System CONLIT PLUS stosuje się do izolacji kanałów z blachy stalowej o przekroju prostokątnym o klasie odporności ogniowej: EIS 120 (dla kanałów wielostrefowych) i E600 S (dla kanałów jednostrefowych).

W skład systemu wchodzą dwa rodzaje płyt z wełny skalnej ROCKWOOL z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej: CONLIT PLUS 60 ALU λ10 = 0,039 [W/mK] i CONLIT PLUS 120 ALU λ10 = 0,046 [W/mK] oraz klej CONLIT GLUE do uszczelniania połączeń między płytami oraz przegrodami budowlanymi.

Struktura płyt to połączenie twardej wełny skalnej z granulatem wodorotlenku magnezu, dzięki czemu grubość zabezpieczenia została zredukowana do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej.

Płyty, z uwagi na swój niski współczynnik przewodzenia ciepła λ, zapewniają również wymagany poziom izolacyjności termicznej dla kanałów prowadzących ciepłe powietrze. W przypadku kanałów prowadzących zimne powietrze, izolują termicznie kanał w pomieszczeniu oraz działają jako izolacja antykondensacyjna.

  1. Talerzyk zaciskowy, który stabilizuje i zabezpiecza przed zsunięciem stalowe szpilki
  2. Izolacja ognioochronna z płyt CONLIT PLUS 60 ALU lub CONLIT PLUS 120 ALU o grubości 60 mm.
  3. Szpilki zgrzewane z blachą przewodu
  4. Zawiesie kanału
  5. Kanał wentylacyjny
  6. Klej CONLIT GLUE do łączenia i uszczelniania wszystkich styków płyt, łączenia płyt z przegrodami budowlanymi
  7. Stalowy gwóźdź montażowy
hvac, header, application

Produkty

zastosowane w zabezpieczeniu ogniochronnym kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT PLUS
System CONLIT, HVAC, Zabezpiecznie ogniochronne, Produkty
Pokaż produkt

Przydatne narzędzia