Bariery ogniowe stosuje się w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia po elewacji do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej.

Dotyczy to głównie budynków wielorodzinnych, gdzie prace termomodernizacyjne wykonuje się najtańszymi materiałami stosując palne materiały izolacyjne.

Co więcej ze względu na ciągle zwiększające się wymagania co do izolacyjności ścian zewnętrznych (od 2021 roku wymagany Warunkami Technicznymi współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych ma nie przekraczać Umax=0,20 W/m2K) grubość izolacji palnej na ścianach rośnie.

W latach 90-tych ubiegłego wieku było to 5cm, obecnie, aby spełnić wymagania WT2021, należy stosować 18-20cm EPS 038. Dlatego też, aby zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe należy zgodnie z Wytycznymi projektowania ociepleń elewacji ETICS Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP wykonać odpowiednie bariery ogniowe na elewacji budynku.

Głównym zadaniem barier ogniowych jest zabezpieczenie przed przeniesieniem się pożaru na więcej niż dwie kondygnacje.

  1. Zaprawa klejąca
  2. FRONTROCK FS
  3. Łącznik mechniczny
  4. Izolacja elewacji ETICS ze styropianu
  5. Warstwa wykończeniowa (zaprawa zbrojąca, siatka z włókna szklanego, podkład tynkarski, wyprawa tynkarska)
zabezpieczenia pożarowe, SITP

Produkty

wykorzystane do ocieplenia bariery ogniowej na elewacji z ociepleniem ETICS

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

FRONTROCK FS
Ściany zewnętrzne, Bariery ogniowe na ścianach zewnętrznych ETICS, Zabezpieczenie nadproży okiennych , MUH, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, Produkty
Pokaż produkt

Dobierzesz odpowiednie rozwiązania i detale zgodne z wytycznymi SITP