System CONLIT 150 stosuje się do żelbetowych i żelbetowo-murowanych szachtów oddymiających, obsługujących jedną, bądź wiele stref pożarowych, dla których wymagana jest odporność ogniowa w klasie do EIS 120.

W skład systemu wchodzą dwa rodzaje płyt z wełny skalnej ROCKWOOL: CONLIT 150 P płyty bez okładziny zewnętrznej i CONLIT 150 A/F z okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ10 = 0,036 [W/mK].  Pozostałe elementy systemu to stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania płyt CONLIT 150 (lub inne o właściwościach mechanicznych/wytrzymałościowych co najmniej odpowiadających IDMS i dopuszczonych do stosowania w budownictwie) oraz siatka stalowa, ocynkowana, o wielkości oczek nie większej niż 30 x 30 mm, stosowana wraz z płytami CONLIT 150 A/F.

System CONLIT 150 z użyciem płyt CONLIT 150 P jest stosowany z siatką zbrojącą z włókna szklanego, o gramaturze 145 g/m2 oraz z zaprawą do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ETICS na wełnie mineralnej, dopuszczone do obrotu w systemach ETICS, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem. 

Płyty, z uwagi na swój niski współczynnik przewodzenia ciepła λ, zapewniają również wymagany poziom izolacyjności termicznej dla szachtów. Zazwyczaj szachty (w "normalnych", nie pożarowych warunkach) transportują zimne powietrze ze stref nieogrzewanych. Ponieważ sąsiadują z różnego typu pomieszczeniami, również mieszkalnymi, powinny być zaizolowane termicznie. Zaprojektowana grubość płyt CONLIT 150 powinna spełniać wymagania „Warunków technicznych...“ w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. Zależy ona od typu pomieszczeń sąsiadujących z szachtem i może być różna w zależności od tego, czy ściana szachtu stanowi ścianę wewnętrzną od klatki schodowej, korytarza czy pomieszczenia ogrzewanego, np. mieszkalnego.

W przypadku szachtów oddymiających, mamy dodatkowo do czynienia z hałasem związanym z pracą urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów, pomp itp.) oraz z samym przepływem powietrza w kanałach. Dlatego pomieszczenia w budynkach mieszkalnych należy chronić przed hałasem, zapewniając ich użytkownikom odpowiedni komfort akustyczny. Izolacja ścian szachtów systemem CONLIT 150 zapewnia wzrost ich izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych.

  1. Ściana żelbetowa szachtu
  2. Ściana murowana szachtu np. silikatowa
  3. CONLIT 150 P, grub. 2-15 cm
  4. Warstwa zbrojona (zaprawa zbrojąca z siatką zbrojącą)
  5. Łącznik stalowy HILTI IDMS
visual, application, firesafety

Produkty

wykorzystywane do izolacji ogrniochronnej oraz termicznej szachtów oddymiających

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły