Hodowla zwierząt, uprawa warzyw i roślin – wyzwania

W skomplikowanym procesie hodowli zwierząt gospodarskich bardzo ważne jest zagwarantowanie im odpowiednich warunków w pomieszczaniach, by mogły prawidłowo się rozwijać, nabierać masy, a ich hodowla była wydajna.

O dobrostanie zwierząt hodowlanych czy efektywnej uprawie roślin i wa­rzyw w dużej mierze decyduje mikroklimat budynków. Składa się na niego m.in. temperatura, wilgotność oraz ruch powietrza w pomieszczeniach. Odpowiednia kombinacja tych elementów warunkuje w dużej mierze łań­cuch przemian fizjologicznych i komfort termiczny zwierząt czy rozwój roślin i warzyw – nie są one narażone na przegrzanie lub nadmierne wychłodze­nie. Natomiast niewłaściwa temperatura i poziom wilgotności w pomiesz­czeniach inwentarskich mają istotny wpływ na rozwój drobnoustrojów, grzybów i pleśni.

By zapewnić zwierzętom i roślinom odpowiednie warunki do wzrostu i roz­woju, zarówno zimą, jak i latem, zaprojektowaliśmy specjalistyczne rozwią­zania z wełny skalnej. Dzięki nim gospodarz może być spokojny o przy­szłość swojego biznesu, a także prawidłowy wzrost zwierząt hodowlanych oraz efektywną uprawę roślin i warzyw.

Skontaktuj się z nami

Efektywne rozwiązania z wełny skalnej dla przemysłu AGRO

20201228 RW-CEE ILLU 217

Niniejsza broszura przedstawia w jaki sposób zapewnić zwierzętom i roślinom odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju dzięki specjalistycznym rozwiązaniom z wełny skalnej ROCKWOOL. 

Maty z wełny skalnej TOPROCK PLUS dobrze izolują sufity, dachy i ściany działowe, a także lekkie ściany osłonowe – świetnie sprawdzą się w ociepleniu budynków inwentarskich, takich jak fermy czy kurniki.

Jeżeli zależy Ci na tym, by w Twoim budynku inwentarskim panował dobry mikroklimat, a zwie­rzęta hodowlane rozwijały się w dogodnych warunkach, wybierz TOPROCK PLUS.

Tak jak wszystkie produkty z wełny skalnej, jest niepalny, co znacznie poprawi bezpieczeństwo pożarowe Twojej inwestycji. Izolacja TOPROCK PLUS przyczyni się także do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania.

  • Bardzo dobre właściwości izola­cyjne i niski współczynnik prze­wodzenia ciepła przyczyniają się do minimalizacji strat ciepła i wpływają na szybszy wzrost chowu.
  • Niepalne ocieplenie z wełny skalnej w najwyższej klasie A1 to również pośrednie zabezpie­czenie przeciwpożarowe budyn­ków inwentarskich.
  • Optymalna gęstość produktu TOPROCK PLUS idealnie wpi­suje się w rodzaj konstrukcji bu­dynków szkieletowych czy rozwią­zań w metodzie lekkiej suchej