Dach z instalacją fotowoltaiczną

W ostatnim czasie można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania montażem systemów fotowoltaicznych na różnego rodzaju budynkach, w tym także na domach jednorodzinnych. Tylko w 2019 r. zamontowano prawie 106 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Należy pamiętać, że projektowanie i wykonywanie tego typu instalacji nie może odbywać się w oderwaniu od innych aspektów takich jak np. bezpieczeństwo pożarowe.  

solar panel, hellend dak, wind mill, wind power

mgr inż. Monika Hyjek

Manager ds. bezpieczeństwa pożarowego

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie, absolwent PWR i SGSP, aktywny członek organizacji PKN, SITP, DAFA, NIzO, uczestnik wielu konferencji i panelista debat w tematyce ppoż.

Monika Hyjek, PA, public affairs, webinar, spoke person, speaker