ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Ujemny bilans węglowy netto 

ROCKWOOL to firma o ujemnym bilansie węglowym netto. Izolacja z wełny skalnej pozwala zaoszczędzić 100-krotnie więcej niż zużywa się energii i emituje się CO2, podczas jej produkcji. Nasze inne produkty z wełny skalnej wspierają zrównoważone, nowoczesne życie w zakresie gospodarki wodnej, izolacji akustycznej i rozwiązań do uprawy warzyw. Wełna skalna pochodzi z natury i może być w pełni poddawana recyklingowi, w nieskończoność bez utraty właściwości użytkowych. 

photo, article

Dalsza oszczędność energii dzięki SBTi

Firma ROCKWOOL przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i zobowiązała się do zweryfikowania i zatwierdzenia ambitnego planu redukcji jednej trzeciej emisji gazów cieplarnianych w naszym cyklu życia w ciągu 15 lat, przyjmując rok 2019 jako punkt odniesienia. Obejmuje to redukcję bezwzględnych emisji z naszych fabryk o 38% oraz o 20% niefabryczne emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia. SBTi to partnerstwo stworzone w celu napędzania ambitnych działań klimatycznych w sektorze prywatnym poprzez mobilizowanie firm do wyznaczania naukowych celów redukcyjnych.

article image

Oszczędzanie energii, ograniczanie emisji

Zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża, 42% redukcji emisji dwutlenku węgla powinno pochodzić z efektywności energetycznej. ROCKWOOL od dziesięcioleci walczy o efektywność energetyczną w naszych fabrykach i na tym nadal koncentrujemy się. W końcu uważamy, że najlepszym sposobem redukcji energii jest oszczędność energii. 

advice page images hu,

Inwestowanie w innowacje

Redukcja bezpośrednich emisji z naszych fabryk jest głównym celem naszych innowacji technologicznych. Dlatego jesteśmy pionierami technologii topienia elektrycznego na dużą skalę, dobrze dostosowanej do krajów, w których sieć elektryczna jest już niskoemisyjna. W Norwegii wybraliśmy naszą fabrykę w Moss jako pilotażowy projekt największego w branży topielnika elektrycznego. Zmniejszy to emisję dwutlenku węgla w fabryce Moss o około 80 procent. 

Od lat ROCKWOOL poczynił również znaczne inwestycje w rozwój technologii topienia elastycznego paliwowo. Teraz czerpiemy korzyści, ponieważ technologia pozwala nam przejść na paliwa o mniejszej emisji dwutlenku węgla. Nasze dwie duńskie fabryki są tego świetnym przykładem. Przejście na gaz ziemny w 2020 r. I na biogaz w 2021 r. oznacza, że ​​już w 2021 r. jesteśmy w stanie zredukować bezwzględną emisję dwutlenku węgla w Danii o 70 procent. 

W 2021 roku fabryka w Polsce zostanie przestawiona na gaz ziemny, a nasza najnowsza budowana fabryka w Stanach Zjednoczonych rozpocznie działalność z wykorzystaniem gazu ziemnego zamiast węgla. Ale to dopiero ekscytujący początek. W miarę uczenia się i dalszego rozwijania tych nowych technologii planujemy w nadchodzących latach przekształcać dodatkowe fabryki. 

Odnawialność jest osadzona w kamieniu 

Naturalna odnawialność wełny skalnej oznacza, że ​​jesteśmy w stanie poddać ją recyklingowi nieograniczoną liczbę razy bez utraty wydajności. Zwiększymy wysiłki, aby zebrać i poddać recyklingowi zużytą wełnę skalną, mając na celu 100-procentowy recykling i powtarzanie tego. Ponieważ w przypadku wełny skalnej koniec to dopiero początek.

 

Czy obejrzałeś wideo? 

Pobierz nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 

Chcesz wiedzieć więcej?