Minimalna grubość izolacji, jaka zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna się znaleźć na zewnętrznym przewodzie ogrzewania powietrznego, to płyta o parametrach: λ = 0,035 i grubość 80 mm.

Do izolacji kanału wentylacyjnego można zastosować płyty z wełny skalnej KLIMASLAB o grubości 90 mm, które spełniają z naddatkiem minimalne wymagania rozporządzenia o warunkach technicznych WT 2009.

Płyty KLIMASLAB układane na kanale wentylacyjnym są pomiędzy zetowniki i dodatkowo mocowane szpilkami montażowymi z talerzykami dociskowymi.

  1. Płaszcz osłonowy zewnętrzny z arkuszy stalowej blachy ocynkowanej. Zakłady blachy powinny nachodzić na siebie tak, by zapewnić dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
  2. Szpilka zgrzana z blachą przewodu, z talerzykiem dociskowym.
  3. Płyty KLIMASLAB, grubość 90 mm.
  4. Kanał wentylacyjny z blachy.
hvac, header, application

Produkty

zastosowane w izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych zewnętrznych

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

KLIMASLAB / ROCKTERM
Izolacja kanałów wentylacyjnych zew., HVAC, Produkty
Pokaż produkt

Przydatne narzędzia