Stosując produkty z wełny skalnej ROCKWOOL na stropodachach betonowych mocowanych mechanicznie, podnosimy walory odporności ogniowej i akustycznej dachu. Na takich dachach coraz częściej są montowane instalacje fotowoltaiczne. Klienci poszukują niepalnych, bezpiecznych termoizolacji.

Podstawowe wytyczne  przy ociepleniu dachu płaskiego na stropie betonowym

 • Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie, z przesunięciem co najmniej 100 mm,
 • Dla wybranego rodzaju hydroizolacji należy sprawdzić u dostawcy czy jest konieczność stosowania klinów dachowych ROCKFALL (KD).
 • Możliwe jest wbudowanie płyt ROCKFALL (KSP) i ROCKFALL (SP) pomiędzy dwiema warstwami ocieplenia z płyt dachowych ROCKWOOL. Może się to wiązać się to ze zwiększonym zużyciem zasadniczego ocieplenia.
 • Nie ma konieczności stosowania oddzielnego mocowania termoizolacji. Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 x 1200 mm przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również pamiętać o ich zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji.
 • Rodzaj płyt dachowych ROCKWOOL powinien być dobierany w zależności od dostępności dachu. Na dachy, gdzie konieczny jest dostęp do urządzeń (np. do klimatyzatorów czy filtrów, systemów odwodnienia) polecane są płyty z wełny skalnej HARDROCK MAX oraz MONROCK MAX E. Z kolei na dachy zielone oraz dachy będące jednocześnie tarasami lub tam, gdzie jest planowana instalacja solarna, przeznaczone są płyty HARDROCK MAX.
 1. Strop masywny betonowy
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II
 3. Ocieplenie z płyt MONROCK MAX E, grubość 20 cm
 4. Ocieplenie HARDROCK MAX, grubość 5 cm
 5. Warstwa spadku ROCKFALL (SP)
 6. Papa podkładowa mocowana mechanicznie
 7. Papa nawierzchniowa
 8. Kliny dachowe ROCKFALL (KD)
 9. Płyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem 
falt roof, schema, installaion

Produkty

wykorzystane do ocieplenia dachu płaskiego na stropie betonowym – warstwy mocowane łącznikami

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

Folia paroizolacyjna ROCKFOL SK 18234 II
Blacha perforowana, Dachy płaskie, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, System CB PANEL, Strop betonowy mocowany łącznikami, Dach balastowy, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Panele solarne, MUH, Produkty
Pokaż produkt
HARDROCK MAX
Dach balastowy, Dachy płaskie, System CB PANEL, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Budownictwo wielorodzinne, Blacha perforowana, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, Panele solarne, Strop betonowy mocowany łącznikami, MUH, Produkty
Pokaż produkt
MONROCK MAX E
Blacha perforowana, Dachy płaskie, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Strop betonowy mocowany łącznikami, System CB PANEL, Panele solarne, Produkty
Pokaż produkt
ROCKFALL (KD)
Panele solarne, Dachy płaskie, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Strop betonowy mocowany łącznikami, MUH, Produkty
Pokaż produkt
ROCKFALL (SP)
Blacha perforowana, Dachy płaskie, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, Budownictwo wielorodzinne, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Strop betonowy mocowany łącznikami, Panele solarne, MUH, Produkty
Pokaż produkt
ROCKFALL (KSP)
Budownictwo wielorodzinne, Dachy płaskie, Blacha perforowana, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, Strop betonowy mocowany łącznikami, Panele solarne, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły