Bierna ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczenia ogniochronne ROCKWOOL

Każdy może zminimalizować ryzyko pożarowe, wybierając rozwiązania i materiały niepalne. Dzięki temu budynek będzie bezpieczniejszy w momencie powstania pożaru, zyskamy więcej czasu na ewakuację i łatwiej będzie prowadzić akcję ratunkową. Bierne systemy ogniochronne z wełny skalnej ROCKWOOL, zwiększające bezpieczeństwo konstrukcji budynku, są trwałe, bezobsługowe i dają pewność na każdym etapie: od projektu, poprzez realizację, aż po użytkowanie.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej zapobiega utracie podczas pożaru cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych. Konstrukcja żelbetowa narażona na działanie ognia również traci swoje właściwości nośne, co prowadzi do zmiany stateczności elementów konstrukcyjnych.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu ochrony konstrukcje stalowe i żelbetowe mogą być zabezpieczone przed działaniem ognia w czasie od 30 do nawet 240 minut, co zwiększa szansę uratowania ludzi i obiektu.

Produkty

stosowane w zabezpieczeniach ogniochronnych

grubość [mm]

szerokość [mm]

opór cieplny Rd [m2xK/W]

Brak wyników

CONLIT GLUE
System CONLIT, HVAC, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT MAT - do zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych
Zabezpiecznie ogniochronne, Izolacja Ogniochronna Kanałów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych , HVAC, Produkty
Pokaż produkt
ROCKLIT
Zabezpiecznie ogniochronne, Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT 150
Izolacja ogniochronna oraz termiczna szachtów oddymiających, Zabezpiecznie ogniochronne, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji żelbetowych, Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych, MUH, Produkty
Pokaż produkt
System CONLIT PLUS
System CONLIT, HVAC, Zabezpiecznie ogniochronne, Produkty
Pokaż produkt

Kompleksowa ochrona budynków

Systemy ogniochronne ROCKWOOL wyróżniają się sprawdzonymi i pewnymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi, dlatego są w stanie kompleksowo zaopatrzyć realizowany obiekt w każdy rodzaj zabezpieczeń.

Innym ważnym aspektem, branym pod uwagę przy zakupie specjalistycznych wyrobów, jest kompletna dokumentacja dopuszczająca produkt do obrotu, tzn. Krajowe Oceny Techniczne, Certyfikaty Zgodności, Atesty Higieniczne. Siła systemów ogniochronnych ROCKWOOL tkwi w kompleksowości oferty produktów, posiadających wszelkie wymagane certyfikaty i atesty, oraz w doświadczeniu firmy ROCKWOOL.

Fireman, Fire, Stairs, Building

Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające

Powszechnie stosowane przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające z blachy stalowej nie spełniają wymagań ochrony przeciwpożarowej, dlatego należy je odpowiednio zabezpieczyć ogniochronnie, w celu uzyskania wymaganej przez przepisy budowlane klasy odporności ogniowej. Przewody stalowe w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, co prowadzi do utraty szczelności przez kanał lub przegrodę, przez którą są prowadzone, umożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu do sąsiadujących pomieszczeń.

hvac, header, application

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Warunków Technicznych dla budynków i ich usytuowania, instalacje wentylacji oddymiającej powinny spełniać, w zależności od klasy odporności pożarowej budynku, co najmniej klasę odporności ogniowej (EIS) stropu. Jednocześnie w garażach, w przypadku zastosowania stałego urządzenia tryskaczowego, wymaganie klasy odporności ogniowej dotyczy jedynie kryterium szczelności ogniowej (E).

System CONLIT PLUS zabezpiecza stalowe przewody wentylacyjne i oddymiające w klasie odporności ogniowej do EIS 120.

