Jak wykonuje się ocieplanie metodą lekką-mokrą?

Ocieplanie metodą lekką mokrą składa się z czterech etapów. Najpierw należy przygotować ściany do ocieplenia, następnie odpowiednio zamocować płyty z wełny skalnej. Po tym etapie wykonuje się warstwę zbrojoną, czyli podłoże pod tynk, a następnie tynkowanie i ewentualnie malowanie całej elewacji. Aby izolacja była skuteczna, a efekt ocieplenia zadowalający, trzeba przestrzegać kilku zasad przy jej wykonywaniu.

Prace na budynku należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Ściany przeznaczone do ocieplania muszą być odpowiednio przygotowane: osuszone i pozbawione wszelkich nalotów pochodzenia organicznego. Można wykonać gruntowanie preparatem, który ogranicza chłonność wody. Powierzchnie o małej chłonności warto zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. W przypadku wykonywania ocieplenia wełną skalną starego budynku podstawą jest skucie poprzedniego tynku, jeśli ma on być podłożem pod nową izolację, a nie trzyma się ścian. Miejsca, gdzie usunięto tynk należy przygotować przez wypełnienie powstałych dziur zaprawą.

Aby płyty z mineralnej wełny skalnej dobrze przykleiły się do podłoża, przed nałożeniem kleju muszą być zagruntowane jego cieniutką warstwą. Właściwe klejenie płyt jest niezwykle ważne. Wałek kleju należy rozmieścić wokół krawędzi płyty, a w środku nałożyć trzy placki kleju, każdy wielkości dłoni. Płyty montowane przy narożnikach ścian powinny być ze sobą przewiązane na mijankę. Wzajemne zazębienie płyt zwiększy wytrzymałość ocieplenia w narożniku domu i zniweluje możliwość powstania tzw. mostków termicznych, czyli miejsc o osłabionej odporności na utratę ciepła.

W narożnikach płyt oraz w ich środkowych częściach muszą pojawić się kołki. Ich liczba powinna być zgodna z zaleceniami producenta systemu, a samych kołków nie wolno zbyt mocno wciskać w warstwę ocieplenia – w ten sposób stworzymy miejsca, w których będzie zbierać się wilgoć. Zimą mogą przemarzać i będą widoczne przez warstwę tynku. Na otynkowanej elewacji uwidaczniają się wówczas ciemne, regularnie rozmieszczone plamy w okrągłym kształcie. Latem również mogą być one widoczne, szczególnie w godzinach porannych, kiedy osiada rosa.

Wykonywanie zbrojenia czasami jest poprzedzone dokładnym przeszlifowaniem płyt w celu wyrównania nierówności. Po oczyszczeniu przeszlifowanej powierzchni ocieplenia należy zagruntować powierzchnie wełny. Ważne jest również solidne zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenie (jakimi są okolice wokół drzwi wejściowych lub przy schodach zewnętrznych). W takich miejscach ścianę zabezpiecza się dwiema, a nie jedną warstwą siatki zbrojącej. Podwójną siatkę układa się też w narożach okiennych, narożach ścian, czy przy okapach. Pasy siatki zbrojeniowej muszą zachodzić na siebie na 10 cm. W żadnym miejscu nie może ona wystawać z zaprawy. Ważne jest również to, aby siatka była wtapiana w warstwę masy zbrojonej, a nie mocowana do ocieplenia przed jej naniesieniem. Na suchą warstwę zbrojącą nakładamy podkład tynkarski. Samo tynkowanie musi być wykonywane ciągle – przerwy w pracach mogą być robione dopiero po skończeniu całej płaszczyzny. W przeciwnym razie na elewacji w miejscu, w którym przerwano prace wykończeniowe, pozostanie widoczny ślad.

Metoda lekka-mokra dobra do ocieplania budynków

Przy rosnących kosztach ogrzewania warto postawić na takie rozwiązania termomodernizacyjne, które pozwolą na stosunkowo proste i skuteczne zwiększenie energooszczędności budynków. Metoda lekka-mokra, czyli ocieplenie ETICS bazujące na mineralnej wełnie skalnej jako izolacji, jest rozwiązaniem trwałym, odpornym na starzenie oraz korozję chemiczną i biologiczną. Tworzy się ją przez montaż fasadowych płyt z wełny skalnej, które zapewniają ociepleniu trwałość i odporność na zarysowanie. Nawet w przypadku ekstremalnych oddziaływań zewnętrznych temperatury oraz wilgotności płyty nie odkształcają się. Rozwiązanie to również zapewnia doskonałą ochronę przeciwpożarową. Płyty z wełny skalnej posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień  – A1.

Metoda ETICS daje również możliwość wykonania dekoracyjnych elementów architektonicznych w izolacji, co polepsza walory estetyczne budynku i pozwala na podniesienie jego wartości. Na rynku dostępna jest obecnie bardzo szeroka oferta płyt fasadowych wykonanych ze skalnej wełny mineralnej, produkowanych według najlepszych światowych technologii i standardów jakości. Jeśli podejmiemy decyzję o ociepleniu metodą lekką-mokrą z wykorzystaniem skalnej wełny mineralnej jako izolacji cieplnej, nie musimy się martwić o wybór preparatów wiążących ten materiał z podłożem. Skalna wełna mineralna nadaje się do każdego systemu chemii.

external wall, insultation, light-dry method, rockwool

Obejrzyj film instruktażowy dotyczący metody lekko-mokrej dobrej do ocieplania budynków

Montaż ocieplenia na ścianie - kołkowanie

Poznaj szczegóły opisywanych rozwiązań

Przeczytaj podobne artykuły