Wełna skalna do izolacji dachu płaskiego i stropodachu

Przegrody zewnętrzne, w tym dachy płaskie w znacznym stopniu odpowiadają za ewentualne straty ciepła w budynkach. Skuteczne, trwałe i bezpieczne ocieplenie dachu płaskiego to nie tylko oszczędność energii i pieniędzy na ogrzanie budynku, ale również poniesienie bezpieczeństwa pożarowego, poprawa komfortu akustycznego oraz trwała i naturalna izolacja ROCKWOOL.

Wełna skalna jest sprawdzonym dociepleniem dachów płaskich. Od dziesięcioleci ogromne powierzchnie budynków magazynowych, produkcyjnych, komercyjnych czy sportowych izolowane są płytami dachowymi z wełny skalnej ROCKWOOL zapewniając trwałe ocieplenie, znaczącą poprawę parametrów akustycznych dachu oraz bezpieczeństwo pożarowe, tak ważne m.in. w budynkach wielkoprzestrzennych o zróżnicowanej funkcji jak terminale lotnisk czy hale sportowo-widowiskowe.

Dach płaski to typowe rozwiązanie w wypadku budowanych hal, których nachylenie dachu jest na ogół mniejsze niż 5°. Jednak technologie stosowane w izolacji dachów płaskich znajdują również szerokie zastosowanie w dachach, których nachylenie jest znacznie większe - nawet 45°.

 

Izolacyjność przegrody
0

Wymaganie dot. izolacyjności przegrody przy temperaturze równej lub większej 16 stopni celcjusza.

Cena (PLN netto) wełny do izolacji przegrody
0

Przykładowa cena cennikowa m2 wełny skalnej do ocieplenia dachy płaskiego z grupy produktów ROCKWOOL

Spadek starty energii
0

Spadek starty energii przez przegrodę zaizolowaną produktami spełniającymi wymagania standardu ROCKWOOL

Typowe rozwiązania dla ocieplania dachu płaskiego

Produkty

wykorzystywane do izolacji dachu płaskiego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Więcej

Docieplenie stropodachów wełną mineralną

Podstawową metodą montażu warstw dachu płaskiego z izolacją z wełny skalnej to mocowanie mechaniczne z zastosowaniem łączników mechanicznych. Rzadziej stosowaną lecz metodą jest zespalanie warstw dachu poprzez sklejanie poszczególnych warstw.  Coraz częściej dachy płaskie są przegrodami budynków, dla których mi.in. walory estetyczne są ważne czy też wprowadza się rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. W takich przypadkach poszczególne warstwy dachu są “mocowane” warstwami balastowymi takimi jak żwir płukany, czy też warstwy dachu zielonego. Wybór sposobu mocowania, co za tymi idzie rodzaju izolacji ROCKWOOL bardzo często zależy od rodzaju budynku, jego funkcji oraz rodzaju podłoża.

flat roof, header, picture, industry, warehouse

Gdzie kupić produkty do ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej?

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you

Masz pytanie dot. aplikacji?

Wypełnij formularz, a my przekażemy go do dorady techniczno-handlowego.

Wyślij zapytanie

Często zadawane pytania

Dachy płaskie

Czy możliwe jest wykonanie warstwy spadkowej na dachu płaskim (stropodachu niewentylowanym) w izolacji z wełny?

Tak. Do takich rozwiązań przeznaczony jest System płyt spadkowych ROCKFALL. Składa się on z płyt: ROCKFALL(SP) i ROCKFALL(KSP). ROCKFALL(SP) - stosowane są do formowania jednokierunkowego spadku o różnym nachyleniu, od linii kalenicowej do linii wpustów dachowych lub rynny. Płyty ROCKFALL(KSP) - z dwukierunkowym spadkiem, przeznaczone są do kształtowania kontrspadków na dachach o różnym nachyleniu. Umożliwia to odprowadzenie, skierowanie wody opadowej z połaci dachowych np. do wpustów wewnętrznych rozmieszczonych punktowo. Jakie wartości spadku można uzyskać na dachu stosując płyty ROCKFALL(SP)?

Jakie wartości spadku można uzyskać na dachu stosując płyty ROCKFALL(SP)?

Płyty ROCKFALL(SP) wycinane są ze spadkiem minimum 2 proc. Następnie m.in. 3 proc., 5 proc. Takie o ułamkowych wartościach spadków nie są produkowane.

Jak ocieplić dach płaski (stropodach niewentylowany)?

Typowy układ warstw „dachu płaskiego" to: konstrukcja – np. stalowa lub żelbetowa, paroizolacja, ocieplenie, pokrycie dachowe np. papa zgrzewalna w układzie jedno- i dwuwarstwowym, membrana PVC lub EPDM. Warstwy termo- i hydroizolacji mocuje się do podłoża nośnego najczęściej łącznikami mechanicznymi.