CONLIT PLUS 60/120 ALU, magnesium hydroxide with aluminium foil facing. CONLIT PLUS System components, fire protective insulation, pallet,
CONLIT 150, slabs with aluminium foil facing, insulation of steel or concrete structures

Rozwiązania ROCKWOOL do elementów konstrukcyjnych i szachtów

Szachty żelbetowe i żelbetowo-murowane w trakcie pożaru usuwają dym i gorące gazy ze stref pożarowych, które obsługują, np. z garaży zlokalizowanych na najniż­szych kondygnacjach w budynku wielorodzinnym. Zgodnie z wymaganiami przepisów in­stalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą bezpieczną ewakuację. W czasie potrzebnym do opusz­czenia zagrożonego budynku przez jego użytkowników na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie może wystąpić zadymienie lub temperatura uniemożliwiające ewakuację. Dodatkowo przewody wentylacji oddymiającej oraz urządzenia z nią związane, np. klapy odcinające, wentylatory etc., powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, w zależności od tego, czy obsługują jedną czy więcej stref pożarowych.

Odpowiednio zaizolowane szachty oddymiające, przeznaczone do sto­sowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu, bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pożarowe budynku oraz na jego ogólną charakterystykę energetyczną. System CONLIT 150 już przy grubości 20 mm zapewnia odporność ogniowa szachtu oddymiającego w klasie EIS120.

CONLIT 150, smoke shafts, szachty

Stalowe elementy konstrukcyjne jako materiał silnie narażony na oddziaływanie ognia, muszą być zabezpieczone ogniochronnie w celu zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnie z obowią­zującymi wymaganiami Warunków Technicznych dla budynków i ich usytuowania. Niezaizolowane profile stalowe już po 15-20 minutach nagrzewania w warunkach pożaru standardowego osiągają tempe­raturę 650-700°C. W temperaturze ok. 500°C następuje spadek cech wytrzymałościowych, a w konsekwencji utrata nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych.

Konstrukcje stalowe o profilach otwartych i zamkniętych zabezpieczone systemem CONLIT 150 spełniają wymagania klas odporności ogniowej od R 30 do R 240.

conlit, steel, fire protection, firepro

Konstrukcje żelbetowe budynków o klasie odporności pożarowej od A do D muszą spełniać obowiązujące wymagania Warunków Technicznych dla budynków i ich usytuowania, w zakresie klasy odpor­ności ogniowej określonej dla danego elementu budynku. Konstrukcja żelbetowa narażona na działanie ognia traci swoje właściwości nośne, co prowadzi do zmiany stateczności elementów konstrukcyjnych.

ROCKWOOL Polska oferuje system CONLIT 150 do zabezpieczeń ogniochronnych belek, słupów, stropów i ścian żelbetowych, belek i stropów z betonu sprężonego oraz nienośnych ścian z betonu niezbrojonego.

Konstrukcje żelbetowe w postaci monolitycznych stropów i ścian żelbetowych oraz stropów z betonu sprężonego, zabezpieczone systemem CONLIT 150, spełniają wymagania klas odporności ogniowej od R 30 do R 240 oraz od EI 30 do EI 240, natomiast monolityczne belki i słupy żelbetowe oraz belki z betonu sprężonego spełniają wy­magania klas odporności ogniowej od R 30 do R 240.

photo, product, conlit 150

Typowe rozwiązania dla ochrony przeciwpożarowej

Często zadawane pytania

Ogólne
Ogólne
Izolacje techniczne

Ogólne

Co to jest lambda?
Czym docinać skalną wełnę mineralną?
Co stanowi różnicę pomiędzy wełną skalną a innymi rodzajów izolacji?
Co to jest opór cieplny?
Jakie właściwości akustyczne posiada izolacja z wełny skalnej ROCKWOOL?
Po jakim czasie muszę wymienić izolację wykonaną produktami ROCKWOOL?
Czy układ włókien w produktach z wełny ma wpływ na zmianę właściwości izolacyjnych?
Czy mogę kupić wełnę do ocieplenia poddasza i ścian bezpośrednio od firmy ROCKWOOL lub przez sklep E-shop, który jest na stronie internetowej?
Czy wełna skalna ROCKWOOL to wełna mineralna?
Czy wełna skalna jest w jakiś sposób zabezpieczona przed gryzoniami? Na przykład przed kunami, które mogą wejść w warstwy dachu skośnego?
Jaki jest wpływ produktów z wełny mineralnej na zdrowie ludzi?
W jaki sposób składować produkty z wełny ROCKWOOL? Czy można układać palety jedna na drugą albo przechowywać je na zewnątrz?

Podobne artykuły