Aby zabezpieczenie elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem było kompletne, należy je uzupełnić o zabezpieczenie miejsc szczególnych elewacji.

Ochrona takich miejsc, jak sufity loggi i sufity przejść, przejazdów i arkad czy pasy przy przewodach odprowadzających instalacji odgromowej, polega na zastosowaniu płyt FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS. Zabezpieczenie ściany sąsiadującej z dachem czy tarasem dostępnym dla ludzi należy wykonać zgodnie z regułami przedstawionymi w wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Przyklejając płyty FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS do podłoża, należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną aplikację kleju w taki sposób, aby warstwa kleju i płyta izolacyjna stanowiły szczelną dla ognia barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się ognia wewnątrz ocieplenia elewacji w pionie.

  1. FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS
  2. Łącznik mechaniczny
  3. Izolacja elewacji ETICS ze styropianu
  4. Instalacja odgromowa
  5. Warstwa wykończeniowa (zaprawa zbrojąca, siatka z włókna szklanego, podkład tynkarski, wyprawa tynkarska)
zabezpieczenia pożarowe NA ELEWACJI ZE STYROPIANEM , SITP

Produkty

wykorzystane do ocieplenia zabezpieczeń miejsc szczególnych na elewacji

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you