Izolacja termiczna, przeciwkondensacyjna i ogniochronna instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów wentylacji pożarowej.

Dobra izolacja systemów HVAC (Heating, Ventillation, Air Conditioning) wpływa na poprawę Kanały i rury przenoszą bowiem zarówno ciepło, jak i zimno, oraz hałas, a w razie pożaru dym i ogień.

Ze względu na rosnącą ilość i skomplikowanie systemów technicznych w nowoczesnych budynkach, kryteria bezpieczeństwa i skuteczności ich izolacji stają się coraz ważniejsze. Skalna wełna mineralna znajduje zastosowanie jako izolacja wielu systemów technicznych budynków. Często niewidoczna, ukryta w szachtach instalacyjnych i ponad sufitami podwieszonymi, oszczędza energię, zapewnia bezpieczeństwo pożarowe oraz poprawia komfort akustyczny wyciszając hałasy pochodzące z instalacji.

Izolacja przeciwkondensacyjna i izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych zapewnia stabilną temperaturę powietrza tłoczonego kanałami wentylacyjnymi zmniejszając koszty pracy instalacji wentylacyjnej. Dobrze dobrana i zamontowana izolacja zabezpiecza instalacje przed kondensacją pary wodnej, odgradzając zimna powierzchnię przewodu od otoczenia, tak by temperatura powierzchni izolacji była wyższa od temperatury tzw. punktu rosy.

Dzięki systemowi zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających na bazie płyty ze skalnej wełny CONLIT PLUS, kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające, spełniają wymagania klas odporności ogniowej do EIS 120. Oznacza to, że w trakcie pożaru, działają zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez czas minimum dwóch godzin, umożliwiając tym samym przeprowadzenie służbom ratowniczym, bezpiecznej ewakuacji ludzi zagrożonych z budynku.

Wełna skalna ROCKWOOL jako izolacja systemów HVACR to bezpieczeństwo i trwałość izolacji przez lata użytkowania budynku.

 

Jak prawidłowo wykonać izolację termiczną i przeciw-kondensacyjną kanałów wentylacyjnych?

Częstym zjawiskiem występującym w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jest kondensacja pary wodnej (wykraplanie) np. na zimnych nieizolowanych powierzchniach przewodu, znajdujących się w ciepłych pomieszczeniach o dużej wilgotności względnej powietrza.  Zastosowanie mat lamelowych ROCKWOOL, jako izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych, zapewnia szczelne odgrodzenie zimnej powierzchni kanału od ciepłego i wilgotnego otoczenia, zabezpieczając przed kondensacją pary wodnej.

alu lamella, product header, ventilation

Jak prawidłowo wykonać izolację akustyczną kanałów wentylacyjnych?

Instalacje wentylacji i klimatyzacji często wymagają odpowiedniej izolacji akustycznej. Hałas pochodzący z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może być wywoływany przez różne czynniki np. przez wentylatory lub inne drgające urządzenia mechaniczne, jak również przez zawsze występujące turbulencje przepływu powietrza, wypływ powietrza przez nieszczelności kanałów i elementów systemów wentylacyjnych, oraz przepływ powietrza przez urządzenia końcowe. Hałas mogą wywoływać również duże prędkości przepływu powietrza.

hvac, header, application

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną kanałów wentylacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS?

Przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające z blachy stalowej należy odpowiednio zabezpieczyć ogniochronnie. Przewody stalowe w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, co prowadzi do utraty szczelności przez kanał lub przegrodę, przez którą przechodzą, umożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do sąsiednich pomieszczeń.

product header, hvac, construction, alu lamella

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym systemem CONLIT MAT?

case study, ovo, hvac

Jak prawidłowo wykonać izolację ogniochronną szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

Szachty żelbetowe w trakcie pożaru usuwają dym i gorące gazy ze stref pożarowych, które obsługują np. z garaży zlokalizowanych na najniższych kondygnacjach w budynku wielorodzinnym. Tego typu instalacje muszą posiadać odpowiednią izolację ogniochronną. Zazwyczaj szachty (w "normalnych", niepożarowych warunkach) transportują zimne powietrze ze stref nieogrzewanych. Ponieważ sąsiadują z różnego typu pomieszczeniami, np. klatką schodową, korytarzem lub pomieszczeniami mieszkalnymi, powinny być także zaizolowane termicznie.

product header, fire safety, construction, alu lamella

Produkty

wykorzystywane do izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz instalacji grzewczych i chłodniczych

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Więcej

Gdzie kupić produkty do ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej?

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you

Masz pytanie dot. aplikacji?