Jako ocieplenie stropodachów niewentylowanych polecane są płyty z wełny HARDROCK MAX, MONROCK MAX E, czy ROOFROCK 30E. Do dachów typowych, na których wymagany jest dostęp do urządzeń w celu napraw, np. klimatyzatorów bezobsługowych, z uwagi na potrzebę napraw pokrycia lub przeglądów systemów odwodnienia polecane są płyty MONROCK MAX E (w układzie izolacji jednowarstwowym lub wielowarstwowym), ROOFROCK 30E (tylko jako spodnia warstwa ocieplenia). Wełna HARDROCK MAX przeznaczona jest dodatkowo na dachy, na których dopuszcza się okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji np. codzienna konserwacja urządzeń, ruch pieszy np. dachy będące tarasami lub okresowo wykorzystywane jako tarasy lub drogi komunikacyjne, dachy zielone. Tam, gdzie planowane jest wprowadzanie obciążeń punktowych bezpośrednio na termoizolacji (np. od instalacji solarnych, kanałów wentylacyjnych).

Ogólne

Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?

Sposób ułożenia włókien w produktach z wełny ROCKWOOL powoduje zmianę właściwości izolacyjnych. Najlepsze właściwości termiczne mają produkty o równoległym ułożeniu włókien w stosunku do izolowanej powierzchni. Wówczas przenikające ciepło ma najdłuższą drogę do pokonania, co powoduje wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dlatego produkty z wełny ROCKWOOL są odpowiednio zaprojektowane, tak aby uzyskać optymalny poziom izolacyjności termicznej przy właściwej strukturze i sztywności dla konkretnego zastosowania. 

Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wyborem na cały okres użytkowania budynku. Jej właściwości i płynące ze stosowania wełny skalnej ROCKWOOL nie ulegają zmianom z biegiem lat, dlatego dobrze zainstalowana izolacja z wełny skalnej nie będzie wymagała wymiany. 

Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest używana przez specjalistów do wielu wymagających zastosowań akustycznych. Produkty z wełny skalnej mogą być stosowane do redukcji hałasu na dwa różne sposoby. Stosuje się je do pochłaniania dzwięków poprzez zaburzanie ich przenikania przez przegrodę (ścianę) albo do pochłaniania dźwięku na powierzchni przegrody.

Co to jest opór cieplny?

Opór cieplny R – określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. Jest wynikiem zsumowania oporów cieplnych poszczególnych warstw materiałów zastosowanych w przegrodzie. Jego wartość zależy od współczynników przewodności cieplnej poszczególnych materiałów tworzących przegrodę oraz ich grubości R = S (d/ʎ), czyli tym większy opór cieplny im mniejsza ʎ i im większa grubość materiału. Dlatego właśnie zastosowanie materiału izolacyjnego o grubości 25 zamiast 20 cm (20% więcej) będzie zdecydowanie skuteczniejsze niż zastosowanie materiału o tej samej grubości a ʎ mniejszej o kilka tysięcznych W/mK.

Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wykonana ze skały wulkanicznej i w Europejskiej Klasyfikacji Reakcji na Ogień oceniana jest na poziomie A1 - niepalne. Skalna wełna mineralna jest również trwałym wyborem. Jej właściwości nie zmieniają się w czasie, a produkt będzie skutecznie izolować  przez cały okres użytkowania budynku. 

Czym docinać skalną wełnę mineralną?

Do cięcia wyrobów z wełny skalnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. Nóż o długości 395 mm, z wyprofilowaną rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego i ząbkowanym, stalowym ostrzu o długości 255 mm jest dostępny w ofercie ROCKWOOL.

Co to jest lambda?

Lambda „ʎ” - to współczynnik przewodności cieplnej. Pokazuje on nam jaka ilość ciepła przechodzi w czasie jednej sekundy przez 1m² powierzchni materiału, przenikając przez jego warstwę o grubości 1 m, gdy po jej obu stronach różnica temperatur wynosi 1°. Im niższa wartość ʎ materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wew. lub zew. tym lepszy jego właściwości izolacyjne;  jednostka (W/mK). Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji.

Należy mieć na uwadze parametry akustyczne dachu płaskiego, w szczególności dachów obiektów użyteczności publicznej, takich jak choćby centra handlowe czy sale sportowe. Wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej są różnorakie dla takich obiektów lecz zawsze nie mniejsze niż 25 dB. Rozwiązania ze skalnymi płytami dachowymi ROCKWOOL każdorazowo zapewniają spełnienie wymagań.

dzintars concert hall, amber,

Za pomocą niepalnej wełny skalnej ROCKWOOL wykonamy trwałe i bezpieczne ocieplenie dachu płaskiego bez kompromisów w dziedzinie trwałości czy bezpieczeństwa pożarowego i wpisującego się w krajowe wymagania odnoście odporności nierozprzestrzeniania ognia Broof(t1) czy też odporności REI 15, REI 30 czy nawet REI 60 minut.

application, firesafety , header photo, apartment, fire safety exit