Kalkulator współczynnika U, fRsi i warunków cieplno-wilgotnościowych

Kalkulator współczynnika U badający trzy współczynniki U, fRsi i warunków cieplno-wilgotnościowych, umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych przegród jednorodnych, jak i niejednorodnych, pod kątem: izolacyjności cieplnej, kondensacji pary wodnej oraz wysychania wilgoci.

Program informuje, czy projektowane przegrody budowlane posiadają odpowiednie i wymagane parametry np. współczynnik przenikania ciepła. Kalkulator współczynnika U wykorzystuje do ich wyliczenia cały szereg danych, zarówno konstrukcyjnych, jak i środowiskowych. Dla osób, które szukają sprawdzonych rozwiązań, program posiada udogodnienia w postaci zestawów przegród gotowych do użycia. Umożliwia również samodzielne stworzenie projektów w oparciu o biblioteki materiałów budowlanych większości producentów.

Kalkulator wykonuje obliczenia zgodne z najnowszymi wersjami norm PN-EN-ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania”, oraz umożliwia analizę przegród wg najnowszej wersji normy PN-EN-ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynków. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.

Jeśli chcesz pobrać program "Kalkulator współczynników U, fRsi i warunków cieplnowilgotnościowych"na swój komputer, wypełnij formularz

Pobierz kalkulator