Czy wiedziałeś?

Dobrze zaprojektowane i zbudowane budynki przyczyniają się do dobrego zdrowia, tworzą komfortowe otoczenie i zwiększają naszą zdolność koncentracji i wykonywania kluczowych zadań. Budynki wpływają na dobre samopoczucie ludzi. Standard życia ludzi zależy od tego, jak skutecznie budynek wspiera swoich mieszkańców i jak skutecznie utrzymuje odpowiedni klimat w pomieszczeniach.

Family in new house