Izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna i ogniochronna instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacji pożarowej.

Dobra izolacja systemów HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning) wpływa na poprawę Kanały i rury przenoszą bowiem zarówno ciepło, jak i zimno, oraz hałas, a w razie pożaru dym i ogień.

Ze względu na rosnącą ilość i skomplikowanie systemów technicznych w nowoczesnych budynkach, kryteria bezpieczeństwa i skuteczności ich izolacji stają się coraz ważniejsze. Skalna wełna mineralna znajduje zastosowanie jako izolacja wielu systemów technicznych budynków. Często niewidoczna, ukryta w szachtach instalacyjnych i ponad sufitami podwieszonymi, oszczędza energię, zapewnia bezpieczeństwo pożarowe oraz poprawia komfort akustyczny wyciszając hałasy pochodzące z instalacji.

Izolacja przeciwkondensacyjna i izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych zapewnia stabilną temperaturę powietrza tłoczonego kanałami wentylacyjnymi zmniejszając koszty pracy instalacji wentylacyjnej. Dobrze dobrana i zamontowana izolacja zabezpiecza instalacje przed kondensacją pary wodnej, odgradzając zimna powierzchnię przewodu od otoczenia, tak by temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury tzw. punktu rosy.

Dzięki systemowi zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających na bazie płyty ze skalnej wełny CONLIT PLUS, kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, spełniają wymagania klas odporności ogniowej do EIS 120. Oznacza to, że w trakcie pożaru, działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez czas minimum dwóch godzin, umożliwiając tym samym przeprowadzenie służbom ratowniczym, bezpiecznej ewakuacji ludzi zagrożonych z budynku.

Wełna skalna ROCKWOOL jako izolacja systemów HVACR to bezpieczeństwo i trwałość izolacji przez lata użytkowania budynku.

 

Typowe rozwiązania w technice wentylacyjnej i systemach wentylacji pożarowej, gdzie stosuje się izolacje ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL to:

Jak prawidłowo wykonać izolację termiczną i przeciw-kondensacyjną kanałów wentylacyjnych?

Częstym zjawiskiem występującym w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jest kondensacja pary wodnej (wykraplanie) np. na zimnych nieizolowanych powierzchniach przewodu, znajdujących się w ciepłych pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza.  Zastosowanie mat lamelowych ROCKWOOL, jako izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, zapewnia szczelne odgrodzenie zimnej powierzchni kanału od ciepłego i wilgotnego otoczenia, zabezpieczając przed kondensacją pary wodnej.

alu lamella, product header, ventilation

Jak prawidłowo wykonać izolację akustyczną kanałów wentylacyjnych?

Instalacje wentylacji i klimatyzacji często wymagają odpowiedniej izolacji akustycznej. Hałas pochodzący z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może być wywoływany przez różne czynniki np. przez wentylatory lub inne drgające urządzenia mechaniczne, jak również przez zawsze występujące turbulencje przepływu powietrza, wypływ powietrza przez nieszczelności kanałów i elementów systemów wentylacyjnych, oraz przepływ powietrza przez urządzenia końcowe. Hałas mogą wywoływać również duże prędkości przepływu powietrza.

hvac, header, application

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną kanałów wentylacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS?

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające z blachy stalowej należy odpowiednio zabezpieczyć ogniochronnie. Przewody stalowe w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, co prowadzi do utraty szczelności przez kanał lub przegrodę, przez którą przechodzą, umożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń.

product header, hvac, construction, alu lamella

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym systemem CONLIT MAT?

case study, ovo, hvac

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

Szachty żelbetowe w trakcie pożaru usuwają dym i gorące gazy ze stref pożarowych, które obsługują np. z garaży zlokalizowanych na najniższych kondygnacjach w budynku wielorodzinnym. Tego typu instalacje muszą posiadać odpowiednią izolację ogniochronną. Zazwyczaj szachty (w "normalnych", niepożarowych warunkach) transportują zimne powietrze ze stref nieogrzewanych. Ponieważ sąsiadują z różnego typu pomieszczeniami, np. klatką schodową, korytarzem lub pomieszczeniami mieszkalnymi, powinny być także zaizolowane termicznie.

product header, fire safety, construction, alu lamella

Produkty

wykorzystywane do izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych i chłodniczych

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

KLIMAMAT / ALU LAMELLA MAT
Izolacja przeciwkondensacyjna, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT MAT - do zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych
Zabezpiecznie ogniochronne, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , HVAC, Produkty
Pokaż produkt
TECHROCK 60 FB1 / INDUSTRIAL BATTS BLACK 60
Izolacja kanałów wentylacyjnych, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
TECHROCK 60 FB2 / INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 Z
Izolacja kanałów wentylacyjnych, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
TECHROCK 80 FB1 / INDUSTRIAL BATTS BLACK 80
Izolacja kanałów wentylacyjnych, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
KLIMAFIX
Izolacja przeciwkondensacyjna, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
Mata TECLIT LM
Instalacje chłodnicze i zimnej wody, HVAC, Produkty
Pokaż produkt
Więcej

Wyślij zapytanie o ofertę na zakup wełny skalnej już dziś!

Masz pytanie dot. aplikacji?

Wypełnij formularz, a my przekażemy go do dorady techniczno-handlowego.

Wyślij zapytanie

Materiały do pobrania

Często zadawane pytania

Ogólne
Ogólne
Izolacje techniczne

Ogólne

Co to jest lambda?
Czym docinać skalną wełnę mineralną?
Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?
Co to jest opór cieplny?
Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?
Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?
Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?
Czy mogę kupić wełnę do ocieplenia poddasza i ścian bezpośrednio od firmy ROCKWOOL lub przez sklep E-shop, który jest na stronie internetowej?
Czy wełna skalna ROCKWOOL to wełna mineralna?
Czy wełna skalna jest w jakiś sposób zabezpieczona przed gryzoniami? Na przykład przed kunami, które mogą wejść w warstwy dachu skośnego?
Jaki jest wpływ produktów z wełny mineralnej na zdrowie ludzi?
W jaki sposób składować produkty z wełny ROCKWOOL? Czy można układać palety jedna na drugą albo przechowywać je na zewnątrz?

Program HEATROCK to narzędzie do doboru grubości izolacji systemów HVAC.

HEATROCK umożliwia:

  • Dobór grubość izolacji na podstawie norm lub rozporządzenia o warunkach technicznych, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń. Grubość izolacji jest wyznaczana z uwzględnieniem takich kryteriów, jak:

- grubość izolacji według rozporządzenia WT 2017-2021,

- grubość izolacji zgodnie z normą PN-B-02421:2000,

- grubość izolacji zgodnie z normą PN-EN 12241:2010

  • kalkulację kosztów materiałów izolacyjnych i montażu oraz oszacowanie wartości oszczędzonej energii, wynikającej z zastosowania odpowiedniej grubości izolacji ROCKWOOL.
  • kalkulację obliczeń strat ciepła.
Stock Photography - HVAC

Zobacz webinaria z tematyki akustyki i komfortu akustycznego w budynkach

Przewody wentylacji oddymiającej (WT §270.2) bez względu na to czy obsługują jedną, czy więcej stref pożarowych, muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w WT §216:
  • Przewody jednostrefowe - z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność – E-600S, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300°C.
  • Przewody wielostrefowe – z uwagi na szczelność, izolacyjność i dymoszczelność EIS

Najczęściej spotykane są instalacje wielostrefowe, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej EIS 120.

 

ventilation ducts, hvac, klimarock, germany