Metoda prewencyjna opiera się na prowadzeniu wszelkich działań, które mają zapobiegać wystąpieniu zagrożenia hałasem. To działania wieloaspektowe, m.in.: wybór lokalizacji budynku i rodzaju technologii, w jakiej ma powstać, dbałość o wysoki poziom wiedzy uczestników procesu projektowego i realizacyjnego etc.  

Każdy nowy obiekt musi oczywiście spełniać (już w fazie projektowej) wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. W zakresie wymagań podstawowych znajduję się tam również ochrona przed hałasem i drganiamiProjektant podpisując oświadczenie pod dokumentacją projektową potwierdza, że obiekt budowlany biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania zaprojektowany jest zgodnie z zgodnie z przepisami techniczno-budowalnymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Spis treści

  1. Co jest źródłem hałasu w budynkach?
  2. W jakim hałasie żyjemy na co dzień?
  3. Jakie są parametry akustyczne produktów ROCKWOOL?
  4. Jakie są normy izolacyjności akustycznej stropów w budynkach wielorodzinnych?

Dowiedz się więcej o izolacji akustycznej