Normy jakości powietrza określone przez Ministerstwo Środowiska podają, że skażenie pyłu PM10 występuje, gdy dobowy poziom stężenia przekracza 50 µg/m³ częściej niż 35 dni w roku lub też średnia roczna przekracza 40 µg/m³.

W przypadku pyłów PM2.5, roczna norma wynosi 25 µg/m³. Pył PM2.5 jest uważany za najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie dla powietrza ze względu na jego drobne cząsteczki, które mogą przenikać do ludzkiego organizmu, wpływając negatywnie na zdrowie.

air pollution, city in smog, top5 prevention methods, knowledge hub, clean air

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są mniejsze lub równe 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go, jako najbardziej szkodliwy i niebezpieczny pył wśród zanieczyszczeń powietrza. Przyczyn tego należy upatrywać w wielkości jego cząsteczek. Są na tyle małe, ze mogą przenikać przez pęcherzyki płucne wprost do krwiobiegu. Długotrwała ekspozycja i oddychanie powietrza z pyłem PM2.5 może skracać średnią długość życia. W przypadku krótkich styczności z pyłem skutkować ona może zwiększonym ryzykiem na wystąpienie chorób układu oddechowego i krwionośnego. Pył PM2.5 może powodować również bezpośrednio po zetknięciu się takie objawy, jak kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Ponadto oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

air pollution, top5 prevention methods, knowledge hub, monitor air pollution, pm2.5

PM10 to pył, którego cząstki są nie większe aniżeli 10μm. Powstaje on w wyniku procesu spalania paliw stałych i ciekłych. Pył ten może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi, w tym dym, sadzę, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzopireny i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  Podobnie jak pył PM2.5, pył PM10 jest również szkodliwy dla naszego zdrowia.

air pollution, top5 prevention methods, knowledge hub, monitor air pollution, pm2.5

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie aktualnego poziomu zanieczyszczenia powietrza w Twojej okolicy. Nasza mapa zanieczyszczeń powietrza dostarczy Ci informacji na podstawie danych ze specjalnych czujników rozmieszczonych w różnych regionach Polski. Dane te są uśredniane i publikowane w czasie rzeczywistym, co pozwala monitorować poziom smogu i podejmować odpowiednie środki ostrożności.

Nasza firma Rockwool angażuje się w walkę ze smogiem i promuje czyste źródła energii oraz efektywność energetyczną, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i naszego zdrowia. Działając razem, możemy osiągnąć lepszą jakość życia i cieszyć się zdrowszym otoczeniem!


Sprawdź poziom smogu w Twojej okolicy już teraz!


Kliknij poniżej i korzystaj z naszej interaktywnej mapy smogu, aby dowiedzieć się, jak chronić siebie i swoją rodzinę przed negatywnymi skutkami zanieczyszczeń powietrza.


Dziękujemy za Twoją dbałość o jakość powietrza w Polsce!

clean air, how to, air pollution, new windows

FAQ

Czy korzystanie z mapy smogu jest bezpłatne?
Jakie dane są wykorzystywane do generowania mapy smogu?
Czy mapa smogu jest dostępna na urządzenia mobilne?

Dowiedz się jak przeprowadzić termomodernizację i skorzystać z programu Czyste Powietrze?