Choose a different country or region to see content relevant to your location.
ContinueProgram przez proste pola wyboru pozwala znaleźć parametry techniczne typowych przegród izolowanych wełną skalną ROCKWOOL. Dodatkowo umożliwia pobranie obiektu BIM oraz opracowań dot. przegrody.