Program dokonuje analizy i doboru rozwiązań zgodnie z wytycznymi SITP, podnosząc poziom bezpieczeństwa pożarowego całej elewacji.

Poznaj rekomendowane produkty

Bezpieczeństwo pożarowe

Pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, które polega na podjęciu działań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zajściem pożarowym. Bezpieczeństwo pożarowe ma na celu eliminację zagrożeń środkami jak: normy prawne, techniczne środki zabezpieczenia ppoż. i prewencja.

Przeczytaj powiązane artykuły

Sprawdź pozostałe narzędzia, które dla Ciebie przygotowaliśmy