Wykonując ocieplenie szczelinowej ściany zewnętrzne, należy pamiętać o kilku ważnych elementach montażu ocieplenia i samej konstrukcji takiej ściany.

 • Dolna krawędź szczeliny pomiędzy warstwą zewnętrzną a wewnętrzną nie może być niżej niż 300 mm nad poziomem terenu. Od tego miejsca lub od spodu pośredniej podpory warstwy zewnętrznej ściany należy prowadzić szczelinę w sposób nieprzerwany po dach lub do spodu podpory pośredniej.
 • Trzeba przewidzieć możliwość odprowadzenia na zewnątrz wody, która przeniknie przez warstwę zewnętrzną muru. Dlatego w miejscu podparcia warstwy zewnętrznej, od spodu wykonuje się fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału wodochronnego, a w warstwie zewnętrznej pozostawia otwory osiatkowane lub osłonięte kratką. Tędy woda może spływać z fartucha na zewnątrz.
 • Powierzchnia otwartych spoin pionowych w zewnętrznej warstwie muru najczęściej mieści się między 500 a 1500 mm2.
 • Warstwę zewnętrzną i wewnętrzną ściany szczelinowej łączy się kotwami ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej inne zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Grubość spoiny murowej nie może być mniejsza niż grubość elementu kotwy.
 • Kotwy powinny zapobiegać penetracji wody z warstwy zewnętrznej do wewnętrznej ściany szczelinowej poprzez zastosowanie „kapinosa” lub nachylenie kotwy w dół
 1. Klinkier spoinowany, grubość 12 cm
 2. Szczelina wentylacyjna w ścianie
 3. Płyty SUPERROCK, grubość 16 cm
 4. Pustaki ceramiczne, grubość 25 cm
 5. Tynk
application, schema, fasade

Produkty

wykorzystane do ocieplenia szczelinowej ściany zewnętrznej

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you