Izolacja akustyczna ścian działowych wewnętrznych

Lekkie ścianki działowe to szybki i efektywny sposób kształtowania pomieszczeń użytkowych. Niestety zachowanie akceptowalnej akustyki takich pomieszczeń to złożone zadanie, wymagające zarówno zastosowania odpowiedniego materiału wypełniającego, jak i poprawnej konstrukcji ścianek, ograniczającej maksymalnie sztywne połączenia pomiędzy ścianką, a stropami.

Izolacja akustyczna ściany

Ścianka działowa w systemie suchej zabudowy składa się z profili UW 50/75/100 oraz profili pionowych CW 50/75/100, do których montowane są płyty gipsowo-kartonowe. Płyty w zależności od wymagań mogą być montowane w jednej, dwóch lub trzech warstwach. Konstrukcja także może składać się pojedynczych lub podwójnych profili CW/UW.

Produkty

stosowane do ocieplania ścian działowych

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

Wyciszenie ścian działowych

Do istniejącej ściany dokładamy płyty z wełny skalnej ROCKSONIC SUPER i osłaniamy ją płytami g-k potocznie zwane karton-gipsem), które przykręcamy do uprzednio zbudowanego rusztu metalowego. Cały układ składający się z wełny skalnej + płyty g-k na ruszcie pozwala na zwiększenie izolacyjności ściany. Taka ściana działowa posiada bardzo dobre właściwości akustyczne. Dlaczego? Bo zwiększyliśmy jej grubość, ilość warstw, a wewnątrz ściany została zastosowana wełna skalna, która znakomicie pochłania dźwięki uderzeniowe i powietrzne.

Internal walls, sound, acoustics, building, interior, installation

Ile waży ścianka g-k i jak to policzyć?

Na finalną wagę ściany działowej w systemie suchej zabudowy wpływa wiele czynników takich jak rodzaj konstrukcji, ilość warstw opłytowania czy rodzaj wypełnienia. Jednak dla uproszczenia można przyjąć że ściana na pojedynczej konstrukcji  CW/UW 50  z jedną warstwą płyt gipsowo kartonowych typu A oraz wypełnieniem  w postaci wełny skalnej ROCKSONIC SUPER gr 50mm wazy około 20 kg.

Utility Wise project - Installer carrying ROCKWOOL insulation on shoulder

Mineralna płyta wygłuszająca

Do istniejącej ściany dokładamy płyty z wełny skalnej ROCKSONIC SUPER i osłaniamy ją płytami g-k potocznie zwane karton-gipsem), które przykręcamy do uprzednio zbudowanego rusztu metalowego. Cały układ składający się z wełny skalnej + płyty g-k na ruszcie pozwala na zwiększenie izolacyjności ściany. Taka ściana działowa posiada bardzo dobre właściwości akustyczne. Dlaczego? Bo zwiększyliśmy jej grubość, ilość warstw, a wewnątrz ściany została zastosowana wełna skalna, która znakomicie pochłania dźwięki uderzeniowe i powietrzne.

Installation, DIY guide, video work instruction, improvement insulation, renovation, exterior wall

Często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest lambda?

Lambda „ʎ” - to współczynnik przewodności cieplnej. Pokazuje on nam jaka ilość ciepła przechodzi w czasie jednej sekundy przez 1m² powierzchni materiału, przenikając przez jego warstwę o grubości 1 m, gdy po jej obu stronach różnica temperatur wynosi 1°. Im niższa wartość ʎ materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wew. lub zew. tym lepszy jego właściwości izolacyjne;  jednostka (W/mK). Warto wiedzieć, że różnica we współczynniku lambda wielkości 0,001 to różnica od 3 do 4 milimetrów grubości izolacji.

Czym docinać skalną wełnę mineralną?

Do cięcia wyrobów z wełny skalnej używamy zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia. Nóż o długości 395 mm, z wyprofilowaną rękojeścią wykonaną z tworzywa sztucznego i ząbkowanym, stalowym ostrzu o długości 255 mm jest dostępny w ofercie ROCKWOOL.

Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wykonana ze skały wulkanicznej i w Europejskiej Klasyfikacji Reakcji na Ogień oceniana jest na poziomie A1 - niepalne. Skalna wełna mineralna jest również trwałym wyborem. Jej właściwości nie zmieniają się w czasie, a produkt będzie skutecznie izolować  przez cały okres użytkowania budynku. 

Co to jest opór cieplny?

Opór cieplny R – określa zdolność przegrody do ograniczenia przepływu ciepła. Jest wynikiem zsumowania oporów cieplnych poszczególnych warstw materiałów zastosowanych w przegrodzie. Jego wartość zależy od współczynników przewodności cieplnej poszczególnych materiałów tworzących przegrodę oraz ich grubości R = S (d/ʎ), czyli tym większy opór cieplny im mniejsza ʎ i im większa grubość materiału. Dlatego właśnie zastosowanie materiału izolacyjnego o grubości 25 zamiast 20 cm (20% więcej) będzie zdecydowanie skuteczniejsze niż zastosowanie materiału o tej samej grubości a ʎ mniejszej o kilka tysięcznych W/mK.

Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest używana przez specjalistów do wielu wymagających zastosowań akustycznych. Produkty z wełny skalnej mogą być stosowane do redukcji hałasu na dwa różne sposoby. Stosuje się je do pochłaniania dzwięków poprzez zaburzanie ich przenikania przez przegrodę (ścianę) albo do pochłaniania dźwięku na powierzchni przegrody.

Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?

Wełna skalna ROCKWOOL jest wyborem na cały okres użytkowania budynku. Jej właściwości i płynące ze stosowania wełny skalnej ROCKWOOL nie ulegają zmianom z biegiem lat, dlatego dobrze zainstalowana izolacja z wełny skalnej nie będzie wymagała wymiany. 

Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?

Sposób ułożenia włókien w produktach z wełny ROCKWOOL powoduje zmianę właściwości izolacyjnych. Najlepsze właściwości termiczne mają produkty o równoległym ułożeniu włókien w stosunku do izolowanej powierzchni. Wówczas przenikające ciepło ma najdłuższą drogę do pokonania, co powoduje wzrost wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Dlatego produkty z wełny ROCKWOOL są odpowiednio zaprojektowane, tak aby uzyskać optymalny poziom izolacyjności termicznej przy właściwej strukturze i sztywności dla konkretnego zastosowania. 

Ściany działowe

Jakie korzyści daje izolacja akustyczna ścian działowych?

Przede wszystkim dba o komfort akustyczny mieszkańców, redukując przenoszenie dźwięków między pomieszczeniami, zarówno dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych. Wyciszenie ścian wełną skalną nie tylko poprawia komfort osób przebywających i wypoczywających w mieszkaniu, ale zapewnia też bezpieczeństwo pożarowe. Wełna skalna jest bowiem materiałem niepalnym i nierozprzestrzeniającym ognia.

O czym warto pamiętać podczas wygłuszania ścian?

Wyciszając ściany należy brać pod uwagę wymagania normowe, które określają minimalną dopuszczalną izolacyjność. Dla poprawy komfortu najlepiej budować ścianki o parametrach lepszych, niż wymagane przez normę.

Należy zwracać uwagę na klasę pochłaniania dźwięku, jaką posiadają wybrane płyty izolacyjne. Na przykład płyty ROCKTON mają najwyższą klasę pochłaniania dźwięku A.

Wnętrza będą więc skutecznie wyciszone - współczynnik pochłaniania dźwięku AW dla płyt grubości 50-99 mm wynosi 0,80, natomiast dla płyt o grubości 100 mm wynosi 1,00 .

Jaki materiał wybrać do izolacji akustycznej?

Wysoką izolacyjność akustyczną zapewnia niepalna wełna skalna ROCKWOOL, która zapobiega przedostawaniu się dźwięków pomiędzy pomieszczeniami, zarówno powietrznych, jak i uderzeniowych. Jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo pożarowe całego budynku. Do wyciszania ścian działowych w systemie suchej zabudowy są przeznaczone płyty ROCKTON i ROCKSONIC SUPER.

Jak poprawnie wykonać izolację akustyczną ściany?

Lekkie ściany działowe należy montować bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce podłogi – dzięki temu zmniejszymy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Do postawionej ściany dokładamy płyty z wełny skalnej ROCKTON lub ROCKSONIC SUPER i osłaniamy płytami g-k, które należy przykręcić do metalowego rusztu. Taka ściana działowa posiada bardzo dobre właściwości akustyczne, bowiem wełna skalna znakomicie pochłania dźwięki uderzeniowe i powietrzne.

Jak wykonać ścianę działową?

