz wskaźniku masywności przekroju U/A≤350 m-1.

Zalety stosowania systemu Conlit 150

 • umożliwia zabezpieczenie cztero-, trój- i dwustronne elementów konstrukcji;
 • można uzyskać klasę odporności ogniowej zabezpieczeń konstrukcji stalowych do R 240; system CONLIT 150 zabezpiecza konstrukcje stalowe przed działaniem ognia przez czas od 30 do 240 minut;
 • dzięki systemowi CONLIT 150 podczas pożaru stalowe elementy nie tracą swoich cech wytrzymałościowych, nośności i stateczności;
 • materiał izolacyjny jest łatwy w obróbce, wystarczą proste narzędzia, jak nóż czy piła ręczna.

System CONLIT 150 to

 • płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny,
 • płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL z okładziną z folii aluminiowej,
 • klej CONLIT GLUE do uszczelniania połączeń między płytami lub kształtkami.
  1. Strop betonowy
  2. Belka stalowa
  3. Klocki klinowe wycinane z płyt CONLIT 150 P do montażu jednowarstwowego płyt izolacyjnych na konstrukcji stalowej, przy zabudowie trój- i czterostronnej.
  4. Gwoździe montażowe stosuje się na połączeniach narożnikowych płyt jako wzmocnienie klejonego styku.
  5. Płyty CONLIT 150 P  mocowane do klocków klinowych
  6. Klej CONLIT GLUE należy stosować przy temperaturze powyżej 5°C. Spoina powinna mieć grubość 1-2 mm i pokrywać całą powierzchnię styku płyty z płytą.
  7. Słup stalowy pionowy
  8. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
  9. Szpilka zgrzana lub zespawana z elementem konstrukcji stalowej, z nakładką samozaciskową. Mocuje się do niej płyty CONLIT 150 P , przy zabudowie dwustronnej i profilach zamkniętych.
construction, application, visual

Produkty

wykorzystywane do zabezpieczenia ogniochronnego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
Porównaj
System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt
Porównaj

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you

Podobne artykuły