Warunki Techniczne w zakresie wymagań cieplno – wilgotnościowych

Z pomieszczeń większość pary wodnej usuwana jest poprzez ich system wentylacyjny, jednak nawet przy prawidłowo działającej wentylacji zawsze będzie dochodziło do dyfuzji pary wodnej poprzez przegrody budowlane. Właśnie dlatego ważnym jest by podczas projektowania właściwie dobrać układ warstw w przegrodzie.  

mould, humidity, moisture, water, photo, germany, construction damage, water drop

dr inż. Konrad Witczak 

Manager ds. zrównoważonego rozwoju

Ekspert ds. fizyki budowli i efektywności energetycznej budynków. Wykładowca Politechniki Łódzkiej. Członek Stowarzyszenia Nowoczesne Budownictwo, komitetów technicznych w zakresie efektywności energetycznej budynków zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. 

Konrad Witczak