Ścianę działową na profilach metalowych z obustronnymi okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych wykonujemy bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce podłogi gdyż znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Pod profile UW stosujemy akustyczne taśmy przekładkowe, a następnie przykręcamy je do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu. W profile wstawiamy pionowe profile UD wstępnie korygujemy rozmieszczenie profili pionowych do rozstawu co 60cm. Pokrycie płytami gipsowo-kartonowymi rozpoczynamy od przykręcenia z jednej strony ściany do słupków metalowych. Następnie szczelnie i dokładnie układamy płyty z wełny skalnej ROCKTON pomiędzy słupki. Po zamocowaniu okładzin z drugiej strony ściany jest ona gotowa do szpachlowania spoin i ostatecznego wykończenia powierzchni ściennych.

O czym należy pamiętać budując ściankę działową?

Lekkie ściany działowe zawsze montujemy z obustronną dylatacją podłogi pływającej i ustawiamy bezpośrednio na stropie, a nie na wylewce betonowej. W ten sposób znacznie zmniejszamy wpływ bocznego przenoszenia dźwięku - nawet o kilka dB, w zależności od ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw ściany działowej i średniej masy powierzchniowej mb,śr przylegających przegród bocznych. Płyty z wełny ROCKWOOL układamy szczelnie, ich wymiary powinny być dopasowane do rozstawu profili pionowych rusztu. W ścianach o wysokości powyżej 4,0m wykonujemy poziome rygle w rozstawie maks. 3,0m. Znaczący wpływ na rzeczywistą izolacyjność akustyczną ścian działowych zamontowanych na budowie, mają szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych, usytuowanie i staranność wykonania ściany.

Jak wykonać ściankę działową o izolacyjności akustycznej 48dB?

Rozwiązaniem jest tutaj wykonanie ściany działowej na pojedynczej stalowej konstrukcji z obustronną pojedynczą okładziną. Wypełnienie konstrukcji stalowej stanowi wełna ROCKTON 50 mm, profil nośny CW + UW wynosi 1x75 mm, obustronna okładzina z płyt gipsowo – kartonowych 1x12,5 mm. Ściana działowa w takiej konstrukcji spełnia wymóg ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw. Ważna informacja to taka, żeby najpierw wykonać ściankę działową, układając obwodowy profil poziomy na stropie, a nastepnie warstwy podłogowe (np. izolacja z wełny, wylewka betonowa i panele).

Jak wyciszyć ścianę od sąsiada?

Proponujemy wykonanie ścianki na odrębnym szkielecie z kształtowników zimnogiętych wypełniony wełną ROCKTON grubości 50 lub 100mm. Do rusztu należy zamocować od strony pomieszczenia płyty gipsowo - kartonowe. Ruszt powinien być odsunięty od ściany o około 1cm. Szkielet należy mocować do podłogi i sufitu poprzez podkładki tłumiące np. z paska wełny STEPROCK PLUS 2 cm lub podkładki, oryginalne taśmy (np. firmy Rigips: filcowa lub piankowa). Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się do szkieletu również poprzez ww. podkładki tłumiące (np. wskazane tutaj taśmy Rigips).

Jak zwiększyć izolacyjność akustyczną ściany murowanej?

Jednym ze sposobów jest dołożyć pojedynczą konstrukcję ustroju tłumiącego, który składa się z profili pionowych i poziomych, wypełnionych wełną ROCKTON. Rozwiązanie składa się w skrócie z: obwodowego profila poziomego położonego na taśmie uszczelniającej, słupkowego profila pionowego, uchwytu do profili pionowych, wełny ROCKTON (płyty 1000 x 600 mm) i okładziny ściennej z płyt gipsowo – kartonowych gr. 12,5 mm.

Jak wyciszyć ścianę w domu, bloku, mieszkaniu?

Wyciszenie ściany działowej wykonujemy z lekkiej konstrukcji na stalowym ruszcie z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych i wypełnieniem wełną mineralną ROCKTON gr. 5 cm. Profile metalowe mocujemy do podłogi i sufitu poprzez podkładki tłumiące np. z podkładek filcowych lub piankowych. Płyty gipsowo - kartonowe mocuje się do szkieletu również poprzez podkładki tłumiące. Płyty z wełny układamy pomiędzy profile pionowe zamocowane przez uchwyty do ściany w rozstawie co 60 cm

Gdzie kupić produkty do ocieplenia ze skalnej wełny mineralnej?

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you