Jakie korzyści daje termomodernizacja szkoły lub przedszkola?

Wiele szkół i przedszkoli to starsze budynki, które wymagają renowacji i stoją przed wyzwaniami, które obejmują zarządzanie poziomem hałasu, poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach i zapewnienie komfortowego środowiska w różnych porach roku.

Za odnowienie środowisk uczenia się w społeczeństwie odpowiadają administratorzy i decydenci. Inwestowanie w zdrowie i dobre samopoczucie przyszłych pokoleń zaczyna się od zapewnienia uczniom lepszych przestrzeni do nauki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu sprawdzonych rozwiązań termomodernizacyjnych, takich jak izolacja z wełny skalnej, aby zwiększyć odporność i trwałość budynku i poprawić komfort.

Rozwiązania termomodernizacyjne szkół i przedszkoli

Dlaczego warto termomodernizować szkołę lub przedszkole

Większość uczniów wciąż jest na etapie rozwoju, spędzając dużą część czasu w szkole lub przedszkolu. Poprawa środowiska wewnętrznego uczniów powinna być priorytetem, aby zapewnić zdrowe i komfortowe warunki do nauki i rozwoju. Oto trzy szczególne kwestie dotyczące renowacji szkół i przedszkoli.

Rozwiązanie problemów związanych z zanieczyszczeniem hałasem

Hałas ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, umiejętności poznawcze i koncentrację. Ludzkie ucho zawsze dostraja się do różnych dźwięków, a każdy podwyższony poziom przeniknie do świadomości ucznia. W szkołach lub przedszkolach zła akustyka może powodować:

 • ograniczone wyniki w nauce - podwyższone dźwięki otoczenia generowane przez wewnętrzne systemy wspomagające (np. HVAC), inne zajęcia i zanieczyszczenie hałasem na zewnątrz, mogą obniżać nasze wyniki w nauce
 • słabsze wyniki w testach - wzrost poziomu hałasu z otoczenia o 10 dB może obniżyć wyniki z matematyki i języka średnio nawet o 5,5 punktów, co zaobserwowano w badaniu przeprowadzonym na francuskich studentach
 • obniżoną zrozumiałość mowy - w szkołach bez zastosowanych rozwiązań pochłaniania dźwięku, aż do 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli nie jest słyszalnych przez uczniów
 • długoterminowe skutki zdrowotne - nadmierny poziom hałasu może powodować stres, zaburzenia snu, podwyższone ciśnienie krwi i utratę słuchu.

Szacuje się, że lepsza akustyka w szkołach i przedszkolach może poprawić wyniki edukacyjne dzieci o 3-6 procent. W przypadku szkół średnich i uczelni poprawa akustyki może pomóc uczniom zwiększyć poziom koncentracji, poprawić ich długoterminowy stan zdrowia i zapewnić rozumienie mowy w każdej klasie i na każdych zajęciach.

Poprawa komfortu w pomieszczeniach dla uczniów

Lepsza izolacja może pomóc szkołom i przedszkolom efektywnie zarządzać klimatem w pomieszczeniach. Zmiana temperatury o jeden stopień może obniżyć wyniki w nauce o 0,2%. Podczas gdy zimniejsze środowiska zwykle poprawiają koncentrację, gdy przekroczy ona komfortowy poziom, będzie to miało negatywny wpływ na wyniki uczniów.

Niektóre problemy z wydajnością obejmują:

 • zmniejszoną frekwencję uczniów, u których wystąpią objawy wpływające na ich zdrowie
 • ograniczoną uwagę uczniów, którzy uczą się w zimnym lub gorącym środowisku
 • zwiększone ryzyko długoterminowych konsekwencji zdrowotnych z powodu pleśni i wilgoci spowodowane połączeniem złej temperatury i wilgotności.

Szacuje się, że optymalizacja komfortu uczniów w pomieszczeniach może poprawić wyniki w nauce nawet o 8 procent. Obejmuje to utrzymywanie stabilnej, komfortowej temperatury i wilgotności w salach lekcyjnych i częściach wspólnych. Zastosowanie izolacji z wełny skalnej do poprawy klimatu w pomieszczeniach może pomóc szkołom w tworzeniu środowiska sprzyjającego nauce. Renowacja szkół i przedszkoli w celu uzyskania zdrowego środowiska w pomieszczeniach zapewni dzisiejszym uczniom zdrowie i może wnieść wkład w rozwój społeczeństwa, tworząc kolejne zrównoważone budynki.

Maksymalizacja wykorzystania naturalnego światła

Światło dzienne to nowe podejście do poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi, którzy większość dnia spędzają w pomieszczeniach. Koncepcja opiera się na maksymalizacji naturalnego światła słonecznego poprzez umieszczenie okien i zastosowanie powierzchni odbijających światło. Szczególnie dzieci potrzebują rozwiązań, które maksymalizują ich ekspozycję na naturalne światło, pozostając w budynku przez dłuższy czas.

Naturalne światło może pomóc dzieciom poprzez:

 • poprawę ich czujności i poziomu koncentracji
 • naturalne światło w ciągu dnia pomoże uczniom lepiej spać w nocy
 • zapewnienie lepszego i zdrowszego klimatu, który poprawia nastrój i pomaga w utrzymaniu frekwencji wśród dzieci.

Płyty i panele akustyczne Rockfon odbijają do 86% dostępnego światła łatwiej rozpraszając światło słoneczne. Nie tylko pomaga to zwiększyć naturalne oświetlenie, ale także pomaga skuteczniej rozpraszać światło. Wykorzystując właściwości odblaskowe, panele akustyczne Rockfon mogą umożliwić szkołom maksymalne wykorzystanie naturalnego światła w ich otoczeniu.

Bezpieczeństwo pożarowe

Każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie w szkole i przedszkolu - dotyczy to także poczucia bezpieczeństwa przed potencjalnymi pożarami. Szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii edukacja 90.000 dzieci jest zakłócana każdego roku przez pożary szkół, przy czym jedna na osiem szkół cierpi z powodu poważnego podpalenia, a 75% pożarów w szkołach jest wywoływanych złośliwie. Pożary te nie tylko zagrażają bezpieczeństwu uczniów, ale także wynikają z tego szkody, które mogą wpłynąć na wyniki egzaminów lub samo funkcjonowanie szkół - a żadne ubezpieczenie nie może zastąpić utraconej pracy w szkole i utraconych dni w szkole.

Izolacja z wełny skalnej jest kluczowym elementem poprawiających odporność ogniową budynku, ponieważ włókna wełny skalnej są z natury niepalne i mogą wytrzymać temperatury nawet 1000º C. Ma to kluczowe znaczenie dla powstrzymania pożaru i wydłużenia czasu na reakcję służb, a co za tym idzie, zmniejszenia strat w wyniku pożaru. Warto dodać, że izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL w wyniku pożaru nie wytwarza lub wytwarza minimalne ilości dymu.

W przypadku szkół i placówek edukacyjnych bezpieczeństwo i długoterminowe zdrowie uczniów jest sprawą nadrzędną. Projekty termomodernizacyjne, które poprawiają klimat i akustykę budynku szkolnego, przynoszą większe korzyści całemu społeczeństwu.

Dodatkowe korzyści z renowacji budynków szkolnych obejmują:

 • lepsze wyniki w nauce uczniów
 • mniejsze koszty operacyjne, dzięki zastosowaniu rozwiązań termicznych i energooszczędnych z wełny skalnej
 • zmniejszone rozproszenie uwagi, lepsze warunki do nauki i ograniczenie długoterminowych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia hałasem
 • zmniejszenie emisji i zużycia energii.
Jako ROCKWOOL współpracujemy ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi w celu poprawy długoterminowego zdrowia, dobrego samopoczucia i ogólnych warunków nauki. Aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z nami już dziś.
Skontaktuj się z nami

Rozwiązania termomodernizacyjne dla innych typów budynków komercyjnych