Kiedy zdecydować się na ocieplenie nakrokwiowe?

Ocieplenie nakrokwiowe jest najlepszym rozwiązaniem, gdy:

 • Chcemy wykonać izolację dachu bez ingerencji wewnątrz pomieszczeń.
 • Zależy nam, by od wewnątrz były widoczne elementy więźby dachowej, co nadaje poddaszom wyjątkowy efekt wizualny.
 • Planujemy ocieplić dach skośny w standardach domu pasywnego lub niskoenergetycznego. To wiąże się często z koniecznością zastosowania na tyle grubego ocieplenia, że nie jest możliwe jego ułożenie pomiędzy i pod krokwiami. Natomiast izolacja nakrokwiowa pozwala na uzyskanie nawet 70-centymetrowego ocieplenia.

Zalety izolacji nakrokwiowej 

Stosowanie izolacji nakrokwiowej okazuje się niezwykle przydatne w momencie gdy chcemy przystąpić do termomodernizacji poddasza mieszkalnego. Często ze względu na ograniczenia wysokości pomieszczeń użytkowych nie możemy pozwolić sobie na dołożenie odpowiedniej grubości izolacji pod krokwiami. Z pomocą przychodzi rozwiązanie z zastosowaniem izolacji od zewnątrz. Wykonanie izolacji od góry eliminuje konieczność stosowania izolacji od dołu krokwi dzięki czemu nie zmniejsza się wysokość pomieszczeń. Wykonanie izolacji nakrokwiowej daje nam większe korzyści, gdyż odbywa się bez ingerencji wewnątrz pomieszczeń. Unikamy w ten sposób problemów związanych z remontem pomieszczeń użytkowych i koniecznością przenosin na czas prac. Izolacja nakrokwiowa pozwala również na polepszenie parametrów termicznych poddasza dzięki czemu zmniejszą się koszty ponoszone z tytułu ogrzewania budynku.

Zastosowanie izolacji nakrokwiowej sprawdzi się równie dobrze w budynkach nowobudowanych, szczególnie w  przypadku gdy zależy nam, by od wewnątrz były widoczne drewniane elementy więźby dachowej. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zwiększyć wysokość poddasza polepszając jednocześnie jego aspekty wizualne.

Budowa domu niskoenergetycznego czy w standardzie pasywnym niesie za sobą konieczność zastosowania dużych grubości izolacji. Izolacja nakrokwiowa daje możliwość na zastosowanie większych grubości izolacji dzięki połaczeniu jej  z izolacją między krokwiami. Dodatkowo ocieplenie układane od góry pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych które często stanowi sama konstrukcja drewniana.

Wymagania techniczne do ocieplenia dachów w świetle WT2021 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na straty ciepła przez dach jest wartość współczynnika przenikania ciepła U przegrody. Wraz z biegiem lat wymagania cieplne stawiane przegrodom stale się zaostrzały.

Obecnie graniczne wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła przez przegrody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Warunki techniczne zakładają aby współczynnik przenikania ciepła przegrody (U) w przypadku dachów osiągał wartość nie wyższą niż 0,18 W/m2K . W  roku 2021 współczynnik U ulegnie zaostrzeniu i osiągnie wartość 0,15 W/m2K. Takie wymogi stawia się obecnie budynkom energooszczędnym.

Grubość izolacji nakrokwiowej dachu skośnego dobiera się do konkretnego dachu. Prezentowane poniżej rozwiązanie pozwala na uzyskanie grubości ocieplenia do 30 cm. 

 1. Izolację nakrokwiową można układać tylko na pełnym deskowaniu.
 2. Pierwszy etap to położenie membrany, czyli folii wysokoparoprzepuszczalnej lub papy termozgrzewalnej.
 3. Do membrany są mocowane wsporniki stalowe.
 4. Następnie montuje się krokwie pomocnicze o wysokości od 6 do 12 cm.
 5. Do wykonywania izolacji nakrokwiowej polecane są dwa produkty ROCKWOOL – wełna skalna TOPROCK PREMIUM (grubość 30 cm) oraz SUPERROCK PREMIUM (w dwóch warstwach 18 + 12 cm).
 6. Jeżeli izolacja ma mieć grubość 30 cm, najlepiej wybrać wełnę TOPROCK PREMIUM i położyć ją w dwóch warstwach - 18 i 12 cm. Gdy stosujemy układy o mniejszych grubościach, można zastosować płyty SUPERROCK, np. 18 cm i 6 cm.
 7. Na izolacji z wełny musi być położona membrana wysokoparoprzepuszczalna.
 8. Nad membraną montuje się łaty i kontrłaty.
 9. Ostatnim etapem jest położenie pokrycia dachowego, np. dachówki.
applications, attic
attic products, video cover, Maciej Stołpiak

Produkty

wykorzystane do ocieplenia poddasza użytkowego - izolacja nakrokwiowa

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

TOPROCK PREMIUM
Dach i Poddasza, Izolacja nakrokwiowa, Strop masywny, Dach z pełnym deskowaniem, Poddasze z membraną, Strop belkowy, Produkty
Pokaż produkt
SUPERROCK
Akustyka, Podłogi, Podłogi, Podłoga nad przestrzenią wentylowaną, Dach i Poddasza, Podłoga na gruncie na legarach, Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym, Stropodach wentylowany , Izolacja nakrokwiowa, Izolacja wiązarów dachowych płytami SUPERROCK, Strop masywny, Dach z pełnym deskowaniem, Poddasze z membraną, Strop belkowy, Produkty
Pokaż produkt
SUPERROCK PREMIUM
Podłogi, Akustyka, Podłogi, Podłoga nad przestrzenią wentylowaną, Dach i Poddasza, Podłoga na gruncie na legarach, Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym, Stropodach wentylowany , Izolacja nakrokwiowa, Izolacja wiązarów dachowych płytami SUPERROCK, Strop masywny, Dach z pełnym deskowaniem, Poddasze z membraną, Strop belkowy, Produkty
Pokaż produkt
TOPROLL SUPER
Strop masywny, Dach i Poddasza, Izolacja nakrokwiowa, Strop belkowy, Dach z pełnym deskowaniem, Poddasze z membraną
Pokaż produkt

Podobne artykuły