Grupa ROCKWOOL wykazała znaczny postęp w zakresie realizacji dziesięciu wybranych celów zrównoważonego rozwoju ONZ w 2019 r., zarówno poprzez zwiększenie pozytywnego wpływu naszych produktów na środowisko jak i poprzez zmniejszenie negatywnych skutków produkcji. Przeczytaj pełny raport, aby zobaczyć, jak ROCKWOOL wspierał cele zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze z nich to: 

  • Ogromne oszczędności energii i kosztów, które nasze produkty do izolacji budynków sprzedane w 2019 r., wygenerują przez cały okres ich użytkowania - równowartość większej niż całkowitej energii wytwarzanej przez panele słoneczne na całym świecie w 2019 r. i oszczędność energii w wysokości 77 mld EUR.  
  • Dzięki sprzedanym w 2019 roku rozwiązaniom akustycznym Rockfon, lepsze warunki do nauki zyskało 450 000 uczniów. 
  • W 2019 r. zwiększyliśmy o 23% ilość zebranej i poddanej recyklingowi wełny skalnej od klientów oraz zmniejszyliśmy o 18% ilość odpadów z naszej działalności. 
Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Wełna skalna nadaje się w pełni do recyklingu, a w rzeczywistości może być poddawana recyklingowi wielokrotnie ...

Czy wiedziałeś?

Energooszczędne termomodernizacje budynków, które wykorzystują nasze rozwiązania, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii teraz i w przyszłości. Prawidłowo zaprojektowane i zaizolowane budynki mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności energetycznej w zrównoważonych miastach.

RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings