Aby zabezpieczenie elewacji z ociepleniem ETICS ze styropianem było kompletne, należy je uzupełnić o zabezpieczenie miejsc szczególnych elewacji.

Ochrona takich miejsc, jak sufity loggi i sufity przejść, przejazdów i arkad czy pasy przy przewodach odprowadzających instalacji odgromowej, polega na zastosowaniu płyt FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS. Zabezpieczenie ściany sąsiadującej z dachem czy tarasem dostępnym dla ludzi należy wykonać zgodnie z regułami przedstawionymi w wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Przyklejając płyty FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS do podłoża, należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną aplikację kleju w taki sposób, aby warstwa kleju i płyta izolacyjna stanowiły szczelną dla ognia barierę zabezpieczającą przed przedostawaniem się ognia wewnątrz ocieplenia elewacji w pionie.

  1. FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PLUS
  2. Łącznik mechaniczny
  3. Izolacja elewacji ETICS ze styropianu
  4. Instalacja odgromowa
  5. Warstwa wykończeniowa (zaprawa zbrojąca, siatka z włókna szklanego, podkład tynkarski, wyprawa tynkarska)
zabezpieczenia pożarowe NA ELEWACJI ZE STYROPIANEM , SITP

Produkty

wykorzystane do ocieplenia zabezpieczeń miejsc szczególnych na elewacji

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

FRONTROCK FS
Ściany zewnętrzne, Bariery ogniowe na ścianach zewnętrznych ETICS, Zabezpieczenie nadproży okiennych , MUH, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, Produkty
Pokaż produkt
FRONTROCK SUPER
Ocieplenie płytą FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, Ściany zewnętrzne, Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą system na system, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, MUH, Produkty
Pokaż produkt
FRONTROCK PLUS
Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ściany zewnętrzne, Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą system na system, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, MUH, Ocieplenie płytą FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, Produkty
Pokaż produkt

Dobierzesz odpowiednie rozwiązania i detale zgodne z wytycznymi SITP