System CONLIT 150 stosuje się wewnątrz budynków, w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 85%. Daje zabezpieczenie ogniochronnego belek, słupów, stropów i ścian żelbetowych, belek i stropów z betonu sprężonego oraz nienośnych ścian z betonu niezbrojonego.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych elementów.

Płyty z wełny skalnej powinny być mocowane do belek, ścian, słupów i stropów żelbetowych za pomocą stalowych łączników HILTI IDMS lub innych stalowych łączników przeznaczonych do mocowania izolacji, dopuszczonych do stosowania w budownictwie (parametry techniczne nie mogą być gorsze niż łączników HILTI IDMS).

System CONLIT 150 to

  • płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny
  • płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte jednostronnie folią aluminiową
  • stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania płyt CONLIT 150 lub inne stalowe łączniki do mocowania termoizolacji
  • klej CONLIT GLUE wraz z gwoździami montażowymi do wykonywania połączeń narożnikowych płyt CONLIT 150.
  1. Ściana żelbetowa szachtu
  2. Ściana murowana szachtu np. silikatowa
  3. CONLIT 150 P, grub. 2-15 cm
  4. Warstwa zbrojona (zaprawa zbrojąca z siatką zbrojącą)
  5. Łącznik stalowy HILTI IDMS
fire protection, application

Produkty

wykorzystywane do zabezpieczenia ogniochronnego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
Porównaj
System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt
Porównaj

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you

Podobne artykuły