Płyty FRONTROCK S ze skalnej wełny stosuje się do izolacji termicznej klatek schodowych,  ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, oraz w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).

To płyty o doskonałych parametrach technicznych. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD jest równy 0,037 W/mK , wytrzymałość na ściskanie CS(10) ≥ 30 kPa, natomiast wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR ≥ 10 kPa.

Płyty mają wymiar 1000 x 600 mm i grubość od 20 do 50 mm.

  1. Ściana żelbetowa o grubości 20 cm
  2. Płyty wełny skalnej FRONTROCK S, grubość 4 cm
  3. Zaprawa zbrojąca
  4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
  5. Grunt
  6. Warstwa wykończeniowa
external walls, schema

Produkty

wykorzystane do ocieplenia ściany klatki schodowej

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

FRONTROCK S
Ocieplenie ściany klatki schodowej, Ściany zewnętrzne, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły