Niewykorzystany potencjał

Na całym świecie budynki zużywają zbyt wiele zasobów i wytwarzają zbyt dużo odpadów. Zużywają 25 procent światowej wody i 40 procent jej zasobów, jednocześnie wytwarzając jedną trzecią wszystkich odpadów i 40 procent globalnej emisji dwutlenku węgla. Widziane przez pryzmat tych statystyk, są niezrównoważone dla środowiska.

Ale budynki mają również ogromny niewykorzystany potencjał, aby stać się centralną częścią rozwiązania naszych pilnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ekologiczne projekty mogą przeciwdziałać zmianom klimatu, jednocześnie poprawiając nasze zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność.

Aby to osiągnąć, ważne jest przyjęcie kompleksowego podejścia do planowania, projektowania i budowy, które uwzględnia każdy aspekt zrównoważonego rozwoju. Skupienie się tylko na jednym podejściu może mieć negatywny wpływ na ogólną wydajność budynku, dlatego normy opracowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) i CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) umożliwiają teraz pomiar zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia budynku. Normy te wykraczają poza działania środowiskowe i obejmują wpływ budynków na zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie jego użytkowników.

Musimy nadal ciężko pracować, aby wytwarzać jeszcze lepsze produkty i pozostawiać mniejszy ślad w tym procesie - obejmuje to także myślenie o zrównoważonym rozwoju naszych produktów, działań oraz badań i rozwoju

Jens Birgersson

Grupa ROCKWOOL
CEO

Tworzenie ekologicznego projektu

Kluczowym krokiem do projektowania przyjaznego dla środowiska budynku jest zmniejszenie ilości energii, jaką potrzebuje. Zazwyczaj 80 procent zużycia energii potrzebne jest na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia, a pozostałe 20 procent generowane jest przez materiały budowlane, transport i rozbiórkę. Tak więc, chociaż projekt o niskim zużyciu energii jest niezbędny, ważne jest również, aby projektować bardziej kompleksowo i zastanowić się, w jaki sposób budynek i jego materiały mogą być poddane recyklingowi i ponownie użyte pod koniec ich życia. Konstrukcja i materiały mają również wpływ na inne ważne aspekty zrównoważonego rozwoju, takie jak komfort cieplny, parametry akustyczne i bezpieczeństwo pożarowe.

Ogrzewanie i chłodzenie
0

energii z ogrzewania i chłodzenia

Materiały, transport i rozbiórka
0

energii z materiałów, transportu i rozbiórki

Budynki
0

globalnych zasobów i emisji pochodzą z budynków

Systemy oceny

W celu dokładnej oceny, jak przyjazny dla środowiska jest projekt budynku, analiza cyklu życia (LCA) oferuje przydatną i powszechnie akceptowaną metodologię. Ocena cyklu życia analizuje cały ślad budynku, w tym materiały, z których jest wykonany. Informacje o materiałach są zwykle przekazywane za pośrednictwem deklaracji środowiskowych produktu (EPD).

Deklaracja środowiskowa produktu nie określa, czy materiał jest „przyjazny dla środowiska”, ponieważ zależy to od tego, jak jest zastosowany w danym budynku. Ale zapewnia szybsze i dokładniejsze oceny cyklu życia budynków i pomaga budowniczym w spełnianiu krajowych standardów i zdobywaniu punktów w zrównoważonych systemach ratingowych. Produkty ROCKWOOL przyczyniają się do uzyskania punktów w ramach systemów oceny zrównoważonych budynków, takich jak LEED®, BREEAM, DGNB (niemiecka rada ds. Zrównoważonych budynków) i HQE (Haute Qualite Environnementale).

Gdy spojrzymy na cały cykl życia budynków, możliwe jest stworzenie budynków, które pozytywnie przyczynią się do bardziej zrównoważonego świata. 

Powiązane historie