Czym są modele BIM?

Building Information Modeling (BIM) jest to specjalny system informacji technicznej, który na podstawie trójwymiarowego modelu obiektu opisuje złożone cechy zastosowanych konstrukcji. Jest wykorzystywany w nowowczesnym projektowaniu, a niektórych przypadkach wymagany prawnie.

Modele BIM niosą w sobie obok informacji geometrycznych takich jak wymiary, powierzchnie, objętości, również informacje na temat charakterystyk poszczególnych przegród pod względem niezwykle istotnych parametrów, jakimi są izolacyjność termiczna i akustyczna, czy odporność ogniowa.

Obecne oraz nadchodzące wymagania Warunków Technicznych narzucają wysokie standardy projektowania budynków pod kątem ich efektywności energetycznej, odporności ogniowej, izolacyjności akustycznej, jakości klimatu wewnętrznego i trwałości – czyli elementów składających się na pojęcie budownictwa zrównoważonego. System Building Information Modeling (BIM) za pomocą specjalnych narzędzi pozwala uwzględnić te obszary w procesie projektowania. System Building Information Modeling za pomocą specjalnych narzędzi pozwala uwzględnić te obszary w procesie projektowania. Dla konstruktorów i projektantów modele BIM są nieocenionym nośnikiem wiedzy.

Dla kogo jest BIM?

Chcąc ułatwić pracę architektów i projektantów budynków ROCKWOOL Polska wprowadził unikalne rozwiązanie: modele BIM przegród budowlanych z produktami ROCKWOOL.

Modele te zawierają informacje o parametrach przegroy po zastosowaniu produktu z welny skalnej ROCKWOOL. W trakcie projektowania w programach takich jak np. AUTODESK REVIT czy ARCHICAD, które obsługuja format modeli BIM, w prosty sposób można wyszukać odpowiedni model konstrukcji ściany czy dachu, zawierający produkty ROCKWOOL i zaimportować go do swojego modelu geometrycznego 3D.

Dzięki modelom BIM dana ściana będzie posiadać nie tylko cechy geometryczne ale również, już na etapie projektu, będzie niosła informację techniczną uwzględniającą właściwości zastosowanych produktów. Będzie to pozwalało na ocenę wypełniania przez budynek kryteriów formalnych i prawnych juz na etapie projektowania. Informacja ta będzie niezbędna na dalszych etapach realizacji danej inwestycji (np. kosztorysowania, przygotowania dokumentacji technicznej do odbiorów itp.).

bim, nl, vl, fr

Biblioteka rozwiązań BIM ROCKWOOL

Poznaj rozwiązania BIM firmy ROCKWOOL, dzięki któremu Twoje projekty architektoniczne wejdą na nowy poziom. Obejrzyj film i zaloguj się całkowicie bezpłatnej biblioteki plików BIM.

Obejrzyj webinarium, które dla Ciebie przygotowaliśmy