Narzędzie do doboru grubości izolacji systemów HVAC

Program HEATROCK umożliwia

 1. Dobór grubość izolacji na podstawie norm lub rozporządzenia o warunkach technicznych, podając przy tym szczegółowe wyniki obliczeń.
 2. Grubość izolacji jest wyznaczana z uwzględnieniem takich kryteriów, jak:
  - grubość izolacji według rozporządzenia WT 2017-2021,
  - grubość izolacji zgodnie z normą PN-B-02421:2000,
  - grubość izolacji zgodnie z normą PN-EN 12241:2010
  Grubość izolacji jest obliczana na podstawie: strat ciepła jednostkowego i całkowitego, temperatury powierzchni zewnętrznej elementu, zabezpieczenia przed wykropleniem wewnętrznym i zewnętrznym, temperatury końcowej medium płynącego (np. rury, kanały wentylacyjne) lub stojącego (np. zbiorniki), czasu zmiany temperatury medium nieruchomego, zabezpieczenia przed wykropleniem wewnętrznym lub zewnętrznym na powierzchni (punkt rosy).
 3. kalkulację kosztów materiałów izolacyjnych i montażu oraz oszacowanie wartości oszczędzonej energii, wynikającej z zastosowania odpowiedniej grubości izolacji ROCKWOOL.
 4. kalkulację obliczeń strat ciepła.

Jeśli chcesz pobrać program "Kalkulator Heatrock" na swój komputer, wypełnij formularz.

Pobierz kalkulator