System CONLIT 150 stosuje się wewnątrz budynków, w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 85%. Daje zabezpieczenie ogniochronnego belek, słupów, stropów i ścian żelbetowych, belek i stropów z betonu sprężonego oraz nienośnych ścian z betonu niezbrojonego.

Zabezpieczenia ogniochronne systemem CONLIT 150 powinny stanowić szczelne obudowy izolowanych elementów.

Płyty z wełny skalnej powinny być mocowane do belek, ścian, słupów i stropów żelbetowych za pomocą stalowych łączników HILTI IDMS lub innych stalowych łączników przeznaczonych do mocowania izolacji, dopuszczonych do stosowania w budownictwie (parametry techniczne nie mogą być gorsze niż łączników HILTI IDMS).

System CONLIT 150 to

  • płyty CONLIT 150 P z wełny skalnej ROCKWOOL bez okładziny
  • płyty CONLIT 150 A/F z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte jednostronnie folią aluminiową
  • stalowe łączniki HILTI IDMS do mocowania płyt CONLIT 150 lub inne stalowe łączniki do mocowania termoizolacji
  • klej CONLIT GLUE wraz z gwoździami montażowymi do wykonywania połączeń narożnikowych płyt CONLIT 150.
  1. Ściana żelbetowa szachtu
  2. Ściana murowana szachtu np. silikatowa
  3. CONLIT 150 P, grub. 2-15 cm
  4. Warstwa zbrojona (zaprawa zbrojąca z siatką zbrojącą)
  5. Łącznik stalowy HILTI IDMS
fire protection, application

Produkty

wykorzystywane do zabezpieczenia ogniochronnego

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły