Są dwa rodzaje konstrukcji stropodachu – wentylowany lub niewentylowany. Dach płaski o konstrukcji wentylowanej umożliwia cyrkulację powietrza nad stropem dzięki pustce powietrznej. W dachu niewentylowanym poszczególne warstwy przylegają bezpośrednio do siebie.

Stropodach poza tym, że pełni funkcję konstrukcyjną, jest też przegrodą hydroizolacyjną, termoizolacyjną, akustyczną i regulującą przepływ pary wodnej. Wymaga więc bardzo skutecznych rozwiązań.

Stropodach wentylowany

W stropodachach wentylowanych pokrycie chroniące przed opadami atmosferycznymi jest oddzielone od izolacji cieplnej szczeliną powietrzną. Ta szczelina pełni funkcję warstwy wentylacyjnej, która pozwala uniknąć kondensacji międzywarstwowej. Materiały paroprzepuszczalne zapobiegają możliwość powstania zawilgocenia warstw i ewentualnego zagrzybienia stropodachu. 

Konieczne jest zapewnienie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez otwory wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. Jaka powinna być powierzchnia tych otworów? Jeżeli grubość warstwy powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, to łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W stropodachach wentylowanych dwudzielnych, gdzie minimalna grubość warstwy powietrza nad izolacją jest ponad 20 cm, powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić co najmniej 0,001 powierzchni dachu.

Jak izoluje się dach płaski wentylowany?
 • Na konstrukcji nośnej układa się paroizolację
 • Na paroizolacji kładzie się warstwę ocieplającą, np. granulat wełny skalnej
 • Kolejną warstwą jest szczelina wentylacyjna
 • Nad szczeliną jest dach właściwy
 • Na koniec warstwa pokryciowa uszczelniająca
Czym ocieplać dach wentylowany?

Najczęściej stosuje się tu technikę wdmuchiwania materiału izolującego przez otwory wentylacyjne. Takim produktem jest np. wełna skalna GRANROCK SUPER firmy ROCKWOOL, stosowana w technice nadmuchu.

Wykonuje się z niej nie tylko niepalne ocieplenie stropodachów wentylowanych (gęstości 30 i 45 kg/m3), ale także poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych, skośnych przestrzeni poddaszy użytkowych, ścian trójwarstwowych i ścian o konstrukcji szkieletowej (gęstość 60 kg/m3).

Izolacje cieplne z granulatu powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone w zakresie warunków i technologii wykonywania termomodernizacji stropodachów oraz posiadające sprzęt do wdmuchiwania granulatu w przestrzeń stropodachu.

 1. Pokrycie dachu – hydroizolacji
 2. Płytki korytkowe na ściankach ażurowych; pod ścianki ażurowe używamy pasków z płyt STEPROCK PLUS.
 3. Wentylowana przestrzeń  powietrzna
 4. Płyty MULTIROCK ROLL i ROCKMIN o grubości 30 cm lub TOPROCK PLUS i ROCKMIN PLUS o grubości 25 cm lub TOPROCK SUPER i SUPERROCK o grubości 23 cm; granulat GRANROCK SUPER o grubości 33 cm
 5. Strop masywny
 6. Gładź gipsowa
ceiling, floor, application

Stropodach niewentylowany

Stropodachy niewentylowane są najczęściej na halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach handlowych, halach sportowych itp. W takich konstrukcjach izolacje termiczne układa się bezpośrednio pod powłokowymi pokryciami dachowymi, na warstwie nośnej. Wszystkie warstwy przylegają do siebie, dlatego konieczne jest ułożenie paroizolacji pod izolacją cieplną. Na rynku są dostępne różne systemy do budowy stropodachów niewentylowanych:

Dach płaski na blasze trapezowej – warstwy mocowane łącznikami

Rozwiązanie najpopularniejsze i spełniające również wymagania ochrony przeciwogniowej REI30, Broof(t1) i izolacyjności akustycznej > 30 dB. Ocieplenie stosowane w dwóch warstwach MONROCK MAX E jako płyta spodnia i od góry 5 cm płyta HARDROCK MAX.

Etapy ocieplania stropodachu:
 • folię paroizolacyjną PE lub samoprzylepną ROCKFOL SK 18234 II  układa się na blasze trapezowej
 • układa się pierwszą warstwę wełny mineralnej, a druga warstwa powinna być ułożona mijankowo z przesunięciami styków o 10cm
 • w linii wpustów i przy attykach układamy płyty kontrspadkowe ROCKFALL (KSP)
 • układamy luzem papę podkładową, a w miejscu zakładów papy mocujemy kołkami teleskopowymi warstwy do blachy trapezowej
 • zgrzewamy papę wierzchnią do podkładowej na całej szerokości.
 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II lub folia paroizolacyjna PE
 3. Ocieplenie HARDROCK MAX, grubość 13 + 13 cm
 4. Papa podkładowa mocowana mechanicznie
 5. Papa nawierzchniowa
 6. Kliny dachowe ROCKFALL (KD)
 7. Płyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem
falt roof, schema, installaion

Dach płaski w systemie DWW Tytanium

Pokryciem dachu w systemie DWW Tytanium Pruszyński są estetyczne Panele TYTANIUM. Do wykonywania ocieplenia w tym systemie są dedykowane płyty MONROCK PRO firmy ROCKWOOL.

Etapy ocieplania stropodachu w systemie DWW Tytanium:
 • Folię paroizolacyjną PE układa się na blasze trapezowej i skleja samoprzylepną taśmą PE.
 • Płyty izolacyjne z wełny skalnej MONROCK PRO układa się na folii paroizolacyjnej, dosuwając płyty jedną do drugiej. Za pomocą łączników i profili sześciogiętych mocuje się ocieplenie.
 • Na warstwie ocieplenia układa się luzem folię paroprzepuszczalną, przykręca stalowymi zaczepami kątowymi.
 • Na końcu montuje się arkuszowe panele blachy kryjącej TYTANIUM.
 1. Blacha trapezowa
 2. Folia paroizolacyjna PE,  grubość 0,2 mm
 3. Ocieplenie MONROCK PRO,  grubość 24 cm
 4. Folia paroprzepuszczalna STROTEX 1300V
 5. Panele TYTANIUM Pruszyński
 6. Zaczep kątowy do mocowania blachy
 7. Profil sześciogięty, do którego mocuje się blachę
 8. Łącznik teleskopowy

 

falt roof, schema, installaion

Stropodachy w systemie CB PANEL

Do ocieplania dachów w systemie CB PANEL są przeznaczone płyty z wełny skalnej MONROCK MAX E. Montuje się je szybko, nie ma tu połączeń poprzecznych, przebić montażowych ani mostków termicznych. Takie pokrycie składa się z paneli dachowych, płyt z wełny skalnej firmy ROCKWOOL oraz zaczepów i łączników.

Etapy ocieplania takiego stropodachu?
 • Pierwszą warstwę stanowi blacha trapezowa w systemie CB PANEL.
 • Na blasze układa się paroizolację samoprzylepną ROCKFOL SK 18234 II lub folię paroizolacyjną PE.
 • Kolejna warstwa to płyty z wełny skalnej MONROCK MAX E (grubość 22 cm).
 • Ostatni etap to montaż paneli dachowych, które mocuje się łącznikami do blachy trapezowej.
 1. Blacha trapezowa w systemie CB PANEL
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II lub folia paroizolacyjna PE
 3. Płyty z wełny skalnej MONROCK MAX E, grubość 22 cm
 4. Łącznik mocujący panel dachowy do blachy trapezowej
 5. Panel dachowy

 

falt roof, schema, installaion

Zielone dachy

Na zielonym dachu płaskim warstwy izolacji chroniącej przed stratami ciepła i wilgocią nie muszą być ze sobą zespolone. Funkcję zespolenia przejmuje tu balast, jakim jest np. żwir. Pod nim układa się warstwę rozdzielającą - np. flizelinę, pod nią hydroizolacje z membran PVC, EPDM, TPO, FPO czy pap. Kolejne warstwy to płyty ocieplające z wełny skalnej HARDROCK MAX oraz paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II firmy ROCKWOOL.

 1. Strop masywny żelbetowy
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II
 3. Ocieplenie ze skalnej wełny dachowej HARDROCK MAX, grubość 13 cm + 13 cm
 4. Hydroizolacjia z membrany PVC
 5. Dwie warstwy ochronne (antykorzeniowa i magazynująca)
 6. Pas żwiru płukanego
 7. Trzy warstwy podłoża roślinnego (drenująca, filtrująca, wegetacyjna)
 8. Warstwa substratu
 9. Sadzonki roślin 
falt roof, schema, installaion

Stropodach z perforowanej blachy trapezowej

W przypadku tego typu dachu pierwszą warstwą jest perforowana blacha trapezowa. Następnie wypełnia się fałdy blachy bloczkami trapezowymi ROCKWOOL oraz wyciszającym wypełnieniem akustycznym - płytami ze skalnej wełny z okładziną z włókniny szklanej RAW ROCKWOOL. Tę warstwę pokrywa się paroizolacją samoprzylepną ROCKFOL SK 18234 II lub folią paroizolacyjną PE, a na niej układa ocieplenie z płyt z wełny skalnej MONROCK MAX E oraz HARDROCK MAX. Wełna skalna zostaje pokryta membraną PVC.

 1. Perforowana blacha trapezowa
 2. Welon szklany, BLOCZEK TRAPEZOWY ROCKWOOL lub wypełnienie akustyczne RAW ROCKWOOL
 3. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II lub folia paroizolacyjna PE
 4. Ocieplenie z płyt z wełny skalnej MONROCK MAX E, grubość 20 cm
 5. Ocieplenie z płyt z wełny skalnej HARDROCK MAX, grubość 5 cm
 6. Hydroizolacja wykonana z membrany PVC; można także zastosować  papę nawierzchniową i papę podkładowa lub papę nawierzchniową jednowarstwowo
 7. Płyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem
falt roof, schema, installaion

Przeczytaj podobne artykuły