Komfort akustyczny – to określenie wiąże się z istotnym parametrem ścian zarówno zewnętrznych, jak i działowych, jakim jest izolacyjność akustyczna. Komfort przebywania w budynku to przecież nie tylko odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza, ale również cisza.

Parametry akustyczne budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej są zawarte w normach:

  • PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  • PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
  • PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

Dzięki wygłuszeniu ścian:

1 - Zapobiegasz szkodliwym skutkom hałasu

Jeżeli przez dłuższy czas przebywamy w hałasie, czyli dźwiękach, które odbieramy jako nieprzyjemne, drażniące, irytujące, to ich szkodliwe działanie kumuluje się. Dlatego też niepożądane skutku hałasu możemy odczuć dopiero po jakimś czasie. Jak możemy to poczuć? Przede wszystkim pojawia się dyskomfort psychiczny, stajemy się rozkojarzeni, zestresowani, mamy trudności zarówno ze skoncentrowaniem uwagi, jak i regeneracją sił.

2 - Dbasz o komfort wypoczynku i snu

Skuteczny wypoczynek i regenerujący sen wymagają sprzyjających warunków.  Dźwięki muszą być na tyle ciche, by nie zaburzały odpoczynku.

3 - Izolujesz się od hałasu z zewnątrz, a jednocześnie nie zakłócacz ciszy sąsiadom

Komfort akustyczny

Ściany w konstrukcji szkieletowej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych należy izolować, wypełniając je płytami z wełny skalnej, takimi jak np. ROCKTON SUPER, które charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną. Posiadają one najwyższą klasę A pochłaniania dźwięków. W zależności od konstrukcji i grubości szkieletu, grubości i gęstości objętościowej oraz liczby płyt okładzinowych gipsowo-kartonowych oraz grubości zastosowanej płyty ROCKTON SUPER, można uzyskać wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej nawet do około 60 dB.

Płyty ROCKTON SUPER stosuje także do wygłuszania już istniejących ścian. Na przykład w sytuacji, gdy w sąsiednim mieszkaniu za bardzo słychać odgłosy z naszego lokum (i odwrotnie), można dostawić do istniejącej już ściany szkielet z kształtowników, wypełnić go płytami ROCKTON SUPER z wełny skalnej i obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi.  Przy zastosowaniu takiego rozwiązania uzyskuje się bardzo duży wzrost izolacyjności akustycznej (o około 20 dB). Należy jednak pamiętać, że znaczący wpływ na rzeczywistą izolacyjność akustyczną mają szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, usytuowanie ścianki oraz staranność jej wykonania.

Płyty ROCKTON SUPER doskonale nadają się do wygłuszania ścian w konstrukcji szkieletowej, ponieważ są produkowane w wymiarach dostosowanych do typowych systemów ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. Dodatkowo ROCKTON SUPER jest materiałem sprężystym, pozwalającym na dokładne ułożenie w szkielecie, łatwo docina się go do pożądanych wymiarów, co pozwala zdecydowanie ograniczyć ilość odpadów. Płyty ROCKTON SUPER mają  wymiary 1000 x 610 mm i grubości od 40 do 200 mm.

4- Poprawiasz bezpieczeństwo pożarowe w budynku

Jeżeli wygłuszanie ścian działowych będzie wykonane z niepalnej wełny skalnej ROCKWOOL, to nie tylko zapobiegnie przedostawaniu się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami, ale również zwiększy bezpieczeństwo pożarowe całego budynku.

Do wygłuszenia ścian działowych stawianych w suchej zabudowie można stosować np. płyty ROCKMIN PLUS z niepalnej wełny skalnej. Ich współczynnik pochłaniania dźwięku (AW) wynosi 0,80 (płyty grubości 50-99 mm) oraz 1,00 (płyty grubości 100 mm). Mają więc najwyższą klasa pochłaniania dźwięku, czyli A. Są sprzedawane jako płyty o wymiar 610 x 1000 mm oraz grubość 50, 75 i 100 mm. Grubość płyt dostosowuje się do żądanej klasy izolacyjności akustycznej w budynku.

5 – Podnosisz termoizolacyjność ścian

Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL, które są przeznaczone przede wszystkim do wygłuszania pomieszczeń, jednocześnie przyczyniają się do poprawy izolacyjności termicznej ścian. To wynika z cech wełny skalnej, będącej idealnym izolatorem. Zatrzymuje ona ciepło w budynku, gdy na zewnątrz panuje niska temperatura, zaś latem utrzymuje w pomieszczeniach chłód. Dzięki tym właściwościom można oszczędzić nawet do 90% energii w nowych i remontowanych budynkach. Co istotne, produkty z wełny skalnej zachowują swoje właściwości w całym okresie użytkowania – ich trwałość określa się na ponad 55 lat.

Istotnym czynnikiem przy doborze grubości płyt ROCKMIN PLUS, są wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej oraz klasy odporności ogniowej stawiane ścianom działowym. Znając wymagania oraz grubości ścian dobieramy   profile, ilość płyt gipsowo kartonowych oraz grubość izolacji w postaci płyt z wełny skalnej ROCKMIN PLUS. Rozwiązania możemy dobierać kierując się maksymalną grubością ściany  lub wymaganiami akustycznymi i p-poż.

partition wall, header, office, application

Przeczytaj podobne artykuły