W Grupie ROCKWOOL wierzymy, że dzięki dekarbonizacji naszej działalności i łańcucha wartości możemy uwiarygodnić fakt, że jesteśmy firmą o ujemnym bilansie węglowym netto. Dlatego w 2020 roku dołączyliśmy do grona pionierskich firm zaangażowanych w Science Based Targets (SBTi)

Aby osiągnąć cel porozumienia klimatycznego z Paryża, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 ° C, musimy działać już teraz. W walce ze zmianami klimatycznymi nie ma szybkiego rozwiązania. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to wysiłek zespołowy, w którym rządy, firmy i obywatele mają swoja rolę. Do tej pory udało się wiele osiągnąć, ale przed nami długa droga i musimy przyspieszyć ten proces. Nawet firmy zajmujące się oszczędzaniem energii muszą zrobić więcej.

Pobierz nasz raport zrównoważonego rozwoju  

 

ROCKWOOL decarbonisation, It's time, globe

Ujemny bilans węglowy w stosunku 100: 1

ROCKWOOL to firma o ujemnym bilansie węglowym netto, dzięki naszej izolacji z wełny skalnej, która pozwala zaoszczędzić 100 razy więcej energii i emisji CO2 niż zużywane jest podczas jej produkcji. Nasze produkty z wełny skalnej wspierają zrównoważone, nowoczesne życie w zakresie gospodarki wodnej, izolacji akustycznej, estetyki budynku i rozwiązań ogrodniczych dla profesjonalnych szklarni. Wełna skalna jest naturalna i może być w pełni poddawana recyklingowi w nieskończoność, bez utraty właściwości użytkowych. Nadal jednak oszczędzanie energii wymaga energii, a my staramy się zrobić jeszcze więcej.

ROCKWOOL Group Sustainability Report 2020, 1:100 ratio, saving energy

Dalsza oszczędność energii dzięki SBTi

Firma ROCKWOOL przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) i zobowiązała się do realizacji do 2034 r zweryfikowanego i zatwierdzonego, ambitnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych o jedną trzecią w całym cyklu życia, przyjmując rok 2019 jako punkt odniesienia.

Zobowiązanie to obejmuje redukcję emisji całkowitej z naszych fabryk o 38%  oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych poza fabryką w całym cyklu życia o 20 procent. SBTi to partnerstwo między CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute i World Wide Fund for Nature (WWF) i zostało stworzone, aby stymulować ambitne działania klimatyczne w sektorze prywatnym poprzez mobilizowanie firm do wyznaczania naukowych celów redukcyjnych .

Przeczytaj naszą informację prasową, aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach SBTi Read our press release to learn more about our SBTi commitments

ROCKWOOL decarbonisation infographics

Oszczędzanie energii, ograniczanie emisji

Zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża, 42% redukcji emisji dwutlenku węgla powinno pochodzić z efektywności energetycznej. Od dziesięcioleci ROCKWOOL koncentruje się na efektywności energetycznej w naszych fabrykach i nadal jest to naszym głównym priorytetem. W końcu najlepszym sposobem redukcji zużycia energii jest energia niewykorzystana. W 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży, co znajduje również odzwierciedlenie we wskaźnikach wpływu produktów ROCKWOOL. Jednak zaoszczędzimy imponujące 874 TWh (terawatogodziny) energii w okresie życia sprzedanej izolacji budynków i aż 3572 TWh w okresie życia sprzedanej izolacji technicznej.

Factory, City, Plants, Trees, Pollution, Emissions

Inwestowanie w innowacje

Głównym celem naszych innowacji technologicznych jest redukcja bezpośrednie emisji w naszych fabrykach.  Dlatego jesteśmy pionierami technologii topienia elektrycznego na dużą skalę, dobrze dostosowanej do krajów, w których sieć elektryczna jest już niskoemisyjna. W Norwegii wybraliśmy naszą fabrykę w Moss jako pilotażowy projekt największego w branży topielnika elektrycznego. Zmniejszy to emisję dwutlenku węgla w fabryce Moss o około 80 procent.

Od lat ROCKWOOL poczynił również znaczne inwestycje w rozwój technologii topienia elastycznego paliwowo. Teraz czerpiemy korzyści, ponieważ ta technologia umożliwia nam przejście z węgla i koksu na paliwa o mniejszej emisji dwutlenku węgla w obiektach, w których jest używana. Nasze dwie duńskie fabryki są tego świetnym przykładem. Przejście na gaz ziemny w 2020 r. i biogaz w 2021 r. oznacza, że już w 2021 r. będziemy w stanie zredukować bezwzględną emisję dwutlenku węgla w Danii o 70 procent.

W 2021 roku jedna z naszych fabryk w Polsce zostanie przełączona na gaz ziemny, a nasza najnowsza, budowana w Stanach Zjednoczonych fabryka rozpocznie działalność z wykorzystaniem gazu ziemnego zamiast węgla. Ale to dopiero ekscytujący początek. W miarę uczenia się i dalszego rozwijania tych nowych technologii planujemy w nadchodzących latach przekształcać dodatkowe fabryki.

stone wool, production of stone wool, assembly line