Wypełnij formularz, a my przekażemy go do dorady techniczno-handlowego.

Wyślij zapytanie

Często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest lambda?

Lambda „ʎ” - to współczynnik przewodności cieplnej. Pokazuje on nam jaka ilość ciepła przechodzi w czasie jednej sekundy przez 1m² powierzchni materiału, przenikając przez jego warstwę o grubości 1 m, gdy po jej obu stronach różnica temperatur wynosi 1°. Im niższa wartość ʎ materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wew. lub zew. tym lepszy jego właściwości izolacyjne;  jednostka (W/mK). Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji.

Czym docinać skalną wełnę mineralną?

Do cięcia wyrobów z wełny skalnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. Nóż o długości 395 mm, z wyprofilowaną rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego i ząbkowanym, stalowym ostrzu o długości 255 mm jest dostępny w ofercie ROCKWOOL.

Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wykonana ze skały wulkanicznej i w Europejskiej Klasyfikacji Reakcji na Ogień oceniana jest na poziomie A1 - niepalne. Skalna wełna mineralna jest również trwałym wyborem. Jej właściwości nie zmieniają się w czasie, a produkt będzie skutecznie izolować  przez cały okres użytkowania budynku. 

Co to jest opór cieplny?

Opór cieplny R – określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. Jest wynikiem zsumowania oporów cieplnych poszczególnych warstw materiałów zastosowanych w przegrodzie. Jego wartość zależy od współczynników przewodności cieplnej poszczególnych materiałów tworzących przegrodę oraz ich grubości R = S (d/ʎ), czyli tym większy opór cieplny im mniejsza ʎ i im większa grubość materiału. Dlatego właśnie zastosowanie materiału izolacyjnego o grubości 25 zamiast 20 cm (20% więcej) będzie zdecydowanie skuteczniejsze niż zastosowanie materiału o tej samej grubości a ʎ mniejszej o kilka tysięcznych W/mK.

Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest używana przez specjalistów do wielu wymagających zastosowań akustycznych. Produkty z wełny skalnej mogą być stosowane do redukcji hałasu na dwa różne sposoby. Stosuje się je do pochłaniania dzwięków poprzez zaburzanie ich przenikania przez przegrodę (ścianę) albo do pochłaniania dźwięku na powierzchni przegrody.

Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wyborem na cały okres użytkowania budynku. Jej właściwości i płynące ze stosowania wełny skalnej ROCKWOOL nie ulegają zmianom z biegiem lat, dlatego dobrze zainstalowana izolacja z wełny skalnej nie będzie wymagała wymiany. 

Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?

Sposób ułożenia włókien w produktach z wełny ROCKWOOL powoduje zmianę właściwości izolacyjnych. Najlepsze właściwości termiczne mają produkty o równoległym ułożeniu włókien w stosunku do izolowanej powierzchni. Wówczas przenikające ciepło ma najdłuższą drogę do pokonania, co powoduje wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dlatego produkty z wełny ROCKWOOL są odpowiednio zaprojektowane, tak aby uzyskać optymalny poziom izolacyjności termicznej przy właściwej strukturze i sztywności dla konkretnego zastosowania. 

Program HEATROCK to narzędzie do doboru grubości izolacji systemów HVAC.

HEATROCK umożliwia:

  • Dobór grubość izolacji na podstawie norm lub rozporządzenia o warunkach technicznych, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń. Grubość izolacji jest wyznaczana z uwzględnieniem takich kryteriów, jak:

- grubość izolacji według rozporządzenia WT 2017-2021,

- grubość izolacji zgodnie z normą PN-B-02421:2000,

- grubość izolacji zgodnie z normą PN-EN 12241:2010

  • kalkulację kosztów materiałów izolacyjnych i montażu oraz oszacowanie wartości oszczędzonej energii, wynikającej z zastosowania odpowiedniej grubości izolacji ROCKWOOL.
  • kalkulację obliczeń strat ciepła.
water pipes cold,  pipes, ducts, hvac, klimarock, germany
Przewody wentylacji oddymiającej (WT §270.2) bez względu na to czy obsługują jedną, czy więcej stref pożarowych, muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, co najmniej taką jak klasa odporności ogniowej stropu określona w WT §216:
  • Przewody jednostrefowe - z uwagi na szczelność ogniową i dymoszczelność – E-600S, przy czym dopuszcza się stosowanie klasy E300S, jeżeli wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300°C.
  • Przewody wielostrefowe – z uwagi na szczelność, izolacyjność i dymoszczelność EIS

Najczęściej spotykane są instalacje wielostrefowe, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej EIS 120.

 

ventilation ducts, hvac, klimarock, germany